Feilsøk problemer med remarketing via Analytics

Hvis remarketingmålgruppen din er mindre eller større enn forventet, kan du følge fremgangsmåten nedenfor for å feilsøke problemet.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Sørg for at alle kravene til bruk er oppfylt

Du må overholde vilkårene for bruk av Analytics og retningslinjene for annonseringsfunksjonene i Analytics.

Sørg for at du har redigeringstilgang til hvert Analytics-område der du vil slå på remarketing samt opprette og endre målgrupper.

Sjekk at Google Ads-kontoen og Analytics-kontoen din er knyttet sammen.

 

Bekreft at annonseringsfunksjonene er slått på

Sånn kan du få bekreftet at annonseringsfunksjonene er slått på:

 1. Logg på Analytics-kontoen din.
 2. Klikk på Administrator, og naviger til området der du vil aktivere disse funksjonene.
 3. Klikk på Sporingsinformasjon og så på Datainnsamling i Område-kolonnen.
 4. Gjør følgende under Datainnsamling for annonseringsfunksjoner:
  • For å slå på remarketing, angi Remarketing og Rapporteringsfunksjoner for annonsering som .
  • For bare å slå på rapporteringsfunksjonene for annonsering, angi kun Rapporteringsfunksjoner for annonsering som .
Hvis brukerne som oppføres i remarketingmålgruppen din, bare kommer fra Displaynettverket (ikke fra Søk), må du påse at Remarketing er slått . Hvis innstillingen er slått av, kan du fortsatt samle inn brukere i Displaynettverket via målgruppen din hvis du a) manuelt har oppdatert sporingskoden din for å støtte rapporteringsfunksjoner for annonsering, eller hvis du har b) slått rapporteringsfunksjonene for annonsering .

 

Kontrollér den anslåtte målgruppestørrelsen

Sånn kan du kontrollere du den anslåtte målgruppestørrelsen:

 1. Logg på Analytics-kontoen din.
 2. Naviger til kontoen og området der du har slått på annonseringsfunksjonene.
 3. Klikk på Remarketing > Målgrupper i OMRÅDE-kolonnen.
 4. Klikk på navnet på målgruppen i listen over målgrupper.
 5. Klikk på Rediger ved siden av Definer målgruppen.
 6. Kontrollér verdien under Brukere i løpet av de sju siste dagene.

Ha følgende i bakhodet når du sammenligner anslaget med den faktiske størrelsen i Google Ads:

 • Det kan hende at de historiske dataene ikke representerer den fremtidige atferden helt presist. Hensikten med Beregnet størrelse-funksjonen er bare å skulle gi deg en viss pekepinn på antallet brukere på nettstedet ditt som samsvarer med målgruppedefinisjonen din. Dette anslaget er basert på historiske data, ikke de faktiske dataene du kommer til å registrere på nettstedet ditt i tiden fremover. Anslaget er dermed ikke ventet å samsvare eksakt med den faktiske størrelsen på målgruppen i Google Ads.
 • Anslagene er basert på de siste sju dagene. Dette anslaget er basert på antallet unike brukere i løpet av de siste sju dagene som oppfyller kriteriene for målgruppen din. Analytics forsøker å etterfylle listen med data fra de siste 30 dagene, selv om listen kanskje inneholder færre brukere enn anslaget til Analytics. Når listen har vært aktiv i mer enn sju dager, har Google Ads-listen kanskje flere brukere enn anslått, avhengig av varigheten av medlemskap. Det kan være lurt å forkorte datoperioden i Google Ads til de siste sju dagene når du skal sammenligne listestørrelsen med Analytics-anslaget.
 • Informasjonskapsler for annonsering kreves i forbindelse med remarketing. Ikke alle de unike brukerne som er tatt med i Analytics-anslaget, har de informasjonskapslene som er nødvendige for å bli tatt med i Google Ads-remarketinglisten. Ettersom informasjonskapsler fra både første- og tredjepart brukes i remarketingfunksjonen, er det bare de brukerne som har begge disse informasjonskapslene, som oppføres i remarketinglisten.
 • Påse at du har slått på datainnsamling for remarketing. Du kan slå på datainnsamling via Analytics-administratorkonsollen eller ved å endre sporingskoden for appen din eller nettstedet ditt. Finn ut mer

 

Finstem remarketingstrategien din

Hvis antallet brukere som er anslått for målgruppen din, er lavere enn forventet, kan det være lurt å utvide målgruppen. Du kan for eksempel legge til brukerne som har besøkt andre sider, fullført andre handlinger eller befinner seg i andre geografiske områder.

Hvis anslaget i Analytics er betydelig høyere enn det faktiske antallet du ser i listen i Google Ads, kan du kontrollere Analytics-dataene for å se etter nylige endringer i atferden til brukerne som kanskje medfører at færre brukere blir lagt til i listen. Det kan være lurt å finstemme remarketingstrategien din slik at den samsvarer bedre med disse atferdsendringene.

 

Relaterte ressurser

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny