IP-maskering

IP-maskering er en tilpasning du kan gjøre av Analytics JavaScript-sporingskoden din slik at du får muligheten til å endre hvordan Analytics bruker og lagrer IP-adressene til nettstedbrukerne i kontoen din.

Som standard bruker Analytics hele IP-adressen til nettstedbrukerne i den generelle geografiske rapporteringen. Når IP-maskering er slått på, fjerner Analytics den siste åttebitgruppen i brukernes IP-adresser før adressene blir brukt og lagret. Den geografiske rapporteringen blir dermed noe mindre nøyaktig.

Du kan finne ut mer ved å lese om IP-anonymisering i Analytics eller se i oversikten vår over sikkerhet og personvern .

Hvis du ønsker detaljerte instruksjoner for hvordan du konfigurerer IP-maskering, følger du instruksjonene i utviklerveiledningen for Universal Analytics (gtag.js), klassisk Analytics (ga.js) eller som en EasyTracker-parameter i SDK-en for Android-apper.

Endringene som er påkrevd på nettsidene dine, avhenger av hvilken sporingskode du bruker. Se etter om du har Classic Analytics (ga.js) eller Universal Analytics (gtag.js).
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?