Beperkingen van User ID

Bekijk de beperkingen en richtlijnen voordat u User ID implementeert.

In dit artikel:

User ID-waarden worden niet toegekend door Analytics

Analytics kan zelf geen unieke ID's maken, toewijzen of beheren die kunnen worden toegewezen als User ID's. In een gewoon scenario kunnen ID's worden gegenereerd door uw verificatiesysteem, worden doorgegeven aan een account wanneer een gebruiker inlogt en vervolgens worden verzonden naar Analytics. (De User ID is flexibel en kan niet alleen worden gebruikt om in te loggen bij accounts, maar ook voor verschillende andere implementaties.)

Het verzamelen van gegevens begint na de implementatie

De User ID kan pas gegevens verzamelen nadat u deze functie heeft geïmplementeerd. Implementatie omvat het generen van unieke ID's, het toewijzen van ID's aan terugkerende gebruikers, en het verzenden van ID's en alle bijbehorende betrokkenheidsgegevens naar Analytics. Gegevens in uw Google Analytics-account die zijn verzameld en geregistreerd vóór de implementatie, kunnen niet opnieuw worden verwerkt en gekoppeld aan een User ID.

De beschikbaarheid van gegevens van productintegraties

Gegevens van de volgende productintegraties zijn beschikbaar in User ID-weergaven:

  • Google Ads
  • Search Ads 360

Gegevens van de volgende productintegraties zijn niet beschikbaar in User ID-weergaven:

  • Display & Video 360
  • Campaign Manager
  • Google Ad Manager

Functiebeperkingen

De volgende Analytics-functies werken niet met User ID:

De richtlijnen en het beleid voor Universal Analytics zijn van toepassing

De functie User ID is bedoeld voor gebruik in combinatie met de technologieën van Universal Analytics. Alle implementaties moeten voldoen aan het Beleid inzake Measurement Protocol/SDK/User ID van Analytics. Daarnaast zijn de gebruiksrichtlijnen voor Universal Analytics en beveiligings- en privacyprincipes van toepassing.

Afmelden voor Analytics

Websitegebruikers die niet willen dat hun gegevens worden gerapporteerd door Analytics, kunnen de Analytics Opt-out Browser Add-on installeren. Hiermee krijgt het Analytics JavaScript de instructie om geen gegevens naar Analytics te verzenden. Dit kan van invloed zijn op het verzamelen van gegevens door Analytics-technologieën, waaronder Universal Analytics en de User ID.

User ID-gegevens kunnen niet worden samengevoegd

De functie User ID kan worden geïmplementeerd in elke Universal Analytics-property, maar gegevens die zijn verzameld in één property, kunnen niet worden gedeeld of gecombineerd met gegevens in een andere property. Gebruikers van Analytics 360 kunnen Rapportageoverzicht gebruiken in combinatie met de functie User ID om gegevens uit meerdere property's in één property te verzamelen.

Remarketingdoelgroepen op basis van User ID-gegevens komen niet in aanmerking voor bepaalde bestemmingen

Als u remarketingdoelgroepen maakt met gegevens in User ID-weergaven, komen deze doelgroepen niet in aanmerking voor activering in Google Ads, Display & Video 360 of Google Ad Manager.


google-developers-svg
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen