Eksempel på importering av innholdsdata

Finn ut hvordan du importerer forfatterinformasjon fra publisistsystemet ditt på nettet.

Ved å importere metadata for innhold, som for eksempel forfatter, publiseringsdato eller artikkelkategori, kan du gruppere innhold etter disse dimensjonene.

Innholdet i denne artikkelen:

Scenario

Du er publisist og ønsker å finne ut hvilke forfattere som er mest populære på nettstedet ditt. Du kan måle populariteten ved hjelp av en rapport som inneholder en oppsummering av sidevisningene for hver artikkel forfatteren har skrevet.

Trinn 1: Bestem hvilke data som skal importeres

I en datafil utenfor Analytics knyttes hver enkelt artikkel til en forfatter, og du planlegger å laste opp denne informasjonen til Analytics.

Trinn 2: Lag en egendefinert dimensjon

Ettersom «Forfatter» ikke eksisterer som dimensjon i Analytics, må du opprette en egendefinert dimensjon for dette.

custom dimension Name Index Scope
Forfatter 1 Hit

Trinn 3: Opprett datasettet

 1. Under Administrator går du til kontoen og nettområdet du ønsker å laste opp data til.
 2. Klikk på Dataimport under OMRÅDE.
 3. Klikk på Nytt datasett.
 4. Velg Innholdsdata som type.
 5. Gi datasettet navnet Forfattere og artikler
 6. Velg ett eller flere datautvalg der du ønsker å se disse dataene.
 7. Definer skjemaet med eksemplet nedenfor som referanse.

Eksempel på skjema

Selv om du ikke spesifikt sender artikkel-ID-en i treffdataene dine, tar du med en artikkel-ID i nettadressene for sider. Hvis vi antar at nettadressene for sider med artikler har samme formatering, kan du bruke regulære uttrykk for å oppnå samsvar med artikkel-ID-en i nettadressen. Sett at alle nettadressene for artikkelsider har formatet http://www.example.com/artikler/abc123.html, der abc123 er artikkel-ID-en. Hvis du ønsker å slå sammen data basert på artikkel-ID-en fra nettadressen, velger du Side som nøkkel, velger finjustering av regulært uttrykk og skriver inn det følgende regulære uttrykket i tekstfeltet: /artikler/([^/]+).html$.

Skjemainnstillinger:

Nøkkel: side
Avgrens med etregulært uttrykk: /artikler/([^/]+).html$
Importerte data: Forfatter
Overskriv treffdata: ja

Uttrekking av nettadresseparametere

Uttrekking av søkeparametere for nettadresser må håndteres på en spesiell måte. Dette gjelder for eksempel søkeparameteren ?param=value i nettadressen http://www.example.com/articles/abc123.php?param=value.

Hvis du for eksempel bare ønsker å oppnå samsvar for verdien til parameteren param, velger du Side som nøkkel. Deretter velger du alternativet avgrens med søkeparameteren og skriver inn «param» i tekstfeltet. Hvis du for eksempel ønsker å trekke ut en UTM-ID fra nettadressen for Side, som for eksempel ?utm_id=abc123, velger du avgrens med søkeparameteren-alternativet og skriver inn «utm_id» i tekstfeltet.

Trinn 4: Opprett CSV-filen

Genereringen av CSV-filen for opplasting består av to trinn:

1. Hent overskriften for CSV-filen

Klikk på Administrer opplastinger i datasettabellen for Forfattere og artikler. Gå til «Administrer opplastinger»-tabellen, og klikk på Velg handling > Vis CSV-overskrift. Deretter ser du noe tilsvarende dette:

CSV header
ga:pagePath,ga:dimension1

Dette er overskriften du skal bruke som første linje i CSV-filene du laster opp. Du ser kolonnene i tabellen nedenfor:

Page Forfatter
ga:pagePath ga:dimension1

2: Opprett et regneark, og eksportér det som CSV-fil

Opprett et Google-regneark i formatet ovenfor. Den første raden (overskriften) i regnearket bør inneholde de interne navnene som er angitt i Vis CSV-overskrift-dialogboksen ovenfor (f.eks. ga:pagePath i stedet for Side). Kolonnene nedenfor hver overskriftscelle bør inneholde de tilhørende dataene for hver overskrift.

ga:pagePath ga:dimension1
how_to_make_pizza John Dough
how_to_make_doughnuts Benny Cruller
how_to_build_a_treehouse Oona Limb
how_to_make_paper_airplanes Hellen Wings

 

Eksportér regnearket som CSV-fil. Filen ser omtrent slik ut:

ga:pagePath,ga:dimension1
slik_lager_du_pizza,Jan Nilsen
how_to_make_doughnuts,Benny Cruller
how_to_build_a_treehouse,Oona Limb
how_to_make_paper_airplanes,Hellen Wings

Trinn 5: Last opp dataene

Nå kan du laste opp CSV-filen du har opprettet, til Analytics. Data kan lastes opp på to måter: manuelt – via brukergrensesnittet i Analytics – eller programmatisk – via administrasjons-API-et.

Manuell opplasting
 1. Finn raden for Forfattere og artikler i datasettabellen.

 2. Klikk på Administrer opplastinger for Farger og størrelser-datasettet.
 3. Klikk på Last opp fil, velg filen, og klikk deretter på Last opp.
Opplasting via administrasjonsgrensesnittet
 1. Finn raden for Forfattere og artikler i datasettabellen.
 2. Klikk på navnet på datasettet.
 3. Klikk på Hent ID for spesialtilpasset datakilde.
 4. Ta en kopi av ID-en.
 5. Følg instruksjonene for å laste opp via Management API.

Trinn 6: Se dataene i rapportene

Ettersom «Forfatter» er en egendefinert dimensjon, vises den ikke i standardrapportene. Hvis du ønsker å se det samlede antallet sidevisninger per forfatter, må du opprette en tilpasset rapport med én beregning (Sidevisninger) og én dimensjon (Forfatter).

De opplastede dataene må behandles før de kan vises i rapportene. Når behandlingen er fullført, kan det ta opptil et døgn før de importerte dataene blir brukt sammen med innkommende treffdata.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?