User ID instellen

Schakel eerst User ID in uw account in en implementeer User ID vervolgens in de code.

Als u de functie User ID wilt instellen, schakelt u deze eerst in in uw Analytics-account. Vervolgens implementeert u de functie in uw trackingcode.

Ook maakt u een User ID-weergave om de gegevens in de Analytics-rapporten te zien.

Het is een goed idee meer te lezen over User ID en User ID-limieten voordat u deze functie implementeert.

In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

User ID instellen in uw account

U moet bewerkingsrechten voor de property hebben.

User ID instellen:

 1. Log in bij Google Analytics.
 2. Klik op Beheerder en ga naar de property waarin u User ID wilt implementeren.
 3. Klik in de kolom PROPERTY op Trackinginfo > User ID.
 4. Volg de stappen die in de volgende gedeelten worden beschreven.

1. Akkoord gaan met het beleid inzake User ID

 1. Lees het beleid inzake User ID.
 2. Zet de schakelaar onder Ik ga akkoord met het Beleid voor User ID's op AAN. Door akkoord te gaan met het beleid, wordt de functie in uw account ingeschakeld.
 3. Klik op Volgende stap.

2. User ID instellen in de trackingcode

Nadat u de functie User ID heeft ingeschakeld door akkoord te gaan met het beleid, moet u de User ID in de trackingcode implementeren.

Als u User ID wilt gebruiken, moet u uw eigen unieke ID's kunnen genereren, ID's kunnen toewijzen aan nieuwe gebruikers, consistent dezelfde ID's aan terugkerende gebruikers kunnen toewijzen en deze ID's kunnen opnemen in de gegevens die u naar Analytics verzendt.

De trackingcode moet worden aangepast door een ontwikkelaar. Raadpleeg Gerelateerde bronnen hieronder.

U kunt de functie User ID gebruiken voor zowel websites als mobiele apps. Beide typen rapportageweergaven (app en web) accepteren zowel web- als app-hits, en rapporteren deze samen. Wanneer u User ID gebruikt, raden we u aan een samengestelde weergave te gebruiken die alle typen hits bevat. Ook raden we aan gefilterde weergaven te configureren om web- en app-hits te isoleren waar dat nodig is.

Als u geen ID aan een gebruiker kunt toewijzen, stuurt u de UID-parameter niet. Als u de UID-parameter instelt op nul of geen wanneer u geen ID kunt toewijzen, kunnen alle gebruikers waarvoor u niet over de benodigde gegevens beschikt, meetellen voor uw gegevenslimieten en verschillen opleveren in uw rapportage.

Sessie-unificatie

Met sessie-unificatie kunnen hits die zijn verzameld voordat de User ID is toegewezen, worden gekoppeld aan de User ID wanneer deze wordt toegewezen, mits deze hits plaatsvinden binnen dezelfde sessie waarin de ID voor de eerste keer wordt toegewezen.

Sessie-unificatie is standaard ingeschakeld.

Wanneer sessie-unificatie is uitgeschakeld, kunnen alleen de hits die worden verzameld wanneer de User ID al is toegewezen, worden gekoppeld aan een ID.

Meer informatie over sessie-unificatie.

 1. Zet sessie-unificatie AAN of UIT, afhankelijk van wat u wilt.
 2. Klik op Volgende stap.
Gebruikt u Google Tag Manager? Kijk hoe u Google Tag Manager kunt gebruiken om User ID te implementeren in de Analytics-trackingcode.

3. Een User ID-rapportageweergave maken

User ID-gegevens kunnen alleen worden weergegeven in een speciale User ID-weergave.

 1. Klik op Maken.
 2. Geef een naam op bij Naam van rapportageweergave.
  Het kan handig zijn om de term 'User ID' in de naam op te nemen, zodat u weet dat dit een speciale User ID-weergave is.
 3. Selecteer een Tijdzone voor rapportage.
 4. Zet onder User ID-rapporten weergeven de schakelaar op AAN.
 5. Klik op Maken.

U kunt meer User ID-weergaven maken wanneer u wilt door het standaardproces te volgen voor het maken van een nieuwe weergave.

User ID-weergaven kunnen niet worden omgezet in standaardweergaven, en standaardweergaven kunnen niet worden omgezet in User ID-weergaven. Alleen nieuwe weergaven die worden toegevoegd aan een property waarvoor een User ID is ingeschakeld, kunnen worden aangemerkt als User ID-weergave.

Alle rapporten in een User ID-weergave bevatten gegevens van sessies waarin een User ID is toegewezen en gerelateerde gegevens naar Analytics worden verzonden. Gebruik een andere weergave om gegevens te bekijken van sessies waarin geen User ID naar Analytics wordt verzonden.

Gerelateerde bronnen

Voor informatie over hoe u User ID toevoegt aan uw trackingcode, raadpleegt u de instructies voor uw specifieke omgeving in de handleiding voor ontwikkelaars:

Als u Google Tag Manager gebruikt, raadpleegt u de informatie over User ID in het Helpcentrum van Google Tag Manager.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?