Použitie a obmedzenia atribučného modelu na základe dát

Táto funkcia je k dispozícii iba v službe Google Analytics 360, ktorá je súčasťou súpravy služieb Google Marketing Platform.
Ďalšie informácie o súprave služieb Google Marketing Platform
Obsah tohto článku:

Minimálna hranica

Ak má funkcia atribúcie na základe dát vygenerovať model pre vami vybraný typ konverzie, je nutné spĺňať minimálnu hranicu konverzií počas uplynulých 28 dní. Aktuálna hranica je:

 • 400 konverzií na typ konverzie s dĺžkou cesty 2 a viac interakcií (t. j. 400 konverzií pre konkrétny cieľ alebo transakciu, nie súčet všetkých typov konverzií vo výške 400)
  A
 • 10 000 ciest vo vybratom zobrazení dát prehľadu (približný ekvivalent 10 000 používateľov, aj keď jeden používateľ môže vygenerovať niekoľko ciest).

Ak ste aktivovali atribúciu na základe dát, ale nespĺňate túto hranicu, v prehľadoch Atribúcia sa vám zobrazí upozornenie o tom, že pre nedostatok dát nie je možné vygenerovať model na základe dát.

Obnovenie modelu

Váš model na základe dát sa uplatňuje nepretržite s týždňovým obnovovaním. Váhy modelu (ktoré uvidíte v prehľade Prieskumník modelov) sa obnovujú týždenne a zahŕňajú kĺzavé stanovené obdobie histórie konverzií (v súčasnosti 28 dní).

Maximálny počet interakcií a spätné obdobie

Do modelu sa zahŕňajú maximálne štyri interakcie počas obdobia 90 dní pred každou konverziou. Ak máte otázky, obráťte sa na tím podpory 360.

Typy obsiahnutých interakcií

Všetky modely na základe dát zahŕňajú kliknutia a priamu návštevnosť. Ak 1) ste správcu účtu požiadali, aby prepojil účty Campaign Manager a Analytics 2) ste na bielej listine Prehľadov zobrazení v Obsahovej sieti Google, vaše modely založené na dátach budú obsahovať zobrazenia a multimediálne interakcie, napríklad reklamy TrueView.

Ako sa zaobchádza s priamou návštevnosťou

Pre každú konverziu odstráni funkcia atribúcia na základe dát posledných 24 hodín odvodených priamych relácií, t. j. model neprideľuje kredit Priamemu kanálu, ak bola zaznamenaná marketingová aktivita počas 24 hodín pred priamou reláciou.

Prerušenia v dátach

Ak existujú nejaké prerušenia v dátach a pre dané časové obdobie nemožno vygenerovať žiaden model, tieto prerušenia sa vyplnia najnovším modelom na základe dát. Ak napríklad na krátke časové obdobie klesnete pod hranicu konverzií, funkcia atribúcia na základe dát nebude schopná vytvoriť model pre toto časové obdobie. Namiesto toho použije model na základe dát za predchádzajúce obdobie.

Nedostatok dát na generovanie modelu

Ak model nenájde dostatočné množstvo dát pre daný typ konverzie, algoritmus atribúcie na základe dát pre tento typ konverzie nevytvorí model.

Môže sa to stať, ak:

 • Veľa konverzných ciest, ktoré sa zvažujú pre tento model, má rovnaký bod kontaktu.
  Ak chcete overiť, či je príčinou nedostatok dát, skontrolujte prehľad Dĺžka cesty a pozrite sa, či je pri vysokom percente ciest počet interakcií 1.
 • Konkrétna cesta je taká častá, že algoritmus atribúcie na základe dát nedokáže získať štatistickú istotu o platnosti modelu pre vybratý typ konverzie (cesta je však naďalej platná).
  • Ak chcete overiť, či je to príčina nedostatku dát, skontrolujte prehľad Najčastejšie konverzné cesty a zistite, či je pri veľkom percente ciest nízky počet interakcií.
  • Ak chcete počet definícií zoskupenia kanálov znížiť na jednu, nakonfigurujte predvolenú hodnotu zoskupení kanálov Analytics. Výsledkom bude nižší počet ciest s nízkym počtom interakcií.

Upozornenia v prehľadoch

Keď používate prehľady atribúcie na základe dát, môžete dostávať produktové upozornenia týkajúce sa dostupnosti vášho modelu atribúcie na základe dát.

Model na základe dát zatiaľ nebol vytvorený.
Táto správa sa zobrazí vtedy, ak ste atribúciu na základe dát aktivovali len nedávno. Vytvorenie prvého modelu na základe dát môže trvať až sedem dní, preto o nejaký čas skontrolujte stav.
Pre nedostatok dát sa nepodarilo vytvoriť model na základe dát.
Toto upozornenie uvidíte, keď je pravdivá aspoň jedna z týchto skutočností:
 1. Je potrebný dlhší čas na zhromaždenie dát pre vybratú konverziu. Ak ste napríklad nedávno stanovili ciele alebo sledovanie elektronického obchodu, na splnenie minimálnej hranice konverzií je možno potrebné dlhšie obdobie.
 2. Pre vybratý typ konverzie sú dočasne prerušené konverzie a nespĺňate minimálnu hranicu konverzií.

Ak toto upozornenie vidíte dlhodobo, môže to naznačovať, že vybratý typ konverzie nebude spĺňať minimálnu hranicu konverzií. Zvážte preskúmanie iného typu konverzie.

V dôsledku internej chyby nebolo možné vytvoriť model na základe dát.
Túto správu uvidíte, keď atribúcia na základe dát narazila na internú chybu. Stav skontrolujte neskôr. Ak by pretrvával, kontaktujte tím podpory 360.
Pre vybraný týždeň nie je k dispozícii žiadny model na základe dát a zobrazuje sa najnovší model.
Túto správu uvidíte, keď pre aktuálny týždeň nie je možné vygenerovať model na základe dát a existuje model na základe dát pre aspoň jeden predchádzajúci týždeň. Namiesto nového modelu sa zobrazí najnovšie vygenerovaný model.
Pre nedostatok dát nebolo možné vygenerovať model na základe dát pre jednu alebo viacero vami vybratých konverzií.
Táto chyba sa zobrazí, ak model na základe dát nebolo možné vygenerovať pre minimálne jeden z vašich typov konverzií. Prečítajte si uvedené upozornenie týkajúce sa nedostatočných dát a dozviete sa, čo môže spôsobiť nedostatok dát.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?