Výhody funkce User-ID

Přečtěte si, proč byste měli implementovat funkci User-ID

Funkce User ID poskytuje čtyři hlavní výhody a v tomto článku vám je vysvětlíme.

Obsah tohoto článku:

Získání přesnějších údajů o počtu uživatelů

Mnohá analytické technologie nedokážou identifikovat unikátního uživatele, který použije více různých zařízení nebo uskuteční více návštěv. Pokaždé, když někdo použije jiné zařízení nebo začne novou návštěvu, započítá se nový uživatel. Když například stejná osoba pracuje s vaším obsahem na telefonu i na tabletu, zaznamenají se dvě návštěvy, a počítá se proto ve většině analytických řešení jako dva uživatelé.

Funkce User-ID dokáže více návštěvám (a jakékoli aktivitě v rámci těchto návštěv) přiřadit jedinečné ID. Když příslušné jedinečné ID a veškeré související údaje o interakcích odešlete do Analytics, přisoudí se v přehledech veškerá aktivita jedinému uživateli.

Protože se v přehledech Analytics každé jedinečné User ID považuje za unikátního uživatele, získáte o uživatelích přesnější údaje, které jsou věrnějším obrazem skutečnosti.

Analýza chování přihlášených uživatelů

Implementaci funkce User-ID můžete spojit s vlastním ověřovacím systémem tak, aby se do Analytics jako User ID odesílalo jedinečné ID identifikující určitý uživatelský účet. K danému ID pak bude možné přiřadit veškeré aktivity, k nimž dojde, když je uživatel přihlášen k účtu.

Interakce přihlášených uživatelů s obsahem se většinou výrazně liší od interakcí nepřihlášených uživatelů. Funkce User ID proto umožňuje vytvořit z této podmnožiny návštěvnosti v přehledech Analytics samostatný segment.

Přístup ke speciálním nástrojům a přehledům v účtu Analytics

Nastavením funkce User-ID získáte přístup k výběrům dat pro přehledy s User-ID a k přehledům pro více zařízení.

Výběr dat s User-ID je speciální výběr dat pro přehledy. Obsahuje pouze údaje z návštěv, při kterých byl do Analytics odeslán údaj User ID a související údaje. Tento výběr dat vám umožní lépe pochopit, proč se tento segment provozu chová ve srovnání s jinými odlišně.

Výběry dat s User-ID zahrnují sadu přehledů pro více zařízení, které v jiných výběrech dat nejsou k dispozici. Tyto přehledy poskytují nástroje a metriky potřebné k analýze interakcí mezi uživateli a vaším obsahem na různých zařízeních a v rámci více návštěv.

Pokud User-ID propojíte se svým ověřovacím systémem, mohou vám výběry dat s User-IDpřehledy pro více zařízení pomoci lépe porozumět chování přihlášených uživatelů.

Nalezení vztahu mezi akvizicemi, interakcemi a konverzemi

Údaje shromážděné prostřednictvím funkce User-ID vám umožní zjišťovat a analyzovat vztahy mezi zařízeními a interakcemi v rámci několika návštěv. Budete tak moci lépe přiřazovat akvizice ke konverzím a získáte představu o tom, co uživatelé mezi těmito důležitými kroky dělají. Tyto údaje pak můžete využít při vývoji nových druhů marketingových kampaní a uživatelských prostředí přizpůsobených různým kombinacím zařízení a interakcí.

Personalizace reklam

Všechna zadaná ID uživatelů lze využít k určení kritérií mezi zařízeními nebo platformami, včetně personalizace reklam. Tuto funkci lze výhodně využít k účinné práci s uživateli napříč platformami. Například můžete jedinečným způsobem oslovit uživatele, kteří ještě neuskutečnili nákup v aplikaci, ale nakupovali na vašem webu.

Při konfiguraci publik můžete konfigurovat kritéria, která umožňují nebo dokonce přímo vyžadují více zařízení nebo platforem. Ve výchozím nastavení lze u všech publik využívat více zařízení či platforem, v případě potřeby však můžete pro lepší kontrolu nějaká kritéria týkající se zařízení nebo platforem určit.

Přizpůsobení reklam můžete kdykoli zakázat označením událostí jako nepersonalizované reklamy.

 

 

Záhlaví Google Developer @ 36px SVG -->google-developers-svg

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?