Odstraňování problémů s remarketingem ve službě Analytics

Pokud je váš segment publika pro remarketing menší nebo větší, než očekáváte, můžete problém zkusit vyřešit pomocí pokynů uvedených v tomto článku.

Obsah tohoto článku:

Ujistěte se, že byly splněny všechny požadavky pro použití

Přečtěte si a potvrďte smluvní podmínky služby Analytics – je možné, že se změnily.

Dodržujte zásady pro inzertní funkce Analytics.

Zkontrolujte, zda máte oprávnění k úpravám pro ty služby Analytics, ve kterých chcete povolit remarketing a vytvářet a upravovat publika.

Ujistěte se, že je váš účet Google Ads propojen s účtem Analytics.

 

Zkontrolujte, zda jsou aktivní inzertní funkce

To, zda jsou inzertní funkce aktivní, ověříte následovně:

 1. Přihlaste se ke svému účtu Analytics.
 2. Klikněte na Správce a vyberte službu, u které tyto funkce chcete povolit.
 3. Ve sloupci Služba klikněte na Údaje o měření a dále na možnost Shromažďování dat.
 4. Nastavení v části Shromažďování údajů pro inzertní funkce:
  • Chcete-li povolit remarketing, nastavte RemarketingFunkce přehledů inzerce na ZAP.
  • Chcete-li zapnout pouze Funkce přehledů inzerce, nastavte na ZAP pouze Funkce přehledů inzerce.
Pokud váš segment publika pro remarketing akumuluje uživatele pouze pro Obsahovou síť (a nikoli pro Vyhledávací síť), ujistěte se, že je přepínač Remarketing přepnut do polohy ZAP. Je-li vypnutý, váš segment publika může i tak akumulovat uživatele pro Obsahovou síť v případě, že jste a) manuálně upravili váš měřicí kód tak, aby podporoval Funkce přehledů inzerce nebo b) nastavili přepínač Funkcí přehledů inzerce do polohy ZAP.

 

Zkontrolujte odhad velikosti segmentu publika

Postup kontroly odhadu velikosti segmentu publika:

 1. Přihlaste se ke svému účtu Analytics.
 2. Přejděte k účtu a službě, kde jste aktivovali inzertní funkce.
 3. Ve sloupci Služba klikněte na položky Remarketing > Segmenty publika.
 4. V seznamu segmentů publika klikněte na název segmentu publika.
 5. Klikněte na možnost Edit vedle položky Definování segmentu publika.
 6. Zkontrolujte hodnotu u položky Uživatelé za posledních sedm dní.

Při porovnávání odhadů a skutečné velikosti ve službě Google Ads je třeba pamatovat na několik skutečností:

 • Historické údaje nemusí přesně odpovídat budoucímu chování. Účelem funkce Odhadovaná velikost je poskytnout pouze rámcovou představu o počtu uživatelů, kteří na vašem webu splňují kritéria definovaná pro daný segment publika. Odhad je založen na historických údajích, nikoli na skutečných údajích, které může web průběžně zaznamenávat. Nelze proto očekávat, že se bude odhad přesně shodovat s velikostí segmentu publika ve službě Google Ads.
 • Odhady vycházejí z údajů za posledních sedm dní. Určují se podle počtu unikátních uživatelů, kteří odpovídají kritériím nastaveným pro publikum. Služba Analytics se snaží seznam vyplnit údaji až z 30 dní. Zpočátku však může seznam mít nižší počet uživatelů, než by odpovídalo odhadu. Až bude seznam v programu Google Ads aktivní déle než sedm dní, může obsahovat více uživatelů, než kolik uvádí odhad (v závislosti na délce trvání členství). Při porovnávání velikosti seznamu s odhadem Analytics doporučujeme zkrátit časové období v Google Ads na posledních sedm dní.
 • Remarketing vyžaduje používání reklamních cookie. Ne všichni unikátní uživatelé započítaní do odhadu služby Analytics budou mít soubory cookie potřebné k tomu, aby je bylo možné zahrnout do remarketingového seznamu Google Ads. Protože remarketing používá vlastní soubory cookie i soubory třetích stran, nebudou do seznamu zahrnuti uživatelé, kteří nemají obojí.
 • Ujistěte se, že jste povolili shromažďování údajů pro účely remarketingu. Shromažďování údajů můžete povolit ve správě služby Analytics nebo úpravou měřicího kódu pro web či aplikaci. Další informace

 

Upravte strategii remarketingu

Je-li odhadovaný počet uživatelů pro segment publika nižší, než jste očekávali, můžete kritéria cílového publika rozšířit. Můžete přidat například uživatele, kteří navštívili jiné stránky, dokončili další akce nebo se nacházejí v jiných oblastech.

Pokud je odhad služby Analytics výrazně vyšší než skutečný počet uživatelů na seznamu v Google Ads, zkontrolujte údaje Analytics a zjistěte, zda nedávno nedošlo v chování uživatelů k nějakým změnám, které by takové snížení počtu mohly způsobit. Podle těchto změn v chování pak můžete upravit i remarketingovou strategii.

 

Související zdroje

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?