Voorwaarden voor gegevensverwerking

De Voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads zijn bedoeld voor bedrijven die onder het bereik vallen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor de Europese Economische Ruimte (EER) of andere vergelijkbare regelgeving. De Voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads vervangen het eerdere Amendement gegevensverwerking van Google Analytics (waaronder het Duitse Amendement gegevensverwerking voor Analytics).

Google Analytics-klanten die een rechtstreeks klantcontract met Google hebben, kunnen de Voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads accepteren in het gedeelte Beheer in hun accountinstellingen. Google Analytics Standard- en GA 360-klanten met bedrijven die buiten de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland gevestigd zijn, kunnen pas akkoord gaan met de Voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads als ze proactief dergelijke voorwaarden hebben geaccepteerd in hun accountinstellingen. Google Analytics Standard- en GA 360-klanten met bedrijven die in de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland gevestigd zijn en GA 360-klanten die de Gebruiksvoorwaarden van Google Analytics 360 hebben geaccepteerd, hoeven dergelijke maatregelen niet te nemen omdat de Voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads al in de voorwaarden van dergelijke klanten zijn opgenomen.

Let op: Google Analytics 360-verkooppartners en klanten die Google Analytics 360 kopen via een verkooppartner ('Resaleklanten'), kunnen de Voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads niet accepteren. In plaats daarvan moeten ze afzonderlijke gegevensverwerkingsvoorwaarden afsluiten met Google of hun verkooppartner. Het accepteren van de Voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads door Google Analytics 360-verkooppartners en Resaleklanten via de UI van Google Analytics is ongeldig en resulteert niet in een bindende overeenkomst tussen Google en de betreffende Resaleklant. Houd er wel rekening mee dat deze beperking niet geldt voor Google Analytics- of Google Analytics 360-klanten die de Gebruiksvoorwaarden van Google Analytics 360 of andere Google Analytics-voorwaarden rechtstreeks bij Google hebben geaccepteerd.

Het Amendement gegevensverwerking accepteren

U heeft de rol Bewerker op accountniveau nodig om de Voorwaarden voor gegevensverwerking te accepteren.

Als u veel accounts heeft, kunt u het zoekvak gebruiken om het juiste account te vinden.
  1. Klik in de kolom ACCOUNT op Accountinstellingen.
  2. Klik onder Amendement gegevensverwerking op Amendement bekijken.
  3. Nadat u het amendement heeft bekeken, klikt u op Klaar.
  4. Klik opnieuw op Klaar om uw accountinstellingen op te slaan.

Contactgegevens verstrekken

Als u de Voorwaarden voor gegevensverwerking accepteert, moet u ook de volgende informatie verstrekken:

  • Juridische entiteit: een juridische entiteit is de geregistreerde naam van uw organisatie die wordt gebruikt voor de adressering van financiële en juridische aangelegenheden. Uw organisatie kan meerdere juridische entiteiten hebben.
  • Primair contact (ook bekend als e-mailadres voor meldingen): de contactpersoon naar wie berichten met betrekking tot de Voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads worden gestuurd.
  • Functionaris voor gegevensbescherming: de persoon die (waar van toepassing) zorgt dat de vereisten van de AVG en equivalente wetgeving in het Verenigd Koninkrijk worden nageleefd.
  • EER-vertegenwoordiger: de persoon die (waar van toepassing) klanten vertegenwoordigt die niet gevestigd zijn in de EU met betrekking tot hun verplichtingen volgens de AVG en equivalente wetgeving in het Verenigd Koninkrijk.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Uw eigen leertraject kiezen

Ga naar google.com/analytics/learn, een nieuwe bron waarmee u het maximale uit Google Analytics 4 kunt halen. De nieuwe website bevat video's, artikelen en begeleide processen en biedt links naar de Discord, de blog, het YouTube-kanaal en de GitHub-repository van Google Analytics.

Direct aan de slag

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu