Grenser for User-ID

Se informasjonen om grenser og retningslinjer før du implementerer User-ID-funksjonen.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

User-ID-verdier tilordnes ikke av Analytics

Analytics kan ikke generere, tilordne eller administrere de unike ID-ene som tilordnes som User-ID-er. I et typisk scenario kan disse ID-ene genereres via autentiseringssystemet ditt, overføres til en konto når en bruker logger på, og deretter sendes til Analytics. (Du kan imidlertid konfigurere User-ID på ulike måter, og funksjonen må ikke nødvendigvis være tilknyttet kontopålogginger.)

Datainnsamlingen begynner etter implementeringen

Det kan ikke samles inn data for User-ID før du har implementert funksjonen. Som en del av implementeringen skal det genereres unike ID-er, tilordnes ID-er til returnerende brukere og sendes ID-er til Analytics. I tillegg skal alle relaterte engasjementsdata sendes til Analytics. Dataene som samles inn og registreres i Analytics-kontoen din før implementeringen, kan ikke behandles på nytt og deretter tilknyttes en User ID.

Tilgjengelighet av data fra produktintegrasjoner

Data fra følgende produktintegrasjoner er tilgjengelige i User ID-rapporteringsvisningene:

  • Google Ads
  • Search Ads 360

Data fra følgende produktintegrasjoner er ikke tilgjengelige i User ID-rapporteringsvisningene:

  • Display & Video 360
  • Campaign Manager
  • Google Ad Manager

Funksjonsbegrensninger

Følgende Analytics-funksjoner er ikke kompatible med User ID:

Retningslinjene for Universal Analytics gjelder

User-ID-funksjonen er beregnet for bruk med Universal Analytics-teknologi. Alle implementeringer må overholde Google Analytics-retningslinjene for Measurement Protocol, SDK og User-ID. Retningslinjene for bruk av Universal Analytics og prinsippene for sikkerhet og personvern gjelder også.

Bortvalg av Analytics

Nettstedbrukere som ikke vil at dataene deres skal rapporteres av Analytics, kan installere Analytics' nettlesertillegg for bortvelging. Etter at dette er gjort, sendes det ikke data til Analytics fra JavaScript-innholdet i Analytics. Dette kan påvirke datainnsamlingen fra Analytics-teknologi, innbefattet Universal Analytics og User-ID.

User-ID-data kan ikke slås sammen

User ID-funksjonen kan implementeres på et hvilket som helst Universal Analytics-område. Data som er samlet inn fra ett område, kan imidlertid ikke deles eller kombineres med data fra andre områder. Analytics 360-brukere kan benytte kombinert rapportering sammen med User ID for å samle data fra flere kilder i ett enkelt område.

Remarketingmålgrupper basert på User ID-data er ikke kvalifisert for visse destinasjoner

Hvis du oppretter remarketingmålgrupper fra data i User-ID-datautvalg, er ikke disse målgruppene kvalifisert for å bli slått på i Google Ads, Display & Video 360 eller Google Ad Manager.


google-developers-svg
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt