IP-maskning

IP-maskning är en anpassning av spårningskoden för Analytics JavaScript som ändrar hur Analytics använder och lagrar webbplatsbesökarnas IP-adresser i ditt konto.

Som standard används användarnas fullständiga IP-adress, för att rapporterna i Analytics ska kunna visa allmän geografisk information. När IP-maskning har aktiverats, tas den sista oktetten i användarens IP-adress bort innan den används och lagras. Detta ger något mindre noggrannhet i den geografiska rapporteringen.

Läs om IP-anonymisering i Analytics och läs översikten om säkerhet och sekretess om du vill ha mer information.

Detaljerade anvisningar om hur du ställer in IP-maskning finns i utvecklarguiden för Universal Analytics (gtag.js), för Klassisk Analytics (ga.js) eller som EasyTracker-parameter i SDK-tillägget för Android-appar.

De ändringar du behöver göra på dina webbsidor beror på vilken spårningskod du använder. Ta reda på om du använder klassiska Analytics (ga.js) eller Universal Analytics (gtag.js).
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?