Kohderyhmätietojen ja kiinnostuksen kohteiden analysoiminen

Yleisön koostumus ja tuottoisiin käyttäjiin keskittyminen

Kun ymmärrät yleisön rakennetta sukupuolen, iän ja aihepiirien osalta, ymmärrät samalla, millaista mainossisältöä sinun kannattaa luoda, millaisia mediaostoja sinun kannattaa tehdä ja millaisia yleisöjä sinun kannattaa kehittää markkinointi- ja uudelleenmarkkinointikampanjoita varten.

Kohderyhmätietojen ja Kiinnostuksen kohteiden raportteja ei voi käyttää Käyttäjätunnus-näkymien kanssa.
Tässä artikkelissa:

Kohderyhmätietojen ja kiinnostuksen kohteiden raporttien avaaminen

Avaa kohderyhmätietojen ja kiinnostuksen kohteiden raportit seuraavasti:

  1. Kirjaudu Google Analyticsiin.
  2. Siirry näkymääsi.
  3. Avaa Raportit.
  4. Valitse Yleisö > Kohderyhmätiedot tai Yleisö > Kiinnostuksen kohteet.

 

Sukupuolen, iän ja aihepiirien koostumus

Kohderyhmätietojen yleiskatsaus -raportilla voit aloittaa korkean tason näkymällä yleisöstäsi (esimerkiksi miehet vs. naiset) ja syventyä sitten tietoihin yksityiskohtaisemmin.

Tässä esimerkissä

  • miesten ja naisten määrän välinen suhde on 2:1
  • 18–34-vuotiaiden ja muun ikäisten välinen suhde on 2:1.

Kohderyhmätietojen yleiskatsaus -raportti, iän ja sukupuolen prosenttiosuudet

Jos valitset sukupuolen ja sen jälkeen miehet, huomaat, että ikäjakauma on sama kummassakin sukupuolessa.

Miespuolinen yleisö eriteltynä ikääluokkien mukaan

Tässä esimerkissä 18–34-vuotiaiden miesten ja muun ikäisten miesten välinen suhde on 2:1.

Porautumalla kuhunkin ikäryhmään näet Muu luokka -ulottuvuuden tiedot. Kun tässä esimerkissä poraudutaan kahteen eniten käyttäjiä sisältävään ikäryhmään, Taide ja viihde osoittautuu molemmissa ikäryhmissä suosituimmaksi aihepiiriksi, kun taas toiseksi ja kolmanneksi suosituimmat aihepiirit vaihtelevat kaikissa ikäryhmissä.

Miespuolinen yleisö eriteltynä ikäluokkien ja aihepiirien mukaan

 

Tuottoisiin käyttäjiin kohdistaminen

Arvokkaiden ja potentiaalisesti arvokkaiden asiakkaiden kohderyhmätietojen tunnistamisesta on hyötyä kampanjoiden kohdistamisessa ja uudelleenmarkkinointiyleisöjen muodostamisessa. Verkkokauppasivuston kannalta parhaita käyttäjäryhmiä ovat ne, jotka tuottavat korkeimman verkkokaupan konversioprosentin tai tuoton. Jos sinulla on sisältökeskeinen sivusto, sinun kannattaa tunnistaa käyttäjäryhmät, jotka ovat sitoutuneimpia (mitattuna esimerkiksi istunnon keston tai istuntokohtaisten sivun tai näkymän katseluiden mukaan).

Iän, sukupuolen ja aihepiirien raportit sisältävät sitouttamis- ja konversiotiedot. Voit aloittaa tuottoisien asiakkaiden kartoittamisen mistä tahansa näistä raporteista.

Tämän esimerkin Ikä-raportissa voit panna merkille, että suurin osa käyttäjistä on 18–24- tai 25–34-vuotiaita, mutta tuotto ja konversioprosentti ovat parhaat 25–34-vuotiaiden keskuudessa.

Ikä-raportti, tuotto iän mukaan

Jos tarkastelet kyseisen ikäryhmän yksityiskohtia ja siten sen erittelyä sukupuolen mukaan, näet pienemmän eron istuntojen määrässä (3:1 miesten eduksi), mutta paljon suuremman eron tuotossa (58:1). Miesten ja naisten konversioprosentin suhde on 2:1 ja tapahtumakohtaisen tuottolon suhde on 9:1.

Sukupuoli-raportti; 25–34-vuotiaat jaettuna sukupuolen mukaan

Tässä esimerkissä 25–34-vuotiaat miehet olivat siis tuottoisimpia asiakkaitasi.

Seuraavassa vaiheessa selvität, mitkä aihepiirit tuottavat eniten konversointeja. Toteat, että teknofiilit, musiikin kuuntelijat ja TV:n katselijat, uutisfriikit, peliharrastajat ja valokuvaajat tuottavat parhaat tulokset. Sinun kannattaa siis keskittää mainontasi 25–34-vuotiaisiin miehiin, jotka ovat kiinnostuneita edellä mainituista asioista.

Suhdeluokat-raportti, tuotto suhdeluokan mukaan

Kaikkiin luokkiin on mahdollista syventyä tarkemmin, jos halutaan selvittää ikä- ja sukupuolikohtaisia tietoja. Perehdymme seuraavassa uutisfriikkien ja kirjatoukkien tietoihin, sillä näillä ryhmillä on paras tuotto ja konversioprosentti.

Ikä-raportti, uutisfriikit ja kirjatoukat iän mukaan

Tässä esimerkissä tuotto ja konversioprosentti ovat ylivoimaisesti parhaat 25–34-vuotiaiden uutisfriikkien ja kirjatoukkien segmenteissä. Tarkastelemalla ikäryhmän yksityiskohtia näet erittelyn sukupuolen mukaan.

Edellisten tulosten mukaisesti tässäkin segmentissä miesten ja naisten välinen suhde on 79:1.

Näitä tietoja hyödyntämällä voit kohdistaa kampanjoita ja luoda yleisöjä tuottoisimpiin kohderyhmiisi.

 

Mainontaresurssien minimoiminen tuottamattomissa käyttäjäryhmissä

Voit käyttää samaa analyysia tuottamattomien yleisöjen ja tuottoisien yleisöjen tunnistamiseen. Tällä kertaa keskität huomiosi huonoon tuottoon ja pieneen konversioprosenttiin.

Tunnistettuasi tuottamattomat asiakkaat voit lopettaa mainosten näyttämisen heille.

 

Eri toimialojen segmenttiraportit

Kahdessa aiemmassa esimerkissä osoitettiin, miten voit raporttien avulla arvioida käyttäjiäsi makrotasolla. Seuraavat esimerkit osoittavat, miten voit segmenttejä käyttämällä ymmärtää käyttäjiäsi liiketoimintaympäristösi mikrotasoilla. Näissä esimerkeissä tietoja tarkastellaan sellaisten verkkokauppayritysten näkökulmasta, joiden on ymmärrettävä käyttäjiä heidän ostamiensa tuotteiden mukaan, ja sellaisten julkaisijoiden näkökulmasta, joiden on ymmärrettävä istuntoja käyttäjien suosiman sisällön mukaan.

Verkkokauppa

Jos omistat verkkokauppayrityksen, voit tarkastella sivustossasi ostoksia tekevän yleisön kohderyhmätietojen mukaista rakennetta ryhmittelemällä tietoja segmentteihin eri ulottuvuuksien mukaan. Tällaisia ulottuvuuksia ovat muun muassa Tuote, Tuoteluokka, Tuotemerkki ja Tuotenumero.

Käyttäjäsegmentti, joka liittyy tiettyyn tuotteeseen (Malibu-aurinkolasit)

Käytä segmenttiä Kohderyhmätietojen yleiskatsaus -raportissa.

Käyttäjäsegmentti, joka liittyy tietyn tuotteen (Malibu-aurinkolasit) ostaneiden käyttäjien istuntoihin

Voit tarkastella tietyn tuotteen ostaneiden ja istuntoja (avainmuuttuja) käynnistäneiden käyttäjien ikä- ja sukupuolijakaumaa.

Avaa kohderyhmätiedoista Ikä-raportti, niin näet Hankinta-, Käyttäytyminen- ja Verkkokauppa-raporttien konversiotiedot.

Yhden tuotteen (Malibu-aurinkolasit) ostaneiden käyttäjien hankinta-, käyttäytymis- ja konversiotiedot

Kun tämä segmentti on otettu käyttöön, voit selata kohderyhmätietojen ja aihepiirien raportteja ja tunnistaa näin tietyn tuotteen kannalta tuottoisat ja tuottamattomat käyttäjät.

Julkaisijat

Jos olet julkaisija ja myyt mainostilaa sivustossasi, haluat mainostajien ymmärtävän, keitä kyseisten sivujen käyttäjät ovat ja miten paljon he käyttävät sivuja. Voit arvioida sivujen käyttöä muun muassa seuraavien tietojen perusteella: Istunnot, Välitön poistuminen prosenteissa, Sivua istuntoa kohden ja Istunnon keskimääräinen kesto.

Jos sinulla on esimerkiksi elämäntyyliaiheinen sivusto, josta tietty osa on omistettu aiheeseen liittyville tarvikkeille, kuten matkalaukuille tai elektroniikalle, voit luoda istuntopohjaisen segmentin. Näin voit erotella kyseisille sivuille saapuvan liikenteen muusta liikenteestä.

Istuntopohjainen segmentti, joka liittyy tiettyyn luokkaan tai sivujen hakemistoon

Voit myös helposti luoda segmentin, joka erottelee tietylle sivulle saapuvan liikenteen.

Käytä segmenttiä Kohderyhmätietojen yleiskatsaus -raportissa.

Istuntopohjainen segmentti, joka erottelee tiettyä luokkaa tai sivujen hakemistoa tarkastelleet käyttäjät

Voit tarkastella tietyssä sivujen joukossa istuntoja käynnistäneiden käyttäjien ikä- ja sukupuolijakaumaa.

Avaa kohderyhmätiedoista Ikä-raportti, niin näet Hankinta-, Käyttäytyminen- ja Tavoite-raporttien konversiotiedot.

Tiettyä luokkaa tai sivujen hakemistoa tarkastelleiden käyttäjien hankinta-, käyttäytymis- ja konversiotiedot

Kun tämä segmentti on otettu käyttöön, voit selata kohderyhmätietojen ja aihepiirien raportteja ja tunnistaa näin tietyn sisällön tuottoisat ja tuottamattomat kuluttajat.

 

Uudelleenmarkkinointiyleisöjen tarkentaminen

Ikä, Sukupuoli, Suhdeluokat, Markkinoiden sisäiset segmentit ja Muut luokat ovat saatavilla ulottuvuuksina, joita voit käyttää Analyticsin uudelleenmarkkinointiyleisöjen pohjana toimivien segmenttien luomiseen.

Yllä olevia Analytics-raporttiesimerkkejä käyttäen voit rakentaa seuraavan segmentin tuottoisien asiakkaidesi uudelleenmarkkinointiyleisön pohjaksi Analyticsissa:

Segmenttien rakennustyökalu, ikä ja suhdeluokat määritetty

Ikä 25–34, 35–44

Suhdeluokka vastaa säännöllistä lauseketta Teknofiilit|Musiikin kuuntelijat|TV:n katselijat|Uutisfriikit ja kirjatoukat|Peliharrastajat|Valokuvaajat

Kaikki Analytics-raporteissa määritetyt yleisöt voidaan muuntaa Google Adsissa käytettäväksi uudelleenmarkkinointiyleisöksi.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun