Dit artikel gaat over Universal Analytics, dat wordt beëindigd. Het is van essentieel belang dat u de instellingen van uw Universal Analytics-property migreert naar Google Analytics 4, anders raakt u vanaf 1 juli 2023 gegevens kwijt (1 juli 2024 voor Analytics 360-property's). Ontdek meer over hoe u uw instellingen migreert.

Voorbeelden van segmentanalyses

Segmenten toepassen en maken voor analyse en remarketing.

In dit artikel wordt beschreven hoe u nieuwe segmenten gebruikt, wijzigt en maakt om uw gegevens te analyseren.

 

In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

 

Converteerders en Niet-converteerders vergelijken

Systeemsegmenten zijn bedoeld voor een breed scala aan veelvoorkomende gevallen. In dit voorbeeld gebruiken we twee systeemsegmenten, Converteerders en Niet-converteerders, om twee zaken te vergelijken die voor elke site- of app-eigenaar van belang zijn: gebruikers die converteren (doelen en/of transacties voltooien) en gebruikers die dat niet doen.

Wanneer u weet waarom bepaalde gebruikers overgaan tot conversie, kunt u het succes van uw marketingstrategie vergroten en weet u op welke punten u zich zou moeten concentreren om de groep converterende gebruikers uit te breiden.

Als u inzicht krijgt in de vraag waarom andere gebruikers niet converteren, kunt u manieren bedenken om deze groep tot conversie te stimuleren.

In dit eerste voorbeeld passen we de twee systeemsegmenten Converteerders en Niet-converteerders toe op het rapport Doelgroepoverzicht om te zien wat we uit de gegevens van deze segmenten kunnen opmaken.

Rapport Doelgroepoverzicht, segmenten Converteerders en Niet-converteerders toegepast.

 

U ziet dat er minder gebruikers zijn die converteren (20.042 tegenover 54.212) en dat die gebruikers minder sessies starten (27.788 tegenover 59.080).

Ook al is de hoeveelheid verkeer van Converteerders naar de site minder dan de helft van het verkeer van Niet-converteerders, toch zijn ze verantwoordelijk voor veel meer activiteit op de site:

 • Meer dan vier keer zo veel paginaweergaven
 • Meer dan zeven keer zo veel pagina's per sessie
 • Meer dan tien keer zo lange gemiddelde sessieduur
 • Slechts ongeveer ⅙ van het bouncepercentage

Het zal geen verrassing zijn dat gebruikers die converteren, meer betrokken zijn, maar uit de gegevens blijkt dat wanneer converterende gebruikers eenmaal op uw site zijn, ze zeer betrokken raken. En ze komen terug: iets meer dan een derde van alle Converteerders bestaat uit terugkerende gebruikers.

Wanneer u segmenten toepast, blijven deze van kracht voor al uw rapporten. Hierdoor kunt u de gegevens eenvoudig evalueren in verschillende contexten.

Open het rapport Demografie > Leeftijd.

Rapport Demografie > Leeftijd, segmenten Converteerders en Niet-converteerders toegepast.

 

De verhouding tussen converteerders en niet-converteerders neemt met toename van de leeftijd gestaag af.

De groep met de leeftijd 25-34 jaar is verantwoordelijk voor de meeste sessies met conversies (6312 of 42,65%). Dit is tevens de groep waarbij het aantal converteerders en niet-converteerders het dichtst bij elkaar ligt (6312 tegenover. 6886).

Rapport Demografie > Leeftijd, Converteerders en Niet-converteerders voor de leeftijdsgroep 25-34 jaar.

 

Het is mogelijk dat het voor gebruikers in de leeftijd tussen 25 en 34 jaar natuurlijker is om online te winkelen, of dat uw producten en services aantrekkelijker zijn voor deze groep. Het kan ook zijn dat uw marketingstrategieën vooral gericht zijn op jongere gebruikers. Deze statistieken kunnen er ook op duiden dat uw site is gericht op een jongere doelgroep die vertrouwd is met het gebruik van technologie. We kunnen geen definitieve conclusies trekken, maar het lijkt erop dat de jongste groep gebruikers het meest waardevol voor u is en dat de andere groepen minder waardevol voor u zijn naarmate de leeftijd toeneemt.

De twee leeftijdsgroepen, 25-34 jaar en 35-44 jaar, zijn samen verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle sessies (56,9%), en voor een nog hoger percentage conversies (64%).

Rapport Demografie > Leeftijd, Converteerders en Niet-converteerders voor de leeftijdsgroepen 25-34 en 35-44 jaar.

 

De groep in de leeftijd van 65 jaar en ouder levert slechts 5,1% van alle sessies op en slechts 3,5% van alle conversies. Dit vormt extra bewijs dat de jongere demografische groep waardevoller voor u is.

Rapport Demografie > Leeftijd, Converteerders en Niet-converteerders voor de leeftijdsgroep 65 jaar en ouder.

 

Hoewel gebruikers in de leeftijd 25-44 jaar 64% van de conversies voor hun rekening nemen, hebben gebruikers van 65 jaar en ouder een hoger conversiepercentage: 0,77% tegenover een gecombineerd percentage van 0,63% voor gebruikers van 25-44 jaar. Gebruikers van 65 jaar en ouder voltooien dus minder conversies, maar vormen wel een groep met potentieel voor u.

Rapport 'Demografie' > 'Leeftijd', 'Conversiepercentage van e-commerce' voor de leeftijdsgroep 25-44 jaar versus de leeftijdsgroep 65 jaar en ouder.

 

Open het rapport 'Demografie > Geslacht' en stel de statistiek 'Conversies' in op 'Alle doelen' als u wilt zien of er verschil zit tussen conversies door mannen of vrouwen.

Rapport Demografie > Geslacht, segmenten Converteerders en Niet-converteerders toegepast.

 

Mannelijke gebruikers zijn verantwoordelijk voor 2,5 keer zo veel sessies als vrouwelijke gebruikers (12.011 tegenover 4.756).

Rapport Demografie > Geslacht, segmenten Converteerders en Niet-converteerders toegepast, detailweergave van sessies met conversies.

 

Het aantal vrouwen dat conversies voltooit, is dus lager, maar als u kijkt naar het doelconversiepercentage, ziet u dat dit iets hoger ligt dan bij mannen (84,13% tegenover 83,56%).

Rapport Demografie > Geslacht, segmenten Converteerders en Niet-converteerders toegepast, detailweergave van Doelconversiepercentage.

 

Als u deze twee systeemsegmenten toepast en enkele rapporten bekijkt, zult u al snel patronen ontdekken:

 • Jongere gebruikers zijn verantwoordelijk voor een groter aantal totale conversies, maar oudere gebruikers hebben een hoger conversiepercentage.
 • Mannelijke gebruikers zijn verantwoordelijk voor een groter aantal totale conversies, maar vrouwen hebben een hoger conversiepercentage.

Deze eerste inzichten zijn misschien nog geen aanleiding om uw budget anders te gaan besteden, maar kunnen richting geven aan verder onderzoek.

U kunt bijvoorbeeld segmenten voor elke leeftijdsgroep en voor mannen en vrouwen maken, en deze toepassen op uw campagnerapporten om te ontdekken of uw marketingstrategie voor een bepaalde groep bijzonder effectief is. Als uw marketingstrategie slechts een gering effect heeft, kunt u extra campagnes en advertenties maken die zijn gericht op groepen waar mogelijkheden liggen, maar die u niet goed bereikt met uw huidige marketingstrategie (bijvoorbeeld vrouwen of gebruikers van 65 jaar en ouder).

Pas dezelfde segmenten toe op het rapport 'Geolocatie' om te zien of er bepaalde locaties zijn waar u geen campagnes uitvoert, maar waar meer gebruikers wonen met een hoog conversiepotentieel.

Pas deze segmenten toe op het rapport met het overzicht van interesses om te zien in hoeverre de interesses van verschillende groepen uiteenlopen, en of het nuttig is om meer specifieke doelgroepen te ontwikkelen voor advertenties die u programmatisch inkoopt.

Wanneer u deze betekenisvolle gegevens eenmaal heeft verzameld (bijvoorbeeld de groepen met een hoog conversiepotentieel), kunt u bijbehorende segmenten maken, deze toepassen op uw rapporten en een diepgaande analyse uitvoeren om erachter te komen hoe u uw budget opnieuw kunt toewijzen om uw voordeel te doen met de verkregen inzichten.

 

Sessies met conversies uit een specifiek geografisch gebied analyseren

In dit voorbeeld kopiëren we het systeemsegment Sessies met conversies en passen we dit segment aan.

Begin met het rapport 'Doelgroepoverzicht' en pas het segment Sessies met conversies toe.

Rapport 'Doelgroepoverzicht', segment 'Sessies met conversies' toegepast.

 

Verwijder het segment 'Alle sessies' en concentreer u op sessies waarin gebruikers conversies hebben uitgevoerd.

Nu u alleen dit systeemsegment heeft toegepast, kunt u uw rapporten doornemen om te kijken of er interessante subsets met gegevens bij zitten, zoals regio's met een relatief hoog aantal sessies met conversies. Open het rapport Geo > Locatie.

Rapport 'Geo' > 'Locatie', segment 'Sessies met conversies' toegepast.

 

In dit geval vinden er in de Verenigde Staten tien keer zo veel sessies met conversies plaats dan in het op een na succesvolste land.

U kunt het oorspronkelijke segment kopiëren en extra filters toevoegen om deelverzamelingen van deze gegevens te onderzoeken (bijvoorbeeld 'Sessies met conversies in de Verenigde Staten'). Als u dit meer toegespitste segment toepast, kunt u deze deelverzameling in uw rapporten bekijken.

Open boven aan het rapport het menu voor 'Sessies met conversies' en klik op Kopiëren.

Opdracht 'Kopiëren' voor segment 'Sessies met conversies'.

 

De definitie van het oorspronkelijke segment wordt geopend in de functie 'Segmenten maken'.

Functie 'Segmenten maken' met filterconfiguratie voor segment 'Sessies met conversies'.

 

Klik op + Filter toevoegen om een extra voorwaardenfilter toe te voegen en het segment te verfijnen op sessies met conversies die hebben plaatsgevonden in de Verenigde Staten.

Geef het nieuwe segment een passende naam (bijvoorbeeld 'Sessies met conversies - Verenigde Staten').

Functie 'Segmenten maken' met filterconfiguratie voor segment 'Sessies met conversies', extra filter voor 'Land/gebied'.

 

Klik op Opslaan.

Verwijder het segment Sessies met conversies, zodat u zich kunt concentreren op conversies in de Verenigde Staten.

Rapport 'Geo' > 'Locatie', aangepast segment 'Sessies met conversies' toegepast, kaart- en tabelgegevens voor de Verenigde Staten.

 

U kunt nu een of meer van uw andere rapporten openen en deze specifieke deelverzameling onderzoeken.

Het is gezien het hoge conversiepercentage nuttig om inzicht te krijgen in het type gebruikers dat tot deze doelgroep behoort.

Open het rapport Demografie > Overzicht.

Rapport 'Demografie' > 'Overzicht', aangepast segment 'Sessies met conversies' toegepast, gegevens over leeftijd en geslacht in de Verenigde Staten.

 

U kunt in één oogopslag zien dat de meeste gebruikers die converteren, mannen tussen 25 en 34 jaar zijn.

Open het rapport Interesses > Affiniteitscategorieën.

Rapport 'Interesses' > 'Affiniteitscategorieën', aangepast segment 'Sessies met conversies' toegepast, gegevens over interesses in de Verenigde Staten.

 

Er is een vrij gelijkmatige verdeling over de tien meest populaire interessecategorieën, maar het populairst zijn liefhebbers van technologie, films en tv.

Open het rapport Technologie > Browser en besturingssysteem.

Rapport 'Technologie' > 'Browser en besturingssysteem', aangepast segment 'Sessies met conversies' toegepast, gegevens over browsers in de Verenigde Staten.

 

Chrome is bij deze gebruikers veruit de populairste browser.

Met kleine wijzigingen in de configuratie en slechts een paar klikken kunt u zich concentreren op specifieke aspecten van uw gegevens en inzicht krijgen in wie de meest waardevolle gebruikers in dat segment zijn. In dit voorbeeld zijn dat mannen tussen 25 en 34 jaar met interesses in technologie, films en tv die de Chrome-browser gebruiken om sessies te starten vanuit de Verenigde Staten. Als u eenmaal over deze informatie beschikt, kunt u eenvoudig doelgroepen maken voor uw marketingstrategieën die gericht zijn op de meest waardevolle gebruikers.

 

Een segment voor gebruikers met een hoge waarde maken

Naast systeemsegmenten met de standaardconfiguratie of met aanpassingen kunt u ook uw eigen aangepaste segmenten maken om u te concentreren op gegevens waarin u bent geïnteresseerd.

Het meest waardevolle inzicht in uw gebruikers is wie onder hen bezoekers met een hoge waarde zijn, wie uw site onlangs hebben bezocht of een aankoop hebben gedaan, wie vaak terugkomen of aankopen doen en wie betrokken zijn bij waardevolle conversies.

U kunt een segment Bezoekfrequentie-frequentie-geldwaarde (Recency-Frequency-Monetary Value, RFM) maken dat die bezoekers identificeert.

Bezoekfrequentie. Gebruikers die uw site onlangs hebben bezocht of recent een aankoop hebben gedaan (bijvoorbeeld in de afgelopen twee dagen of vorige week), zijn eerder geneigd om opnieuw te bezoeken of te kopen.

Frequentie. Gebruikers die uw site regelmatig bezoeken of aankopen doen (bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks), zijn eerder geneigd om opnieuw te bezoeken of te kopen.

Geldwaarde. Gebruikers die de meest waardevolle conversies voltooien en die recent en regelmatig conversies hebben gegenereerd, zijn eerder geneigd opnieuw conversies te genereren.

U moet de RFM-drempels identificeren waarmee uw klanten met een hoge waarde kunnen worden herkend.

U kunt een RFM-segment baseren op filters zoals de volgende:

Gedrag

Dagen sinds laatste sessie < 5 (bezoekfrequentie)

Sessies > 5 (frequentie)

E-commerce

Opbrengst per gebruiker > 100 (geldwaarde)

Voorwaarden > Gebruikers filteren

Behaalde doelen per gebruiker > 10 (geldwaarde)

Doelwaarde per gebruiker > 10 (geldwaarde)

Net als in de vorige voorbeelden kunt u dit type segment maken en vervolgens in uw rapporten controleren welke gebruikers worden weergegeven (bijvoorbeeld welke landen/regio's, welke demografie, welke technologieën, welke kanalen). Vervolgens kunt u op basis van deze informatie uw doelgroepen en marketingstrategie samenstellen.

 

Een cohortsegment maken

U kunt segmenten maken om bepaalde cohorten te identificeren, bijvoorbeeld nieuwe gebruikers van uw site op een specifieke datum of binnen een bepaalde periode, die u bezoeken als gevolg van een bepaalde campagne. Gebruik het volgende type filters:

Datum van eerste sessie: de periode van uw campagne

Verkeersbronnen: campagne komt exact overeen met naam van uw campagne

Met cohorten kunt u het gedrag van dezelfde groep gebruikers volgen. U kunt bijvoorbeeld cohorten maken op basis van campagnes en deze gebruikers gedurende enkele weken of maanden volgen om te zien hoe snel en in hoeverre deze gebruikers conversies hebben uitgevoerd en hoe lang ze zijn doorgegaan met converteren. Als u merkt dat u langer dan verwacht van uw campagnes profiteert, kunt u besluiten minder campagnes uit te voeren. Wanneer het positieve effect van uw verschillende campagnes doorgaans even lang duurt, kunt u nieuwe campagnes laten ingaan wanneer het effect van de vorige begint af te nemen. U kunt campagnes ook direct met elkaar vergelijken om te bepalen welke over het algemeen meer conversies en inkomsten opleveren en welke het langst effectief zijn.

 

Een segment voor potentiële kopers maken

Een van de groepen gebruikers die voor u interessant zijn om via remarketing te bereiken, zijn gebruikers die het aankoopproces zijn begonnen, maar dit proces nooit hebben afgerond. Dit zijn bijvoorbeeld gebruikers die artikelen hebben toegevoegd aan hun winkelwagentje, maar de artikelen (nog) niet hebben gekocht.

Als u deze gebruikers wilt identificeren, maakt u een segment met de volgende voorwaardenfilters:

 • Gebruikers > Opnemen
  Pagina bevat ProductDetails
 • Gebruikers > Opnemen
  Gebeurtenisactie komt exact overeen met AddToCart
 • Gebruikers > Uitsluiten
  Pagina komt exact overeen met ThankYou.html

Dit segment toont gebruikers die pagina's met productgegevens hebben bekeken en op 'Aan winkelwagentje toevoegen' hebben geklikt, maar nooit de pagina met de bestellingsbevestiging hebben bekeken die altijd aan het eind van een bestelopdracht wordt weergegeven en waaruit kan worden opgemaakt dat de bestelling niet is afgerond. Gezien het feit dat deze gebruikers een sterke interesse hebben getoond in de aankoop, vormen ze de perfecte doelgroep om opnieuw te benaderen via een remarketingcampagne.

 

 

Gerelateerde bronnen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
false
true
true
69256