Použitie a obmedzenia atribučného modelu na základe údajov s využitím viackanálových lievikov

Táto funkcia je k dispozícii iba v službe Google Analytics 360, ktorá je súčasťou súpravy služieb Google Marketing Platform.
Ďalšie informácie o súprave služieb Google Marketing Platform
Obsah tohto článku:

Minimálna hranica

Ak má atribúcia na základe údajov s využitím viackanálových lievikov vygenerovať model pre vami vybraný typ konverzie, je nutné spĺňať minimálnu hranicu konverzií počas uplynulých 28 dní. Aktuálna hranica je:

 • 400 konverzií na typ konverzie s dĺžkou cesty minimálne dve interakcie (t. j. 400 konverzií pre konkrétny cieľ alebo transakciu, nie súčet všetkých typov konverzií vo výške 400)
  A
 • 10 000 ciest vo vybranom zobrazení prehľadov (približný ekvivalent 10 000 používateľov, aj keď jeden používateľ môže vygenerovať niekoľko ciest).

Ak máte povolenú atribúciu na základe údajov s využitím viackanálových lievikov, ale nespĺňate túto hranicu, v prehľadoch Prieskumník modelov, Analýza návratnosti investíciíNástroj na porovnávanie modelov sa vám zobrazí upozornenie o tom, že pre nedostatok údajov nie je možné vygenerovať model na základe údajov.

Obnovenie modelu

Váš model na základe údajov s využitím viackanálových lievikov sa uplatňuje nepretržite s týždňovým obnovovaním. Váhy modelu (ktoré uvidíte v prehľade Prieskumník modelov) sa obnovujú týždenne a zahŕňajú kĺzavé stanovené obdobie histórie konverzií (v súčasnosti 28 dní).

Maximálny počet interakcií a dĺžka spätného sledovania

Do modelu sa zahŕňajú maximálne štyri interakcie za 90 dní pred každou konverziou. Ak máte otázky, kontaktujte svoj tím podpory služby 360.

Typy obsiahnutých interakcií

Všetky modely na základe údajov s využitím viackanálových lievikov zahŕňajú kliknutia a priamu návštevnosť. Ak 1) ste správcu účtu požiadali, aby prepojil účty Campaign Manager 360 a Analytics alebo 2) sa zúčastňujete na beta verzii Prehľadov zobrazení v Obsahovej sieti Google, vaše modely založené na údajoch s využitím viackanálových lievikov budú tiež obsahovať zobrazenia a interakcie s multimediálnymi reklamami.

Ako sa zaobchádza s priamou návštevnosťou

Pre každú konverziu odstráni funkcia atribúcie na základe údajov s využitím viackanálových lievikov posledných 24 hodín odvodených priamych relácií, t. j. model neprideľuje kredit priamemu kanálu, ak bola zaznamenaná marketingová aktivita počas 24 hodín pred priamou reláciou.

Prerušenia v údajoch

Ak existujú nejaké prerušenia v údajoch a pre dané časové obdobie nemožno vygenerovať žiaden model, tieto prerušenia sa vyplnia najnovším modelom na základe údajov. Ak napríklad na krátke časové obdobie klesnete pod hranicu konverzií, funkcia atribúcie na základe údajov s využitím viackanálových lievikov nebude schopná vytvoriť model pre toto časové obdobie. Namiesto toho použije model na základe údajov za predchádzajúce obdobie.

Nedostatok údajov na generovanie modelu

Ak model nenájde dostatočné množstvo údajov pre daný typ konverzie, algoritmus atribúcie na základe údajov s využitím viackanálových lievikov pre tento typ konverzie nevytvorí model.

Môže sa to stať, ak:

 • Veľa konverzných ciest, ktoré sa zvažujú pre tento model, má rovnaký bod kontaktu.
  Ak chcete overiť, či je príčinou nedostatok údajov, skontrolujte prehľad Dĺžka cesty a pozrite sa, či je pri vysokom percente ciest počet interakcií 1.
 • Konkrétna cesta je taká častá, že algoritmus atribúcie na základe údajov s využitím viackanálových lievikov nedokáže získať štatistickú istotu o platnosti modelu pre vybraný typ konverzie (cesta je však naďalej platná).
  • Ak chcete overiť, či je to príčina nedostatku údajov, skontrolujte prehľad Najčastejšie konverzné cesty a zistite, či je pri veľkom percente ciest nízky počet interakcií.
  • Ak chcete počet definícií zoskupenia kanálov znížiť na jednu, nakonfigurujte predvolenú hodnotu zoskupení kanálov Analytics. Výsledkom bude nižší počet ciest s nízkym počtom interakcií.

Upozornenia v prehľadoch

Keď používate prehľady atribúcie na základe údajov s využitím viackanálových lievikov, priamo v službe sa vám môžu zobrazovať upozornenia týkajúce sa dostupnosti vášho modelu atribúcie na základe údajov.

Model na základe údajov zatiaľ nebol vytvorený.
Táto správa sa zobrazí, ak ste atribúciu na základe údajov s využitím viackanálových lievikov aktivovali len nedávno. Vytvorenie prvého modelu na základe údajov môže trvať až sedem dní, preto o nejaký čas dostupnosť modelu skontrolujte znova.
Model na základe údajov nebolo možné vytvoriť, pretože nie je k dispozícii dostatok údajov.
Toto upozornenie uvidíte, keď je pravdivá aspoň jedna z týchto skutočností:
 1. Je potrebný dlhší čas na zhromaždenie údajov pre vybratú konverziu. Ak ste napríklad nedávno stanovili ciele alebo sledovanie elektronického obchodu, na splnenie minimálnej hranice konverzií je možno potrebné dlhšie obdobie.
 2. Pre vybratý typ konverzie sú dočasne prerušené konverzie a nespĺňate minimálnu hranicu konverzií.

Ak toto upozornenie vidíte dlhodobo, môže to naznačovať, že vybratý typ konverzie nebude spĺňať minimálnu hranicu konverzií. Zvážte preskúmanie iného typu konverzie.

Model na základe údajov nebolo možné vytvoriť v dôsledku internej chyby.
Túto správu uvidíte, keď atribúcia na základe údajov s využitím viackanálových lievikov narazila na internú chybu. Stav skontrolujte neskôr. Ak by pretrvával, kontaktujte tím podpory služby 360.
Pre vybraný týždeň nie je k dispozícii žiadny model na základe údajov a zobrazuje sa najnovší model.
Túto správu uvidíte, keď pre aktuálny týždeň nie je možné vygenerovať model na základe údajov a existuje model na základe údajov pre aspoň jeden predchádzajúci týždeň. Namiesto nového modelu sa zobrazí najnovšie vygenerovaný model.
Keďže nie je k dispozícii dostatok údajov, pre jednu alebo viacero vybraných konverzií nebolo možné vygenerovať model na základe údajov.
Táto chyba sa zobrazí, ak model na základe údajov nebolo možné vygenerovať pre minimálne jeden z vašich typov konverzií. Prečítajte si uvedené upozornenie týkajúce sa nedostatočných údajov a dozviete sa, čo môže spôsobiť nedostatok údajov.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory