Přehled Pokrytí funkce User-ID

Zjistěte, jak je User ID zastoupeno v rámci veškeré návštěvnosti.
Tento přehled je viditelný pouze ve službách, u kterých je aktivováno User-ID, a u dané služby vždy jen v těch výběrech dat, které User-ID aktivováno nemají.

Přehled Pokrytí funkce User-ID je přehledem distribuce přiřazených hodnot User ID v rámci veškeré vaší návštěvnosti. V tomto přehledu lze zobrazit celkový počet návštěv a porovnat, kolika uživatelům bylo přiřazeno User ID a kolika uživatelům nikoli.

Obsah tohoto článku:

Přehled Pokrytí funkce User-ID

Přehled Pokrytí funkce User-ID bude ve standardních výběrech dat pro přehledy dostupný pouze v případě, že funkci User ID nastavíte. Chcete-li tento přehled zobrazit, zadejte do vyhledávacího pole nad navigačním panelem přehledů výraz Pokrytí funkce User-ID a vyberte příslušný výsledek. Přehled můžete také vyhledat procházením navigace přehledy. Je ve skupině přehledů Cílové publikum > Chování ve výběru dat z webu a ve skupině přehledů Chování > Chování ve výběru dat z aplikace.

Pokud tento přehled nevidíte, možná nemáte funkci User-ID nastavenou nebo používáte výběr dat pro přehledy, který tento přehled neobsahuje.

Find the User ID Coverage report under Audience.

Kliknutím obrázek rozbalíte a budete se moci podívat, kde se tyto možnosti v rozhraní nacházejí.

Interpretace přehledu Pokrytí funkce User-ID

Uživatelé s přiřazeným User ID se nejspíš budou chovat jinak, než uživatelé, kteří ID nemají.

Funkci User-ID můžete například nastavit tak, aby bylo uživateli přiřazeno ID ve chvíli, kdy se přihlásí k účtu. To znamená, že množina uživatelů s přiřazeným ID je totožná s množinou uživatelů, kteří provádějí interakce s obsahem, když jsou přihlášeni. Z přehledu Pokrytí funkce User-ID můžete zjistit, jaké procento návštěv zahrnuje nějakou aktivitu přihlášených uživatelů.

Přihlášení uživatelé obvykle s obsahem pracují více do hloubky a mohou provádět akce, které nepřihlášený uživatel provést nemůže (například něco koupit). Když v přehledech od sebe tyto segmenty návštěvnosti oddělíte, může vám to pomoci lépe se při obchodování rozhodovat.

Pro přihlášené uživatele můžete navrhnout jiné koncepce pro inzerci, obsah, interakce nebo transakce než pro ostatní uživatele. Údaje z tohoto přehledu můžete také využít pro strategii, jak přimět uživatele s účtem, aby se na vašich stránkách přihlašovali, případně jak jiné uživatele přesvědčit k registraci nového účtu.

Omezení přehledu Pokrytí funkce User-ID

  1. Přehled Pokrytí funkce User-ID není k dispozici ve všech výběrech dat pro přehledy. Také je ve výběrech dat k dispozici až po nastavení User-ID.
  2. Přehled Pokrytí funkce User-ID poskytuje souhrnné údaje o tom, jak velké části z celé návštěvnosti je přiřazeno User ID. Přehled neposkytuje žádné údaje ani podrobnosti o uživatelích a návštěvách, v rámci kterých je přiřazeno User ID. Chcete-li u uživatelů s přiřazeným User ID podrobně analyzovat interakce s vaším obsahem, musíte přehled Pokrytí funkce User ID použít ve spojení s vhodným výběrem dat s User-ID.
  3. S čím je User-ID propojeno, to závisí zcela na vaší implementaci. Funkci User ID je vždy nutno nastavit a implementovat v konkrétním technickém prostředí. Ve výše uvedeném příkladu se mluví o tom, co lze z přehledu Pokrytí funkce User-ID zjistit, pokud bude User-ID spojeno s přihlášením k účtu. To je ale jen jeden příklad, jak lze User ID nastavit. User ID není automaticky spojeno s uživatelskými účty ani se žádnými jinými typy údajů.
google-developers-svg

Podrobný technický návod k implementaci funkce User ID si můžete přečíst v našich příručkách pro vývojáře.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?