Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
true

Aanpassing van de gegevensverwerking

De 'Aanpassing van de gegevensverwerking van Analytics' is bedoeld voor bedrijven die zijn gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland, of die om andere redenen onder het bereik van de nationale implementaties van Richtlijn 95/46/EC vallen.

U kunt toegang krijgen tot de 'Aanpassing van de gegevensverwerking' via 'Accountinstellingen' in het gedeelte 'Beheerder'. Gebruikers met bewerkingsrechten voor een Analytics-account kunnen de 'Aanpassing van de gegevensbewerking' bekijken en deze desgewenst accepteren. Na acceptatie is het mogelijk de inhoud van de geaccepteerde aanpassing te bekijken.

Het accepteren van de 'Aanpassing van de gegevensverwerking' is optioneel en heeft op geen enkele wijze invloed op de werking van Analytics.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
false