Konfigurowanie funkcji User-ID

Najpierw włącz funkcję User ID na swoim koncie, a potem zaimplementuj ją w kodzie

Aby skonfigurować funkcję User ID, musisz ją najpierw włączyć na swoim koncie Analytics, a następnie zaimplementować w kodzie śledzenia.

Musisz też utworzyć widok User ID, by dane przekazywane przez tę funkcję stały się widoczne w raportach Analytics.

Przed zaimplementowaniem funkcji User ID dowiedz się więcej o niej samejjej ograniczeniach.

Tematy w tym artykule:

Konfigurowanie funkcji User ID na koncie

Musisz mieć uprawnienia do edycji danej usługi.

Aby skonfigurować funkcję User ID:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja i otwórz usługę, w której chcesz zaimplementować funkcję User ID.
 3. W kolumnie USŁUGA kliknij Informacje o śledzeniu > User ID.
 4. Wykonaj czynności podane w kolejnych sekcjach.

1. Zaakceptuj zasady korzystania z funkcji User ID

 1. Przeczytaj Zasady korzystania z funkcji User ID.
 2. W obszarze Akceptuję zasady korzystania z funkcji User-ID przestaw przełącznik w położenie WŁ. Zaakceptowanie zasad spowoduje włączenie tej funkcji na Twoim koncie.
 3. Kliknij Następny krok.

2. Skonfiguruj funkcję User ID w kodzie śledzenia

Po zaakceptowaniu zasad i włączeniu funkcji User ID musisz ją zaimplementować w kodzie śledzenia.

Aby stosować funkcję User ID, musisz mieć możliwość generowania własnych niepowtarzalnych identyfikatorów, przypisywania ich nowym użytkownikom i spójnego ponownego przypisywania tych samych identyfikatorów powracającym użytkownikom oraz uwzględniania tych identyfikatorów w danych przesyłanych do Analytics.

Modyfikację kodu śledzenia powinien wykonać programista. Więcej informacji znajdziesz poniżej w sekcji Przydatne materiały.

Funkcję User ID możesz implementować zarówno w witrynach, jak i w aplikacjach mobilnych. Oba rodzaje widoków danych (witryna i aplikacja) będą rejestrować zarówno działania online, jak też działania z aplikacji i raportować je łącznie. W przypadku funkcji User ID warto utrzymywać jeden widok ze wszystkimi rodzajami działań, a także skonfigurować filtrowane widoki danych, by w razie potrzeby oddzielić działania online od działań w aplikacji.

Jeśli nie możesz przypisać identyfikatora do użytkownika, nie wysyłaj parametru User ID. Jeśli parametr User ID zostanie ustawiony na wartość „null” lub „none”, gdy nie możesz przypisać identyfikatora, wszyscy użytkownicy, na temat których nie masz niezbędnych informacji, są uwzględniani w Twoim limicie danych, co może powodować rozbieżności w raportach.

Ujednolicanie sesji

Ujednolicanie sesji umożliwia powiązanie z przypisanym identyfikatorem User ID tych działań, które zostały zgromadzone przed przypisaniem identyfikatora User ID. Jest to jednak możliwe, tylko jeśli działania wystąpiły w tej samej sesji, w której identyfikator został przypisany po raz pierwszy.

Ujednolicanie sesji jest domyślnie włączone.

Po wyłączeniu ujednolicania sesji z danym identyfikatorem wiązane są tylko działania zebrane po jego przypisaniu.

Więcej informacji o ujednolicaniu sesji

 1. Zależnie od potrzeb włącz (WŁ.) lub wyłącz (WYŁ.) ujednolicanie sesji.
 2. Kliknij Następny krok.
Używasz Menedżera tagów Google? Zobacz, jak za jego pomocą zaimplementować funkcję User ID w kodzie śledzenia Analytics.

3. Utwórz widok raportowania User ID

Dane funkcji User ID pojawiają się wyłącznie w przeznaczonym dla nich widoku User ID.

 1. Kliknij Utwórz.
 2. Wpisz nazwę widoku danych raportowania.
  Możesz użyć w nazwie terminu „User ID”, by pamiętać, że jest to specjalny widok User ID.
 3. Wybierz Strefa czasowa raportowania.
 4. W sekcji Pokaż raporty User-ID przestaw przełącznik w położenie WŁ.
 5. Kliknij Utwórz.

W każdej chwili możesz utworzyć dodatkowe widoki danych User ID, wykonując standardową procedurę tworzenia nowego widoku.

Widoków danych User ID nie można przekształcać w standardowe widoki danych ani odwrotnie. Tylko nowe widoki danych dodawane do usługi z włączoną funkcją User ID można skonfigurować jako widoki User ID.

Wszystkie raporty w widoku danych User ID wyświetlają dane z sesji, w których przypisywany jest identyfikator User ID, a powiązane dane przesyłane są do Analytics. Aby zobaczyć dane z sesji, w których identyfikator User ID nie jest przesyłany do Analytics, użyj innego widoku danych.

Przydatne materiały

Szczegółowy opis dodawania funkcji User ID do kodu śledzenia znajdziesz w instrukcjach w przewodniku dla programistów przeznaczonym do danego środowiska:

Jeśli korzystasz z Menedżera tagów Google, zapoznaj się z informacjami o funkcji User ID dostępnymi w Centrum pomocy Menedżera tagów Google.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem