Analysér data om demografisk informasjon og interesser

Forstå målgruppenes sammensetning, og fokuser på kjøpesterke brukere.

Hvis du vet hvordan målgruppen din er satt sammen med tanke på kjønn, alder, og interesser, blir det enklere å finne ut hvilken type reklameinnhold du må utvikle, hvilke mediekjøp du bør gjøre, og hva slags målgrupper du må sette sammen for markedsførings- og remarketingkampanjer.

Du kan ikke kombinere Demografi- eller Interesse-rapporten med User ID-datautvalg.
Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Åpne rapportene for demografi og interesser

Slik åpner du rapportene om demografisk informasjon og interesser:

  1. Logg på Google Analytics.
  2. Naviger til ønsket datautvalg.
  3. Åpne Rapporter.
  4. Velg Målgruppe > Demografi eller Målgruppe > Interesser.

 

Forstå sammensetningen av kjønn, aldersgruppe og interesser

Bruk «Oversikt over demografisk målretting»-rapporten for å begynne med en høynivåvisning av målgruppen din (menn kontra kvinner) og deretter vise mer detaljert informasjon.

Vi bruker følgende i dette eksemplet:

  • Forholdet mellom mannlige og kvinnelige brukere er 2 : 1.
  • Forholdet mellom aldersgruppen 18–34 og alle de andre målgruppene kombinert er også 2 : 1.

Prosentandeler i «Oversikt over demografisk målretting»-rapporten.

Hvis du går inn på Kjønn og deretter velger Menn, ser du at aldersforholdet er det samme for begge kjønnene.

De forskjellige Aldersgruppe-kategoriene i Menn-målgruppen.

I dette eksempelet er forholdet mellom menn i alderen 18–34 og alle andre menn 2 : 1.

Vis detaljert informasjon for hver av aldersgruppene for å se data for Annen kategori-dimensjonen. I dette eksempelet viser den detaljerte informasjonen for de to øverste aldersgruppene at «Kunst og underholdning» er den mest populære interessen i begge aldersgruppene, mens det er forskjellige interesser på andre- og tredjeplass for de to gruppene.

De forskjellige Aldersgruppe- og Interesse-kategoriene i Menn-målgruppen.

 

Målrett mot kjøpesterke kunder

Når du skal målrette kampanjer og bygge opp remarketingmålgrupper, er det nyttig å finne demografisk informasjon for kjøpesterke eller potensielt kjøpesterke kunder. På et netthandelsted ønsker du kanskje å vite hvilke brukergrupper som har størst konverteringsfrekvens for netthandel eller gir de høyeste inntektene. På et nettsted med fokus på innhold kan det hende du ønsker å vite hvilke brukergrupper som har høyest engasjement (f.eks. målt etter øktvarighet eller sidevisninger/skjermbilder per økt).

Aldersgrupper-, Kjønn- og Interesser-rapportene inneholder beregninger for engasjement og konverteringer. Med utgangspunkt i en eller flere av disse rapportene kan du danne deg et bilde av de mest kjøpesterke kundene dine.

I dette eksempelet viser Aldersgrupper-rapporten at størsteparten av brukerne befinner seg i aldersgruppene 18–24 og 25–34, men segmentet 25–34 bidrar med mest inntekter og har høyest konverteringsfrekvens.

Inntekter etter alder i Aldersgrupper-rapporten.

Hvis du viser detaljert informasjon for denne aldersgruppen for å se sammensetningen med hensyn til kjønn, er det mindre forskjell i øktvolum (3 : 1 til fordel for mannlige brukere) og mye større forskjell i inntekter (58 : 1). Når det gjelder konverteringsfrekvensen, er forholdet mellom mannlige og kvinnelige brukere 2 : 1 til fordel for mannlige brukere, mens inntekten per transaksjon er 9 : 1 til fordel for mannlige brukere.

Kjønn-rapporten: Aldersgruppen 25–34 fordelt på kjønn.

I dette eksempelet er altså menn mellom 25 og 34 år de mest kjøpesterke kundene.

Neste skritt kan være å identifisere interessekategoriene med flest konverteringer. Det kan for eksempel hende du finner ut at kategoriene Teknofile, Musikkelskere, TV-slaver, Nyhetsinteresserte, Spillentusiaster og Fotoentusiaster til sammen omfatter brukerne som står for størsteparten av inntektene. Du bør altså fokusere på menn mellom 25 og 34 år med disse interessene.

Inntekter etter interessekategori i Interessekategorier-rapporten.

Du kan se nærmere på hver enkelt av disse kategoriene for å få resultatene dine for alder og kjønn bekreftet. Vis detaljert informasjon for «Nyhetsinteresserte og leseglade», ettersom denne kategorien har høyest inntekter og konverteringsfrekvens.

«Nyhetsinteresserte og leseglade» fordelt på alder i Aldersgruppe-rapporten.

I dette eksempelet står segmentet 25–34 i «Nyhetsinteresserte og leseglade»-kategorien for langt de fleste inntektene og har høyest konverteringsfrekvens. Vis detaljert informasjon for aldersgruppene for å se fordelingen på kjønn.

I tråd med de tidligere funnene ser vi at menn i dette segmentet har et langt høyere forbruk enn kvinner (79 : 1).

Med denne informasjonen kan du målrette kampanjer og sette sammen målgrupper for de mest kjøpesterke demografiske gruppene.

 

Fjerning av annonseforbruket for lite kjøpesterke kunder

Du kan bruke samme type analyse for å finne lite kjøpesterke målgrupper som du brukte for å finne svært kjøpesterke målgrupper: I stedet for å se etter høye inntekter og konverteringsfrekvenser, ser du ganske enkelt etter det motsatte.

Når du har funnet de minst kjøpesterke kundene, kan du utelate dem fra annonsevisningen.

 

Segmentering av rapporter etter bedriftstyper

I de to foregående eksemplene fikk du se hvordan du kan bruke disse rapportene for å evaluere brukerne dine på makronivå. I de neste eksemplene skal vi se hvordan du kan bruke segmenter for å få en bedre forståelse av brukerne dine på mikronivå, knyttet til bedriften din. I disse eksemplene ser vi på data med utgangspunkt i netthandelsbedrifter som trenger å få en bedre forståelse av brukerne sine og hvilke produkter de kjøper. Vi tar også utgangspunkt i utgiverne som trenger å få en bedre forståelse av øktene og hvilket innhold brukerne ser på.

Netthandel

Hvis du driver en netthandelsbedrift, kan du segmentere etter en rekke dimensjoner, for eksempel produkt, produktkategori, produktmerkevare eller produkt-SKU. Da kan du se den demografiske sammensetningen av målgruppen som kjøper produktene eller tjenestene du tilbyr.

Brukersegment som benyttes for å identifisere ett produkt, Malibu-solbriller

Bruk segmentet på Demografi (oversikt)-rapporten.

Brukersegment som benyttes for å identifisere økter tilknyttet brukerne som har kjøpt ett produkt, Malibu-solbriller

Du kan se inndelingen i aldersgruppe og kjønn for øktene (den viktigste beregningen) som ble startet av brukerne som har kjøpt ett produkt.

Åpne «Demografi: alder»-rapporten for å se de tilhørende konverteringsdataene for brukeranskaffelse, atferd og netthandel.

Brukeranskaffelse-, Atferd- og Konvertering-beregningene for brukerne som har kjøpt ett produkt, Malibu-solbriller

Når du har brukt dette ene segmentet, kan du navigere gjennom rapportene om demografisk informasjon og interesser, for å finne de kjøpesterke og lite kjøpesterke forbrukerne av et bestemt produkt.

Utgivere

Hvis du er utgiver og selger annonseplass på nettstedet ditt, er det lurt å gi annonsørene informasjon om hvilke brukere som benytter seg av disse sidene, og i hvilken grad de benytter seg av dem. Du kan evaluere forbruket ved for eksempel å benytte beregningene økter, fluktfrekvens, sider per økt og gjennomsnittlig øktvarighet.

Hvis du for eksempel har et nettsted med livsstilsinnhold, og du vier en del av nettstedet til livsstilsprodukter, for eksempel bagasje og elektronikk, kan du lage et øktbasert segment for å isolere trafikken til disse sidene:

Øktbasert segment som brukes for å identifisere én kategori eller katalog med sider

Det er like enkelt å lage et segment for å isolere trafikk til én side.

Bruk segmentet på Demografi (oversikt)-rapporten.

Øktbasert segment som benyttes for å isolere brukerne som har sett på én kategori eller katalog med sider

Du kan se inndelingen i aldersgruppe og kjønn for brukerne som har hatt økter som omfattet de aktuelle sidene.

Åpne «Demografi: alder»-rapporten for å se de tilhørende konverteringsdataene for brukeranskaffelse, atferd og mål.

Brukeranskaffelse-, Atferd- og Konvertering-beregningene for brukerne som har sett på én kategori eller katalog med sider

Når du har brukt dette ene segmentet, kan du navigere gjennom rapportene om demografisk informasjon og interesser, for å finne de kjøpesterke og lite kjøpesterke brukerne av et bestemt innhold.

 

Finstem remarketingmålgrupper

Aldersgrupper, Kjønn, Interessekategorier, Segmenter for potensielle kunder og Andre kategorier er alle tilgjengelige som dimensjoner du kan bruke for å bygge opp segmenter som danner grunnlag for remarketingmålgruppene dine i Analytics.

Basert på eksemplene på Analytics-rapporter ovenfor kunne du ha laget følgende segment som grunnlag for en remarketingmålgruppe for de mest kjøpesterke kundene dine:

Aldersgrupper og Interessekategorier definert i verktøyet for segmentgenerering.

Aldersgruppe «25–34, 35–44»

Interessekategori samsvarer med regeluttrykket «Teknofile|Musikkelskere|TV-slaver|Nyhetsinteresserte og leseglade|Spillentusiaster|Fotoentusiaster»

Alle målgruppedefinisjonene du ser i Analytics-rapportene dine, kan gjøres om til remarketingmålgrupper du kan bruke i Google Ads.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?