Ograniczenia funkcji User ID

Przed wdrożeniem funkcji User ID zapoznaj się ze związanymi z nią ograniczeniami i wytycznymi

Tematy w tym artykule:

Wartości User ID nie są przypisywane przez Analytics

Analytics nie może generować oraz przypisywać unikalnych identyfikatorów wykorzystywanych jako wartości User ID ani też zarządzać nimi. Identyfikatory są zwykle generowane przez Twój system uwierzytelniania, przesyłane na konto, gdy użytkownik się loguje, a następnie wysyłane do Analytics. (Można jednak konfigurować funkcję User ID na różne sposoby – nie ma potrzeby powiązania jej z logowaniem na konto).

Zbieranie danych rozpoczyna się po implementacji

Funkcja User ID może zbierać dane dopiero po jej zaimplementowaniu. Implementacja obejmuje generowanie unikalnych identyfikatorów, przypisywanie identyfikatorów powracającym użytkownikom oraz przesyłanie do Analytics identyfikatorów i wszystkich powiązanych danych o zaangażowaniu. Nie można ponownie przetworzyć ani powiązać z User ID danych zebranych i zarejestrowanych na koncie Analytics przed przeprowadzeniem implementacji.

Dostępność danych ze zintegrowanych usług

Dane z tych zintegrowanych usług są dostępne w widokach User ID:

  • Google Ads,
  • Search Ads 360.

Dane z tych zintegrowanych usług są niedostępne w widokach User ID:

  • Display & Video 360,
  • Campaign Manager 360,
  • Google Ad Manager.

Ograniczenia funkcji

Te funkcje Analytics są niezgodne z funkcją User ID:

Obowiązują wytyczne i zasady Universal Analytics

Funkcja User ID jest przeznaczona do użycia z technologiami Universal Analytics. Wszystkie implementacje muszą być zgodne z zasadami korzystania z protokołu Analytics Measurement Protocol, pakietu SDK i funkcji User ID. Podlegają one też wytycznym stosowania Universal Analytics oraz zasadom bezpieczeństwa i prywatności.

Rezygnacja z Analytics

Użytkownicy witryn, którzy nie chcą, by ich dane były raportowane przez Analytics, mogą zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Analytics, który powoduje, że kod JavaScript Analytics nie przesyła danych. Może to wpływać na zbieranie danych przy wykorzystaniu technologii Analytics, w tym Universal Analytics i User ID.

Nie można łączyć danych User ID

Funkcję User ID można zaimplementować w dowolnej usłudze Universal Analytics, ale danych zebranych w jednej usłudze nie można udostępnić w innej usłudze ani połączyć z danymi z innej usługi. Użytkownicy Analytics 360 mogą korzystać z raportów zbiorczych w połączeniu z funkcją User ID, by zbierać dane z wielu usług w 1 usłudze.

Listy odbiorców remarketingu utworzone na podstawie danych User ID są niedostępne w niektórych miejscach docelowych

Jeśli utworzysz listy odbiorców remarketingu na podstawie danych dostępnych w widokach User ID, listy te nie będą działać w usługach Google Ads, Display & Video 360 i Google Ad Manager.


google-developers-svg
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?