Amendement gegevensverwerking

De Voorwaarden voor gegevensverwerking inzake Google-advertenties zijn bedoeld voor bedrijven die zijn gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland, of die om andere redenen onder het bereik van de nationale implementaties van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVR) vallen. De Voorwaarden voor gegevensverwerking inzake Google-advertenties komen in de plaats van en vervangen het bestaande Amendement gegevensverwerking voor Google Analytics (inclusief het Duitse Amendement voor gegevensverwerking voor Google Analytics).

Google Analytics-klanten die een rechtstreeks klantcontract hebben met Google, kunnen de Voorwaarden voor gegevensverwerking inzake Google-advertenties accepteren in het gedeelte Beheer van hun accountinstellingen. De Voorwaarden voor gegevensverwerking inzake Google-advertenties kunnen worden nagelezen op https://privacy.google.com/businesses/processorterms/. Let op: Google Analytics 360-verkooppartners en klanten die Google Analytics 360 kopen via een verkooppartner ('Resaleklanten') kunnen de Voorwaarden voor gegevensverwerking inzake Google-advertenties niet accepteren. In plaats daarvan moeten ze afzonderlijke gegevensverwerkingsvoorwaarden afsluiten met Google of hun verkooppartner. Het accepteren van de Voorwaarden voor gegevensverwerking inzake Google-advertenties door Google Analytics 360-verkooppartners en Resaleklanten via de gebruikersinterface van Google Analytics is ongeldig en resulteert niet in een bindende overeenkomst tussen Google en de betreffende Resaleklant.

Contactgegevens verstrekken

Als u de Voorwaarden voor gegevensverwerking accepteert, moet u ook de volgende informatie verstrekken:

 • Juridische entiteit: een juridische entiteit is de geregistreerde naam van uw organisatie die wordt gebruikt voor de adressering van financiële en juridische aangelegenheden. Uw organisatie kan meerdere juridische entiteiten hebben.
 • Primair contact (ook bekend als 'e-mailadres voor meldingen'): de contactpersoon aan wie berichten met betrekking tot de Voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads worden verzonden.
 • Functionaris voor gegevensbescherming: de persoon die (waar van toepassing) zorgt dat de vereisten van de AVG worden nageleefd.
 • EER-vertegenwoordiger: de persoon die (waar van toepassing) klanten vertegenwoordigt die niet zijn gevestigd in de EU met betrekking tot hun verplichtingen volgens de AVG.

Het 'Amendement gegevensverwerking' accepteren

 1. Log in bij Google Analytics.Log in op Google Analytics.
 2. Klik op Beheerder.
 3. Gebruik in de kolom ACCOUNT het menu om het account te selecteren waarvoor u de instellingen wilt updaten.
  Als u veel accounts heeft, kunt u het zoekvak gebruiken om het juiste account te vinden.
 4. Klik in de kolom ACCOUNT op Accountinstellingen.
 5. Klik onder Amendement voor gegevensverwerking op Amendement bekijken.
 6. Nadat u het amendement heeft bekeken, klikt u op Gereed.
 7. Klik nogmaals op Gereed om uw accountinstellingen op te slaan.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?