Aquest article tracta sobre les propietats de Universal Analytics (UA). L'1 de juliol de 2023, les propietats estàndard de UA van deixar de processar dades (l'1 de juliol de 2024 en el cas de les propietats de UA 360). Feu la migració a Google Analytics 4 i, tot seguit, consulteu la secció Propietats de Google Analytics 4 d'aquest Centre d'ajuda.

Exemple d'importació de dades de contingut

Informeu-vos sobre com s'importa informació del sistema de publicitat en línia.

La importació de metadades de contingut, com ara l'autor, la data de publicació o la categoria de l'article, us permet agrupar el contingut en funció d'aquestes dimensions.

Contingut d'aquest article:

Situació

Suposem que sou editor i que voleu saber quins són els autors més populars del vostre lloc web. Per mesurar aquesta popularitat, us cal un informe en què se sumi el nombre de pàgines visualitzades dels articles de cada autor.

Pas 1: decidiu quines dades voleu importar

Heu creat un fitxer de dades fora de Analytics en el qual s'associa cada article amb un autor i voleu penjar aquesta informació a Analytics.

Pas 2: creeu la dimensió personalitzada

Com que "Autor" no és una de les dimensions de Analytics, l'haureu de crear com a dimensió personalitzada.

Nom de la dimensió personalitzada Índex Abast
Autor 1 Petició de fitxer

Pas 3: creeu el conjunt de dades

 1. Des de la pestanya Administrador, aneu al compte i a la propietat web en què vulgueu penjar les dades.
 2. A "PROPIETAT", feu clic a Importa dades.
 3. Feu clic a Conjunt de dades nou.
 4. Seleccioneu el tipus Dades del contingut.
 5. Assigneu-hi el nom Autors i articles.
 6. Seleccioneu les visualitzacions en què vulgueu veure aquestes dades.
 7. Definiu l'esquema prenent l'exemple següent com a model.

Exemple d'esquema

Tot i que no envieu l'identificador de l'article explícitament en les dades de peticions de fitxers, sí que incloeu un identificador de l'article als URL de les pàgines. Suposant que el format dels URL de les pàgines amb articles sigui coherent, podeu utilitzar expressions regulars per fer coincidir la part de l'identificador de l'article de l'URL. Imaginem que el format dels URL de les pàgines dels articles tinguin sistemàticament el format http://www.example.com/articles/abc123.html, en el qual abc123 és l'identificador de l'article (article_id). Per combinar les dades segons l'identificador "article_id" de l'URL, seleccioneu la clau Pàgina, seleccioneu cerca restringida mitjançant expressions regulars i introduïu al camp de text l'expressió regular següent: /articles/([^/]+).html$.

Configuració de l'esquema:

Clau: Pàgina
Cerca restringida mitjançant expressions regulars: /articles/([^/]+).html$
Imported Data: Author
Sobreescriu les dades de petició de fitxer:

Extreure paràmetres d'URL

Hi ha un tipus de gestió especial per extreure paràmetres de consulta URL com ara ?param=value de l'URL http://www.example.com/articles/abc123.php?param=value.

Si només voleu obtenir resultats que coincideixin amb el valor del paràmetre param, feu que Pàgina sigui la clau i, a continuació, trieu l'opció de restricció amb un paràmetre de consulta. Per últim, escriviu "param" al quadre de text. Per exemple, si voleu extreure l'identificador d'un Supervisor del trànsit d'Urchin (UTM) inclòs a l'URL de la pàgina com a ?utm_id=abc123, heu de seleccionar l'opció de cerca restringida mitjançant paràmetres de consulta i escriure "utm_id" al quadre de text.

Pas 4: creeu el CSV

La generació del fitxer CSV de càrrega és un procés de dos passos:

1. Obtenir la capçalera del fitxer CSV

A la taula dels conjunts de dades, feu clic a l'opció Gestiona les càrregues corresponent a Autors i articles. A la taula de gestió de càrregues, seleccioneu Selecciona l'acció > Mostra la capçalera del CSV. Veureu una cadena semblant a aquesta:

Capçalera del CSV
ga:pagePath,ga:dimension1

Aquesta és la capçalera que heu d'utilitzar com a primera línia dels fitxers CSV que pengeu. A la taula següent es mostren les columnes:

Pàgina Autor
ga:pagePath ga:dimension1

2. Crear un full de càlcul per exportar-lo com a CSV

Creeu un full de càlcul de Google amb el format anterior. A la primera fila (capçalera) del full de càlcul s'han d'utilitzar els noms interns (p. ex., ga:pagePath en lloc de Pàgina) que s'indiquen al quadre de diàleg Mostra la capçalera del CSV que es mostra a dalt. Les columnes de sota la capçalera han d'incloure les dades corresponents a cada cel·la.

ga:pagePath ga:dimension1
com_fer_pizza Joan Massa
com_fer_dònu Blanca Bunyol
com_fer_una_cabana Judit Verga
com_fer_avions_de_paper Vicenç Ales

 

Exporteu el full de càlcul en format CSV. El contingut del fitxer serà semblant al text següent:

ga:pagePath,ga:dimension1
com_fer_pizza,Jordi Vila
com_fer_dònuts,Blanca Bunyol
com_fer_una_cabana,Judit Verga
com_fer_avions_de_paper,Vicenç Ales

Pas 5: pengeu les dades

Ara podeu penjar el fitxer CSV que heu creat a Analytics. Teniu dues opcions per penjar les dades: manualment, mitjançant la interfície d'usuari de Analytics, o amb programació, mitjançant l'API de gestió.

Penjar les dades manualment
 1. A la taula dels conjunts de dades, localitzeu la fila corresponent a Autors i articles.

 2. Feu clic a l'opció Gestiona les càrregues del costat del conjunt de dades Colors i talles.
 3. Feu clic a Penja el fitxer, seleccioneu el fitxer i feu clic a Penja.
Penjar les dades amb l'API de gestió
 1. A la taula dels conjunts de dades, localitzeu la fila corresponent a Autors i articles.
 2. Feu clic al nom del conjunt de dades.
 3. Feu clic a Obtén l'identificador de font de dades personalitzada…
 4. Feu una còpia de l'identificador.
 5. Seguiu aquestes instruccions per penjar les dades amb l'API de gestió.

Pas 6: consulteu les dades als informes

Com que "Autor" és una dimensió personalitzada, no es mostra als informes estàndard. Per veure el nombre total de pàgines visualitzades per autor, heu de crear un informe personalitzat amb una mètrica (Nombre de pàgines visualitzades) i una dimensió (Autor).

Les dades penjades s'han de processar perquè es mostrin als informes. Un cop finalitzat el processament, poden passar fins a 24 hores perquè les dades importades es comencin a aplicar a les dades entrants de les peticions de fitxer.

Ha estat útil?

Com ho podem millorar?
true
Trieu un itinerari d'aprenentatge propi

Consulteu google.com/analytics/learn, un recurs nou per ajudar-vos a treure el màxim profit de Google Analytics 4. El lloc web nou inclou vídeos, articles i fluxos guiats, i proporciona enllaços a Discord, al blog, al canal de YouTube i al repository de GitHub de Google Analytics.

Comenceu a aprendre avui mateix!

Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
246791917025094843
true
Cerca al Centre d'ajuda
true
true
true
true
true
69256