Ograniczenia funkcji User ID

Przed zaimplementowaniem funkcji User ID zapoznaj się ze związanymi z nią ograniczeniami i wytycznymi.
Tematy w tym artykule:

Wartości User ID nie są przypisywane przez Analytics

Analytics nie może generować oraz przypisywać unikalnych identyfikatorów wykorzystywanych jako wartości User ID ani też zarządzać nimi. Identyfikatory są zwykle generowane przez Twój system uwierzytelniania, przesyłane na konto, gdy użytkownik się loguje, a następnie wysyłane do Analytics. (Można jednak konfigurować funkcję User ID na różne sposoby – nie ma potrzeby powiązania jej z logowaniem na konto).

Zbieranie danych rozpoczyna się po implementacji

Funkcja User ID może zbierać dane dopiero po jej zaimplementowaniu. Implementacja obejmuje generowanie unikalnych identyfikatorów, przypisywanie identyfikatorów powracającym użytkownikom oraz przesyłanie do Analytics identyfikatorów i wszystkich powiązanych danych o zaangażowaniu. Nie można ponownie przetworzyć ani powiązać z User ID danych zebranych i zarejestrowanych na koncie Analytics przed przeprowadzeniem implementacji.

Dostępność danych ze zintegrowanych usług

Dane z następujących zintegrowanych usług są dostępne w widokach User ID:

  • Google Ads
  • Search Ads 360

Dane z następujących zintegrowanych usług są niedostępne w widokach User ID:

  • Display & Video 360
  • Campaign Manager
  • Google Ad Manager

Ograniczenia funkcji

Następujące funkcje Analytics są niezgodne z funkcją User ID:

Obowiązują wytyczne i zasady Universal Analytics

Funkcja User ID jest przeznaczona do użycia z technologiami Universal Analytics. Wszystkie implementacje muszą być zgodne z zasadami korzystania z protokołu Analytics Measurement Protocol, pakietu SDK i funkcji User ID. Podlegają one również wytycznym stosowania Universal Analytics oraz zasadom bezpieczeństwa i prywatności.

Rezygnacja z Analytics

Użytkownicy witryn, którzy nie chcą, by ich dane były raportowane przez Analytics, mogą zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Analytics, który sprawia, że kod JavaScript Analytics nie przesyła danych. Może to wpływać na zbieranie danych przy wykorzystaniu technologii Analytics, w tym Universal Analytics i User ID.

Nie można łączyć danych User ID

Funkcję User ID można zaimplementować w dowolnej usłudze Universal Analytics, ale danych zebranych w jednej usłudze nie można udostępnić w innej usłudze ani połączyć z danymi z innej usługi. Użytkownicy Analytics 360 mogą korzystać z raportów zbiorczych w połączeniu z funkcją User ID, by zbierać dane z wielu usług w jednej usłudze.

Listy odbiorców remarketingu utworzone na podstawie danych User ID są niedostępne w niektórych miejscach docelowych

Jeśli utworzysz grupę odbiorców remarketingu na podstawie danych w widokach User ID, nie będzie można aktywować takich odbiorców w usługach Google Ads, Display & Video 360 lub Google Ad Manager.


google-developers-svg
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem