Feilsøk problemer med remarketing med Google Analytics

Hvis remarketingmålgruppen din er mindre eller større enn forventet, kan du følge fremgangsmåten nedenfor for å feilsøke problemet.

Innholdet i denne artikkelen:

Sørg for at alle kravene til bruk er oppfylt

Gå gjennom og godta vilkårene for bruk av Google Analytics ettersom de kan være endret.

Overhold retningslinjene for annonseringsfunksjonene i Analytics.

Sørg for at du har redigeringstillatelse for hvert Analytics-område der du vil aktivere remarketing samt opprette og redigere målgrupper.

Sjekk at Google Ads-kontoen din er knyttet sammen med Analytics-kontoen din.

 

Kontrollér at annonseringsfunksjonene er slått på

Slik sjekker du at annonseringsfunksjonene er slått på:

 1. Logg på Analytics-kontoen din.
 2. Klikk på Administrator, og naviger til området der du vil slå på disse funksjonene.
 3. Klikk på Sporingsinfo og deretter på Datainnsamling i Område-kolonnen.
 4. Gjør følgende under Datainnsamling for annonseringsfunksjoner:
  • Sett Remarketing og Rapporteringsfunksjoner for annonsering til for å slå på remarketing.
  • Sett bare Rapporteringsfunksjoner for annonsering til for å slå på bare funksjonene for annonseringsrapportering.
Hvis du samler inn brukere bare i Displaynettverket (og ikke Søkenettverket) i remarketingmålgruppen din, må du sørge for at Remarketing-innstillingen er slått . Hvis innstillingen er slått av, kan du fortsatt samle inn brukere i Displaynettverket via målgruppen din hvis du har a) manuelt oppdatert sporingskoden din for å støtte Funksjoner for annonseringsrapportering, eller b) satt Funksjoner for annonseringsrapportering i -posisjon.

 

Kontrollér den anslåtte målgruppestørrelsen

Slik kontrollerer du den anslåtte målgruppestørrelsen:

 1. Logg på Analytics-kontoen din.
 2. Naviger til kontoen og området du har slått på annonseringsfunksjoner for.
 3. Klikk på Remarketing > Målgrupper i OMRÅDE-kolonnen.
 4. Klikk på navnet på målgruppen i listen over målgrupper.
 5. Klikk på Rediger ved siden av Definer en målgruppe.
 6. Kontrollér verdien under Brukere i løpet av de sju siste dagene.

Ha følgende i bakhodet når du sammenligner anslaget med den faktiske størrelsen i Google Ads:

 • Det kan hende at de historiske dataene ikke representerer den fremtidige atferden på en nøyaktig måte. Beregnet størrelse-funksjonen er bare ment å skulle gi deg en viss formening om antallet brukere på nettstedet ditt som samsvarer med målgruppedefinisjonen din. Dette anslaget er basert på historiske data og ikke de faktiske dataene som kommer til å gjelde for nettstedet ditt i fremtiden. Det kan derfor hende at anslaget ikke samsvarer nøyaktig med størrelsen på målgruppen din i Google Ads.
 • Anslagene er basert på de siste sju dagene. Dette anslaget er basert på antallet unike brukere i løpet av de siste sju dagene som oppfyller kriteriene for målgruppen din. Analytics forsøker å etterfylle listen med data fra de siste 30 dagene, selv om listen kanskje inneholder færre brukere enn anslaget til Analytics. Når Google Ads-listen har vært aktiv i mer enn sju dager, har den kanskje flere brukere enn anslått, men dette kommer an på varigheten av inkludering. Det kan være lurt å prøve å forkorte datoperioden i Google Ads til de siste sju dagene når du skal sammenligne listestørrelsen med Analytics-anslaget.
 • Informasjonskapsler for annonsering kreves for remarketing. Ikke alle de unike brukerne som er tatt med i Analytics-anslaget, har de informasjonskapslene som er nødvendige for å bli tatt med i Google Ads-remarketinglisten. Ettersom både første- og tredjepartsinformasjonskapsler brukes i remarketingfunksjonen, blir ikke brukere som ikke har disse informasjonskapslene, tatt med i remarketinglisten.
 • Påse at du har slått på datainnsamling for remarketing. Du kan slå på datainnsamling via Administrator-fanen i Analytics eller ved å endre sporingskoden for appen eller nettstedet ditt. Finn ut mer

 

Juster remarketingstrategien din

Hvis antallet brukere som er anslått for målgruppen din, er lavere enn forventet, kan det være lurt å utvide målgruppen. Du kan for eksempel legge til brukerne som har besøkt andre sider, fullført andre handlinger, eller som befinner seg i andre geografiske områder.

Hvis anslaget i Analytics er betydelig høyere enn det faktiske antallet du ser i listen i Google Ads, kan du kontrollere Analytics-dataene for å se etter nylige endringer i atferden til brukerne som kanskje medfører at færre brukere blir lagt til i listen. Det kan være lurt å justere remarketingstrategien din slik at den samsvarer bedre med disse atferdsendringene.

 

Relaterte ressurser

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt