Demogrāfisko un interešu datu analīze

Auditorijas sastāva izprašana un pievēršanās vērtīgiem lietotājiem

Izprotot savas mērķauditorijas dzimumu, vecumu un intereses, varēsiet noteikt, kāda veida reklāmu materiālu saturs ir jāizstrādā, kāda veida reklāmas vieta ir jāiegādājas un kāda veida mērķauditorijas ir jāizveido mārketinga un atkārtotā mārketinga kampaņām.

User ID skatos nevar izmantot demogrāfisko datu un interešu pārskatus.
Šajā rakstā ietvertās tēmas

Demogrāfisko datu un interešu pārskatu atvēršana

Lai atvērtu demogrāfisko datu un interešu pārskatus, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Pierakstieties pakalpojumā Google Analytics.
  2. Pārejiet uz savu skatu.
  3. Atveriet sadaļu Pārskati.
  4. Atlasiet vienumu Auditorija > Demogrāfiskie dati vai Auditorija > Intereses.

 

Vecuma, dzimuma un interešu sadalījuma izprašana

Izmantojiet pārskatu “Demogrāfiskie dati: kopsavilkums”, lai skatītu vispārīgu mērķauditorijas sadalījumu (vīrieši un sievietes) un pēc tam izpētītu detalizētu informāciju.

Šajā piemērā:

  • vīriešu un sieviešu proporcija ir 2:1;
  • 18–34 gadus veco lietotāju proporcija pret visām pārējām vecuma grupām kopā ir 2:1.

Pārskats “Demogrāfiskie dati: kopsavilkums”, vecuma un dzimuma procentuālā daļa.

Ja izpētīsiet metriku Dzimums un atlasīsiet opciju Vīrieši, konstatēsiet, ka šī vecuma proporcija nemainās, atlasot dzimumu.

Vīriešu dzimuma lietotāji, kas grupēti, pamatojoties uz kategoriju Vecums.

Šajā piemērā 18–34 gadus veco vīriešu proporcija pret visiem pārējiem vīriešiem ir 2:1.

Izpētiet katru vecuma grupudiapazonu, lai skatītu kategorijas Cita kategorija datus. Izpētot divas galvenās vecuma grupas, konstatējat, ka populārākā interešu kategorija abās grupās ir “Māksla un izklaide”, savukārt otrā un trešā populārākā interešu kategorija atšķiras.

Vīriešu dzimuma lietotāji, kas grupēti, pamatojoties uz kategorijām Vecums un Interešu kategorijas.

 

Vērtīgu lietotāju atlase

Vērtīgu un iespējami vērtīgu klientu demogrāfisko datu noteikšana ir noderīga, atlasot kampaņu mērķauditoriju un veidojot mērķauditorijas atkārtotajam mārketingam. E-komercijas vietnē ieteicams noteikt lietotāju grupas ar augstāko e-komercijas reklāmguvumu līmeni vai ieņēmumiem. Ja vietnē galvenais uzsvars ir likts uz saturu, ieteicams noteikt lietotāju grupas ar lielāko piesaisti (piemēram, pamatojoties uz sesijas ilgumu vai lapas/ekrānu skatījumu skaitu sesijas laikā).

Vecuma, dzimuma un interešu pārskatos ir iekļautas piesaistes un reklāmguvumu metrikas. Varat izmantot jebkuru no šiem pārskatiem, lai gūtu priekšstatu par vērtīgajiem klientiem.

Šajā piemērā pārskatā Vecums ir redzams, ka lielākā daļa lietotāju ir 18–24 un 25–34 gadus veci, taču 25–34 gadus veco lietotāju segments rada visvairāk ieņēmumu un tam ir visaugstākais reklāmguvumu līmenis.

Pārskats Vecums; metrika Ieņēmumi dažādās vecuma grupās.

Ja izpētīsiet šo vecuma grupu pa dzimumiem, konstatēsiet mazāku atšķirību sesiju skaitā (3:1 vīriešu labā), taču ievērojami lielāku atšķirību ieņēmumu apmērā (58:1). Reklāmguvumu līmenis ir 2:1, salīdzinot vīriešus ar sievietēm, bet ieņēmumu no darījuma attiecība ir 9:1 par labu vīriešu dzimuma lietotājiem.

Pārskats Dzimums; vecuma grupa 25–34, kas grupēta pēc dzimumiem.

Šajā piemērā 25–34 gadus vecie vīrieši ir visvērtīgākie klienti.

Pēc tam varat identificēt interešu kategorijas ar visaugstāko reklāmguvumu līmeni. Jūs konstatējat, ka visvairāk ieņēmumu rada lietotāji, kas iekļauti kategorijās Tehnoloģiju cienītāji, Mūzikas un TV cienītāji, Ziņu cienītāji, Spēļu cienītāji un Fotogrāfi — amatieri. Tātad uzmanība jāpievērš 25–34 gadus veciem vīriešiem ar šādām interesēm.

Pārskats Interešu kategorijas; metrika Ieņēmumi, kas grupēta pēc interešu kategorijas.

Varat izpētīt katru no šīm kategorijām, lai pārbaudītu savus pieņēmumus par vecumu un dzimumu. Izpētiet kategoriju “Ziņu entuziasti un grāmatu cienītāji”, jo tai ir visaugstākais ieņēmumu un reklāmguvumu līmenis.

Pārskats Vecums, kategorija “Ziņu entuziasti un grāmatu cienītāji”, kas grupēta pēc vecuma.

Šajā piemērā 25–34 gadus vecie ziņu entuziasti un grāmatu cienītāji rada lielāko daļu ieņēmumu un viņiem ir visaugstākais reklāmguvumu līmenis. Lai skatītu sadalījumu pēc dzimuma, izpētiet vecuma grupu.

Tāpat kā iepriekš vīriešu tēriņi šajā segmentā pārspēj sieviešu tēriņus (79:1).

Izmantojot šo informāciju, varat atlasīt kampaņu mērķauditoriju un izveidot mērķauditorijas visvērtīgākajām demogrāfiskajām grupām.

 

Mazvērtīgiem lietotājiem tērēto reklāmas līdzekļu samazināšana

Tāda paša veida analīzi, kādu izmantojāt, lai atrastu augstvērtīgas mērķauditorijas, varat izmantot, lai atrastu mazvērtīgas mērķauditorijas: meklējamā metrika ir tieši pretēja augstiem ieņēmumiem un reklāmguvumu līmeņiem.

Kad būsiet noteicis mazvērtīgos klientus, varēsiet pārtraukt reklāmu rādīšanu viņiem.

 

Pārskatu segmentēšana atbilstoši uzņēmējdarbības nozarei

Divos iepriekšējos piemēros ir parādīts, kā izmantot šos pārskatus, lai izvērtētu lietotājus plašā mērogā. Tālāk ir minēti piemēri par to, kā izmantot segmentus, lai izprastu lietotājus šaurā mērogā atbilstoši savam uzņēmumam. Šie piemēri parāda datus no e-komercijas uzņēmumu skatpunkta, kuriem ir jāizprot lietotāji un to iegādātās preces, un no izdevēju skatpunkta, kuriem ir jāizprot sesijas un lietotāju patērētais saturs.

E-komercija

Ja jums ir e-komercijas uzņēmums, varat segmentēt pēc vairākām kategorijām, piemēram, Produkts, Produkta kategorija, Produkta zīmols vai Artikuls, lai uzzinātu savas mērķauditorijas demogrāfiskos datus.

Lietotāju segments, kurā identificēts viens produkts — Malibu saulesbrilles

Lietojiet segmentu pārskatā “Demogrāfiskie dati: kopsavilkums”.

Lietotāju segments, kurā identificētas sesijas, kas saistītas ar lietotājiem, kuri iegādājušies vienu produktu — Malibu saulesbrilles

Varat redzēt vecuma un dzimuma sadalījumu sesijās (galvenā metrika), ko sāka lietotāji, kuri iegādājās vienu produktu.

Atveriet pārskatu “Demogrāfiskie dati: vecums”, lai skatītu saistītos iegūšanas, rīcības un e-komercijas reklāmguvumu datus.

Iegūšanas, rīcības un reklāmguvumu metrika lietotājiem, kas iegādājušies vienu produktu — Malibu saulesbrilles

Kad ir lietots šis segments, varat pārskatīt demogrāfisko datu un interešu pārskatus, lai atklātu augstvērtīgus un mazvērtīgus lietotājus konkrētam produktam.

Izdevējiem

Ja esat izdevējs, kas savā vietnē pārdod reklāmas vietu, jūs vēlaties reklāmdevējiem sniegt informāciju par lietotājiem, kas apmeklē šīs lapas, un to, cik lielā mērā viņi ar tām mijiedarbojas. Varat izvērtēt patēriņu, izmantojot tādu metriku kā Sesijas, Atlēcienu līmenis, Sesijas laikā skatītās lapas un Vidējais sesijas ilgums.

Piemēram, ja jūsu vietnē ir sniegts ar mājokļa iekārtošanu saistīts saturs un kāda vietnes daļa ir veltīta dažādiem piederumiem, piemēram, elektronikai, varat izveidot uz sesijām balstītu segmentu, lai nošķirtu datplūsmu uz šīm lapām.

Uz sesijām balstīts segments, kas apzīmē vienu kategoriju vai lapu direktoriju

Varat vienkārši izveidot segmentu, kas nošķir konkrētas lapas datplūsmu.

Lietojiet segmentu pārskatā “Demogrāfiskie dati: kopsavilkums”.

Uz sesijām balstīts segments, kas nošķir lietotājus, kuri skatīja vienu kategoriju vai lapu direktoriju

Varat skatīt to lietotāju vecuma un dzimuma sadalījumu, kuru veiktajās sesijās bija iekļauta šī lapu kopa.

Atveriet pārskatu “Demogrāfiskie dati: vecums”, lai skatītu saistītos iegūšanas, rīcības un mērķa reklāmguvumu datus.

Iegūšanas, rīcības un reklāmguvumu metrika lietotājiem, kas skatīja vienu kategoriju vai lapu direktoriju

Kad ir lietots šis segments, varat skatīt demogrāfisko datu un interešu pārskatus, lai atklātu augstvērtīgus un mazvērtīgus konkrēta satura patērētājus.

 

Atkārtotā mārketinga mērķauditoriju precizēšana

Kategorijas Vecums, Dzimums, Interešu kategorijas, Tirgus segmenti un Citas kategorijas varat izmantot tādu segmentu izveidei, ko var izmantot atkārtotā mārketinga mērķauditoriju izveidei pakalpojumā Analytics.

Izmantojot iepriekš minētos Analytics pārskatu piemērus, varat izveidot tālāk minēto segmentu un izmantot to augstvērtīgo klientu Analytics atkārtotā mārketinga mērķauditorijas izveidei.

Segmentu veidotājs; definētas opcijas Vecums un Interešu kategorijas.

Vecums — “25–34” un “35–44”

Interešu kategorija atbilst regulārajai izteiksmei “Tehnoloģiju cienītāji|Mūzikas cienītāji|TV cienītāji|Ziņu entuziasti un grāmatu cienītāji|Spēļu cienītāji|Fotogrāfi — amatieri”

Jebkuru mērķauditoriju, ko atklājat Analytics pārskatos, var pārveidot par atkārtotā mārketinga mērķauditoriju, ko var izmantot programmā Google Ads.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?