Zastosowanie i ograniczenia modelu atrybucji opartego na danych

Ta funkcja jest dostępna tylko w Google Analytics 360, części Google Marketing Platform.
Więcej informacji o Google Marketing Platform
Tematy w tym artykule:

Próg minimalny

Aby móc wygenerować model atrybucji oparty na danych dla wybranego typu konwersji, musisz osiągnąć minimalny próg liczby konwersji w ciągu ostatnich 28 dni. Obecny próg wynosi:

 • Obecny próg to 400 konwersji na typ konwersji ze ścieżką o dwóch (lub więcej) interakcjach (tj. 400 konwersji dla konkretnego celu lub transakcji, a nie suma 400 konwersji różnego typu)
  ORAZ
 • 10 000 ścieżek w wybranym widoku raportów (czyli około 10 000 użytkowników, chociaż pojedynczy użytkownik może wygenerować wiele ścieżek).

Jeśli masz włączoną atrybucję opartą na danych, ale nie osiągasz tego progu, w raportach Atrybucji zobaczysz powiadomienie z informacją, że nie można wygenerować modelu opartego na danych ze względu na niewystarczające dane.

Odświeżanie modelu

Model oparty na danych jest stosowany ciągle i odświeżany co tydzień. Wagi w modelu (widoczne w raporcie Eksplorator modeli) są odświeżane co tydzień i mają okno czasowe w historii konwersji (obecnie ostatnie 28 dni).

Maksymalna liczba interakcji i okno podsumowania

Model uwzględnia cztery interakcje w ciągu 90 dni przed każdą konwersją. W razie pytań skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej 360.

Typy uwzględnianych interakcji

Wszystkie modele oparte na danych obejmują kliknięcia i wizyty bezpośrednie. Jeśli (1) Twój menedżer konta połączył Twoje konto Campaign Managera z kontem Analytics lub (2) uczestniczysz w tworzeniu białej listy Raportów wyświetleń w sieci reklamowej Google, Twoje modele oparte na danych będą również obejmować wyświetlenia i interakcje multimedialne, takie jak reklamy TrueView.

Sposób traktowania wizyt bezpośrednich

Dla każdej konwersji model atrybucji oparty na danych usuwa ostatnie 24 godziny powiązanej sesji bezpośredniej, tj. model ten nie przypisuje konwersji kanałowi bezpośredniemu, jeśli w ciągu 24 godzin poprzedzających sesję bezpośrednią wystąpiła aktywność marketingowa.

Luki w danych

Jeśli w Twoich danych są jakieś luki i nie można wygenerować modelu dla danego przedziału czasu, te luki są wypełniane na podstawie najbardziej aktualnego modelu opartego na danych. Jeśli na przykład przez krótki okres czasu nie będziesz osiągać progu liczby konwersji, atrybucja oparta na danych nie będzie mogła utworzyć modelu dla tego okresu i w to miejsce zastosuje model oparty na danych z poprzedniego okresu.

Zbyt mało danych, aby wygenerować raport

Jeśli model nie znajdzie dostatecznej ilości danych dla danego typu konwersji, algorytm atrybucji opartej na danych nie utworzy modelu dla takiego typu konwersji.

Może się to zdarzyć, gdy:

 • Duża liczba ścieżek konwersji branych pod uwagę w modelu ma jeden punkt styczności z klientem.
  Aby zweryfikować, czy to jest przyczyną zbyt małej ilości danych, przejdź do raportu Długość ścieżki i zobacz, czy duży procent ścieżek ma liczbę interakcji 1.
 • Określona ścieżka pojawia się tak rzadko, że algorytm atrybucji opartej na danych nie ma statystycznej pewności, że model dla wybranego typu konwersji jest prawidłowy (choć ścieżka jest prawidłowa).
  • Aby zweryfikować, czy to jest przyczyną zbyt małej ilości danych, przejdź do raportu Najważniejsze ścieżki konwersji i zobacz, czy duży procent ścieżek ma niską liczbę interakcji.
  • Skonfiguruj domyślne grupowanie kanałów w Analytics, aby zwinąć definicje kanałów o niewielkiej objętości w jedną definicję. To spowoduje powstanie mniejszej liczby ścieżek o niskiej liczbie interakcji.

Powiadomienia w raportach

Ponieważ korzystasz z raportów na temat atrybucji opartej na danych, możesz otrzymywać wewnętrzne powiadomienia o dostępności modelu atrybucji opartego na danych.

Model oparty na danych nie został jeszcze utworzony
Ten komunikat otrzymasz, jeśli atrybucja oparta na danych zostało włączona niedawno. Utworzenie pierwszego modelu opartego na danych może potrwać do siedmiu dni, więc sprawdź ponownie po jakimś czasie.
Nie można utworzyć modelu opartego na danych ze względu na niewystarczające dane
Ten komunikat możesz otrzymać, jeśli ma miejsce co najmniej jedna z poniższych sytuacji:
 1. Dla wybranej konwersji potrzeba więcej czasu na zebranie danych. Jeśli na przykład cele lub śledzenie e-commerce zostało skonfigurowane niedawno, możesz potrzebować więcej czasu, aby osiągnąć minimalny próg.
 2. Dla konwersji wybranego typu nastąpił tymczasowy zastój i minimalny próg nie został jeszcze osiągnięty.

Jeśli ten komunikat jest ciągle wyświetlany, może to oznaczać, że wybrany typ konwersji nie osiągnie progu minimalnego. Rozważ zbadanie innego typu konwersji.

Nie można utworzyć modelu opartego na danych ze względu na błąd wewnętrzny
Ten komunikat zostanie wyświetlony, jeśli atrybucja oparta na danych napotka błąd wewnętrzny. Spróbuj ponownie później i powiadom zespół pomocy technicznej 360, jeśli komunikat będzie nadal wyświetlany.
Dla wybranego tygodnia nie jest dostępny model oparty na danych, dlatego wyświetlono ostatni model.
Ten komunikat zostanie wyświetlony, jeśli nie można wygenerować modelu opartego na danych dla bieżącego tygodnia i dostępny jest model oparty na danych dla co najmniej jednego poprzedniego tygodnia. Zostanie wyświetlony ostatnio wygenerowany model.
Nie można wygenerować modelu opartego na danych dla co najmniej jednej z wybranych konwersji ze względu na zbyt małą ilość danych.
Ten komunikat o błędzie zostanie wyświetlony, jeśli nie można wygenerować modelu opartego na danych dla co najmniej jednego typu konwersji. Przeczytaj powiadomienie o niewystarczającej ilości danych (powyżej), aby dowiedzieć się, dlaczego jest za mało danych.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?