Voorwaarden voor gegevensverwerking

De Voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads zijn bedoeld voor bedrijven die onder het bereik vallen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor de Europese Economische Ruimte (EER), de privacywet voor consumenten in Californië (CCPA) of andere vergelijkbare regelgeving. De Voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads vervangen het eerdere Amendement gegevensverwerking van Google Analytics (inclusief het Duitse Amendement gegevensverwerking voor Analytics).

Klanten van Google Analytics die een rechtstreeks klantcontract met Google hebben of die de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics 360 zijn aangegaan, kunnen de Voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads accepteren in het gedeelte Beheer in hun accountinstellingen. Klanten met bedrijven die buiten de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland zijn gevestigd en GA 360-klanten, kunnen pas akkoord gaan met de Voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads als ze proactief dergelijke voorwaarden hebben geaccepteerd in hun accountinstellingen. Klanten met de standaardversie van Google Analytics die bedrijven in de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland hebben, hoeven dergelijke maatregelen niet te nemen omdat de Voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads al in de voorwaarden van dergelijke klanten zijn opgenomen.

Let op: Google Analytics 360-verkooppartners en klanten die Google Analytics 360 kopen via een verkooppartner ('Resaleklanten'), kunnen de Voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads niet accepteren. In plaats daarvan moeten ze afzonderlijke gegevensverwerkingsvoorwaarden afsluiten met Google of hun verkooppartner. Het accepteren van de Voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads door Google Analytics 360-verkooppartners en Resaleklanten via de Google Analytics-UI is ongeldig en resulteert niet in een bindende overeenkomst tussen Google en de betreffende Resaleklant. Houd er echter rekening mee dat deze beperking niet geldt voor Google Analytics 360-klanten die de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics 360 hebben geaccepteerd.

Het Amendement gegevensverwerking accepteren

U heeft de rol Bewerker op accountniveau nodig om de Voorwaarden voor gegevensverwerking te accepteren.

 1. Log in bij Google Analytics.
 2. Klik op Beheer.
 3. Gebruik in de kolom ACCOUNT het menu om het account te selecteren waarvan u de instellingen wilt updaten.
  Als u veel accounts heeft, kunt u het zoekvak gebruiken om het juiste account te vinden.
 4. Klik in de kolom ACCOUNT op Accountinstellingen.
 5. Klik onder Amendement gegevensverwerking op Amendement bekijken.
 6. Nadat u het amendement heeft bekeken, klikt u op Gereed.
 7. Klik nogmaals op Gereed om uw accountinstellingen op te slaan.

Contactgegevens verstrekken

Als u de Voorwaarden voor gegevensverwerking accepteert, moet u ook de volgende informatie verstrekken:

 • Juridische entiteit: Een juridische entiteit is de geregistreerde naam van uw organisatie die wordt gebruikt voor de adressering van financiële en juridische aangelegenheden. Uw organisatie kan meerdere juridische entiteiten hebben.
 • Primair contact (ofwel 'e-mailadres voor meldingen'): de contactpersoon aan wie berichten met betrekking tot de Voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads worden verstuurd.
 • Functionaris voor gegevensbescherming: de persoon die (waar van toepassing) zorgt dat de vereisten van de AVG en equivalente wetgeving in het Verenigd Koninkrijk worden nageleefd.
 • EER-vertegenwoordiger: De persoon die (waar van toepassing) klanten vertegenwoordigt die niet zijn gevestigd in de EU met betrekking tot hun verplichtingen volgens de AVG en equivalente wetgeving in het Verenigd Koninkrijk.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
69256
false