Edytowanie usługi

Dostosowywanie nazwy usługi, kategorii branży, funkcji reklamowych i innych ustawień.

Do edycji ustawień usługi potrzebujesz uprawnień do edycji. Aby edytować usługę:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics..
 2. Kliknij Administracja i przejdź do usługi, którą chcesz edytować.
 3. W kolumnie USŁUGA kliknij Ustawienia usługi i zmień dowolne z następujących ustawień:
  • Nazwa usługi: nazwa usługi widoczna w Analytics.
  • Domyślny adres URL: domyślny URL usługi.
  • Domyślny widok danych: domyślny widok do zestawiania danych z Analytics w usługach zintegrowanych (np. AdWords Express lub Google Play).
  • Kategoria branży: kategoria branży, która najlepiej pasuje do Twojej usługi.
  • Ustawienia zaawansowane: określ, czy chcesz zastępować automatyczne tagowanie dla wartości GCLID (integracja Google Ads i Search Ads 360) i DCLID (integracja raportów Campaign Managera i Display & Video 360) tagowaniem ręcznym.
  • Funkcje reklamowe: włącz lub wyłącz obsługiwanie Funkcji reklamowych.
  • Pobierz dane z Konsoli programisty Google Play: określ, czy chcesz widzieć w Analytics dane Google Play o Twoich aplikacjach (tylko usługi typu Aplikacja).
  • Śledzenie kampanii w systemie iOS: włącz lub wyłącz funkcje śledzenia kampanii. Użyj niestandardowych adresów URL do śledzenia skuteczności kampanii w aplikacjach.
  • Nakładka Analytics na stronę: włącz lub wyłącz ulepszoną analizę linków. Wybierz, czy raport Analytics w treści strony ma być wyświetlany w trybie zagnieżdżonym (w Analytics), czy pełnego widoku (w oddzielnym oknie przeglądarki).
  • Ustawienia Search Console: powiąż dane Search Console z Analytics.
  • Analiza użytkowników: włącz, by dodać do standardowych raportów dane o użytkownikach. Więcej informacji o tym, jak wyliczana jest liczba użytkowników.
 4. Kliknij Zapisz.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?