İçerik Verilerini içe aktarma örneği

Çevrimiçi yayıncılık sisteminizden yazar bilgilerini nasıl içe aktarabileceğinizi öğrenin.

Yazar, yayınlanma tarihi veya makale kategorisi gibi içerik meta verilerini içe aktarmak, içeriği bu boyutlara göre gruplamanıza olanak tanır.

Bu makalede ele alınan konular:

Senaryo

Bir yayıncısınız ve sitenizdeki en popüler yazarları öğrenmek istiyorsunuz. Popülerliği ölçmek için, her bir yazara ait makalelerin elde ettiği sayfa görüntüleme sayılarının toplamını gösteren bir rapora ihtiyacınız vardır.

Birinci Adım: Hangi verileri içe aktaracağınıza karar verme

Analytics dışında, her makaleyi bir yazarla ilişkilendiren bir veri dosyası tutuyorsunuz ve bu bilgileri Analytics'e yüklemeyi planlıyorsunuz.

İkinci Adım: Özel boyutu oluşturma

Analytics'te "yazar" boyutu olmadığından, bunu özel boyut olarak oluşturmanız gerekir.

özel boyut Adı Dizin Kapsam
Yazar 1 İsabet

Üçüncü Adım: Veri Kümesini oluşturma

 1. Yönetici sekmesinde, veri yüklemek istediğiniz hesaba ve web mülküne gidin.
 2. MÜLK'ün altındaki Verileri İçe Aktarma'yı tıklayın.
 3. Yeni Veri Kümesi'ni tıklayın.
 4. Tür olarak İçerik Verileri'ni seçin.
 5. Veri Kümesine Yazarlar ve Makaleler adını verin.
 6. Bu verileri görmek istediğiniz görünümü (veya görünümleri) seçin.
 7. Şemayı tanımlayın. Bunu yaparken aşağıdaki örneği model alın.

Şema örneği

Makale kimliğini açık bir şekilde isabet verilerinizde göndermeseniz de, sayfa URL'lerinizde makale kimliğine yer verilir. Makalelerin yer aldığı sayfalara ait URL'lerin tutarlı bir şekilde biçimlendirildiğini varsayarsak, URL'nin makale_kimliği kısmıyla eşleşme sağlamak için normal ifadeler kullanabilirsiniz. Makale sayfalarının URL'lerinin tutarlı bir şekilde http://www.example.com/makaleler/abc123.html (abc123 burada makale_kimliği'dir) biçiminde olduğunu varsayalım. URL'deki makale_kimliği üzerinden birleştirmek için, Anahtarınız olarak Sayfa'yı, normal ifadelerle hassaslaştırma'yı seçip metin alanına normal ifadeyi şu şekilde girin: /makaleler/([^/]+).html$.

Şema Ayarları:

Anahtar: Sayfa
Şu normal ifadeyle hassaslaştırın: /makaleler/([^/]+).html$
İçe Aktarılan Veriler: Yazar
İsabet verilerinin üzerine yazma: Evet

URL parametrelerini alma

Örneğin, ?param=value gibi bir sorgu parametresini http://www.example.com/articles/abc123.php?param=value URL'sinden almak için özel işlem gerekir.

Örneğin, yalnızca param parametresinin değerini almak istiyorsanız, Anahtarınız olarak Sayfa'yı, arından da sorgu parametresiyle hassaslaştırma seçeneğini seçip metin kutusuna "param" yazın. Örneğin, Sayfa URL'sinde ?utm_id=abc123 şeklinde yer alan UTM kimliğini almak istiyorsanız, sorgu parametresiyle hassaslaştır'ı seçip metin kutusuna "utm_id" girersiniz.

Dördüncü Adım: CSV dosyasını oluşturma

Yüklenecek CSV dosyanızı oluşturmak 2 adımlı bir işlemdir:

1. CSV için başlıkları alın

Veri kümesi tablosunda, Yazarlar ve Makaleler için Yüklemeleri Yönet'i tıklayın. Yüklemeleri Yönet tablosunda İşlem Seçin > CSV Başlığını Görüntüle'yi seçin. Aşağıdakine benzer bir ifade görürsünüz:

CSV başlığı
ga:pagePath,ga:dimension1

Bu, yüklenen CSV dosyalarınızın ilk satırı olarak kullanmanız gereken başlıktır. Aşağıdaki tabloda sütunlar tanımlanmıştır:

Sayfa Yazar
ga:pagePath ga:dimension1

2. Bir e-tablo oluşturun ve bunu bir CSV olarak dışa aktarın

Yukarıdaki biçimi kullanan bir Google e-tablosu oluşturun. E-tablonuzun ilk (başlık) satırında, yukarıda gösterilen CSV Başlığını Görüntüle iletişim kutusunda belirtilen dahili adlar kullanılmalıdır (ör. Sayfa yerine ga:pagePath). Her bir başlık hücresinin altındaki sütunda, söz konusu başlığa karşılık gelen veriler yer almalıdır.

ga:pagePath ga:dimension1
pizza_nasıl_yapılır Can Doğru
imit_nasıl_yapılır Can Doğru
ağaç_ev_nasıl_yapılır Ayşe Demir
kağıttan_uçak_nasıl_yapılır Ayşe Demir

 

E-tabloyu CSV dosyası olarak dışa aktarın. Dosyanız aşağıdaki gibi görünür:

ga:pagePath,ga:dimension1
pizza_nasıl_yapılır,Can Doğu
simit_nasıl_yapılır,Cem Doğan
ağaç_ev_nasıl_yapılır,Onur Pak
kağıttan_uçak_nasıl_yapılır,Hale Çelik

Beşinci Adım: Verileri yükleme

Şimdi, oluşturduğunuz CSV dosyasını Analytics'e yükleyebilirsiniz. Verilerinizi yüklemek için iki seçeneğiniz vardır: Analytics kullanıcı arayüzü üzerinden manuel olarak veya Yönetim API'sı aracılığıyla programlı olarak.

Manuel yükleme
 1. Veri Kümesi tablosunda Yazarlar ve Makaleler satırını bulun.

 2. Renk ve Bedenler veri kümesi için Yüklemeleri Yönet seçeneğini tıklayın.
 3. Dosya yükle'yi tıklayın, dosyayı seçin ve ardından Yükle'yi tıklayın.
Yönetim API'sı aracılığıyla yükleme
 1. Veri Kümesi tablosunda Yazarlar ve Makaleler satırını bulun.
 2. Veri kümesi adını tıklayın.
 3. Özel Veri Kaynağı Kimliğini Al… seçeneğini tıklayın.
 4. Kimliği kopyalayın.
 5. Yönetim API'sı aracılığıyla yükleme yapmak için bu talimatları uygulayın.

Altıncı Adım: Verileri raporlarda görme

Yazar özel bir boyut olduğundan, standart raporlarda görüntülenmez. Yazar başına toplam sayfa görüntüleme sayısını görmek için bir metrik (Sayfa Görüntüleme Sayısı) ve bir boyut (Yazar) içeren bir Özel Rapor oluşturursunuz.

Raporlarda gösterilmeye başlamadan önce, yüklenen verilerin işlenmesi gerekir. Verilerin işlenmesi tamamlandıktan sonra, içe aktarılan verilerin gelen isabet verilerine uygulanması 24 saat kadar sürebilir.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
true
Kendi öğrenme rotanızı seçin

Google Analytics 4'ten en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak yeni bir kaynak olan google.com/analytics/learn adresine göz atın. Videolar, makaleler ve rehberli akışlar içeren yeni web sitesi Google Analytics Discord, Blog, YouTube kanalı ve GitHub deposuna bağlantılar da sunuyor.

Hemen öğrenmeye başlayın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü