Datu apstrādes noteikumi

Google Ads datu apstrādes noteikumi ir paredzēti uzņēmumiem, kas reģistrēti Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalsts teritorijā, Apvienotajā Karalistē, Šveicē vai teritorijā, uz ko citādi attiecas Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR), kā arī tie paredzēti uzņēmumiem, uz ko attiecas Kalifornijas Patērētāju konfidencialitātes likums (California Consumer Privacy Act — CCPA). Google Ads datu apstrādes noteikumi aizstās esošos Analytics datu apstrādes grozījumus (tostarp Vācijas Analytics datu apstrādes grozījumus).

Google Analytics klienti, kuriem ir tiešais klienta līgums ar Google vai kuri ir noslēguši līgumu par Google Analytics 360 pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, var piekrist Google Ads datu apstrādes noteikumiem sava konta iestatījumu administrēšanas sadaļā. Lai parakstītu Google Ads datu apstrādes noteikumus, klientiem, kuru uzņēmumi ir reģistrēti ārpus EEZ, AK vai Šveices, un Google Analytics 360 klientiem ir proaktīvi jāpiekrīt šiem noteikumiem sava konta iestatījumu sadaļā. Google Analytics standarta klientiem, kuru uzņēmumi ir reģistrēti EEZ, AK vai Šveicē, šī darbība nav jāveic, jo Google Ads datu apstrādes noteikumi jau ir iekļauti šo klientu noteikumos.

Ņemiet vērā, ka Google Analytics 360 pārdošanas partneri un klienti, kuri iegādājas Google Analytics 360 no pārdošanas partnera (turpmāk tekstā — “Tālākpārdošanas klienti”), nav tiesīgi piekrist Google Ads datu apstrādes noteikumiem un viņiem ar Google vai ar attiecīgo pārdošanas partneri būs jānoslēdz atsevišķs līgums par datu apstrādes noteikumiem. Ja Google Analytics 360 pārdošanas partneri un tālākpārdošanas klienti pieņems Google Ads datu apstrādes noteikumus Google Analytics lietotāja saskarnē, šāda pieņemšana tiks uzskatīta par nederīgu un neveidos saistošu Google un šo tālākpārdošanas klientu vienošanos. Tomēr ņemiet vērā, ka šis ierobežojums neattiecas uz Google Analytics 360 klientiem, kuri ir pieņāmuši Google Analytics 360 pakalpojumu sniegšanas noteikumus.

Datu apstrādes grozījumu pieņemšana

Lai piekristu datu apstrādes noteikumiem, ir nepieciešama rediģēšanas atļauja konta līmenī.

 1. Pierakstieties pakalpojumā Google Analytics.
 2. Noklikšķiniet uz Administrēšana.
 3. Slejas KONTS izvēlnē atlasiet kontu, kurā vēlaties atjaunināt iestatījumus.
  Ja jums ir daudz kontu, izmantojiet meklēšanas lodziņu, lai atrastu īsto kontu.
 4. Slejā KONTS noklikšķiniet uz Konta iestatījumi.
 5. Sadaļā Grozījumi par datu apstrādi noklikšķiniet uz Pārskatīt grozījumus.
 6. Kad esat pārskatījis grozījumus, noklikšķiniet uz Gatavs.
 7. Vēlreiz noklikšķiniet uz Gatavs, lai saglabātu konta iestatījumus.

Kontaktinformācijas norādīšana

Ja piekrītat datu apstrādes noteikumiem, jums ir jānorāda arī tālāk minētā informācija.

 • Juridiskā persona: juridiskā persona ir jūsu organizācijas reģistrētais nosaukums finansiālām un juridiskām vajadzībām. Jūsu uzņēmumam var būt vairākas juridiskās personas.
 • Galvenā kontaktpersona (jeb “e-pasta adrese paziņojumu saņemšanai”): kontaktpersona, kurai tiks sūtīti ziņojumi atbilstoši Google Ads datu apstrādes noteikumiem.
 • Datu aizsardzības speciālists: persona, kurai ir uzticēts nodrošināt atbilstību VDAR nosacījumiem vai līdzvērtīgiem tiesību aktiem Apvienotajā Karalistē (ja piemērojams).
 • EEZ pārstāvis: šai personai ir uzticēts pārstāvēt klientus, kuri neatrodas ES teritorijā, saistībā ar viņu pienākumiem atbilstoši VDAR vai līdzvērtīgiem tiesību aktiem Apvienotajā Karalistē (ja piemērojams).
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?