Analysér data om demografi og interesser

Lær målgruppens sammensætning at kende, og fokuser på brugere af høj værdi.

Hvis du ved, hvordan din målgruppe er sammensat med hensyn til køn, aldersgruppe og interesser, kan du få en forståelse af, hvilken type annoncemateriale du skal udvikle, hvilke typer mediekøb du skal foretage, og hvilke typer målgrupper du skal udvikle til marketing- og remarketingkampagner.

Du kan ikke bruge rapporterne Demografi og Interesser i User ID-visninger.
I denne artikel kan du læse om følgende:

Åbn rapporterne Demografi og Interesser

Sådan åbner du rapporterne Demografi og Interesser:

  1. Log ind på Google Analytics.
  2. Naviger til din visning.
  3. Åbn Rapporter.
  4. Vælg Målgruppe > Demografi eller Målgruppe > Interesser.

 

Lær sammensætningen af køn, alder og interesser at kende

Brug rapporten Demografioversigt til at starte med et overordnet overblik over din målgruppe (mænd eller kvinder), og gå derefter i dybden for at få nærmere oplysninger.

I dette eksempel gælder følgende:

  • Der er dobbelt så mange mænd som kvinder.
  • Der er også dobbelt så mange i aldersgruppen 18-34 i forhold til alle øvrige aldersgrupper lagt sammen.

Rapporten Demografioversigt – procentdele for Alder og Køn

Hvis du ser nærmere på Køn og derefter på mænd, ser du, at aldersfordelingen også gælder på tværs af køn.

Målgruppen Mænd opdelt efter kategorien Alder.

I dette eksempel er der dobbelt så mange mænd i aldersgruppen 18-34 i forhold til alle øvrige mænd.

Se nærmere på den enkelte aldersgruppe for at se data for dimensionen Anden kategori. Når du i dette eksempel ser nærmere på de to største aldersgrupper, kan du se, at "Kunst og underholdning" er den største interesse for begge aldersgrupper, mens der er forskel på, hvilke interesser der er næstmest og tredjemest populære for de to aldersgrupper.

Målgruppen Mænd opdelt efter kategorierne Alder og Interesser.

 

Målret mod brugere af høj værdi

Det er meget nyttigt at identificere de demografiske oplysninger for værdifulde og potentielt værdifulde kunder i forbindelse med målretning af kampagner og oprettelse af målgrupper til remarketing. For et e-handelswebsite kan det være en god idé at identificere brugergrupperne med den højeste e-handelskonverteringsrate eller -indtjening. For et website med fokus på indhold kan det være en god idé at identificere brugergrupperne med det største engagement (f.eks. målt ud fra sessionsvarighed eller sidevisninger/skærmvisninger pr. session).

Rapporterne Alder, Køn og Interesser omfatter alle engagements- og konverterings-metrics. Du kan bruge alle disse rapporter som udgangspunkt for at skabe dig et bedre indtryk af dine kunder af høj værdi.

I dette eksempel viser rapporten Alder, at aldersgrupperne 18-24 og 25-34 sammen udgør størstedelen af brugerne, men at aldersgruppen 25-34 står for den største indtjening og har den højeste konverteringsrate.

Rapporten Alder – indtjening opdelt efter aldersgruppe.

Hvis du ser nærmere på denne aldersgruppe for at se, hvordan den er opdelt efter køn, kan du se en mindre forskel i antallet af sessioner (stadig tre gange så mange mænd), men en langt større forskel i indtjeningen (mænd står for en 58 gange større indtjening end kvinder). Konverteringsraten er 2:1 for mænd i forhold til kvinder, men indtjeningen pr. transaktion er 9:1 i mændenes favør.

Rapporten Køn – aldersgruppen 25-34 opdelt efter køn.

I dette eksempel er mænd i aldersgruppen 25-34 de mest værdifulde kunder.

Næste trin kunne f.eks. være at identificere interessekategorierne med flest konverteringer. Du kan f.eks. konstatere, at teknologiinteresserede, musik- og tv-elskere, nyhedsfanatikere, spillere og amatørfotografer samlet set repræsenterer de brugere, der giver dig den største indtjening. Mænd i alderen 25-34 med disse interesser er altså de brugere, du skal fokusere på.

Rapporten Tilknytningskategorier – indtjening opdelt efter tilknytningskategori.

Du kan se nærmere på hver af disse kategorier for at validere dine fund yderligere med hensyn til alder og køn. Se nærmere på kategorien Nyhedsfanatikere og læselystne, da den har den største indtjening og den højeste konverteringsrate.

Rapporten Alder – Nyhedsfanatikere og læselystne opdelt efter alder.

I dette eksempel står segmentet 25-34 i kategorien Nyhedsfanatikere og læselystne for langt størstedelen af indtjeningen, og det har også den højeste konverteringsrate. Se nærmere på aldersgruppen for at se opdelingen efter køn.

I henhold til tidligere resultater bruger mænd i dette segment 79 gange så mange penge som kvinder.

Ved hjælp af disse oplysninger kan du målrette kampagner og oprette målgrupper for dine mest værdifulde demografiske grupper.

 

Undgå at spilde annoncekroner på brugere af lav værdi

Du kan bruge den samme slags analyse for at finde målgrupper med lav værdi, som du brugte til at finde dine målgrupper med høj værdi: I stedet for at se efter god indtjening og høje konverteringsrater skal du simpelthen kigge efter det modsatte.

Når du har identificeret disse kunder af lav værdi, kan du herefter ekskludere dem fra at se dine annoncer.

 

Segmentér rapporter i henhold til virksomhedens behov

De to foregående eksempler illustrerede, hvordan du bruger disse rapporter til at evaluere dine brugere på makroniveau. Nedenstående eksempler illustrerer, hvordan du bruger segmenter til at forstå dine brugere på mikroniveauerne inden for din virksomheds kontekst. Disse eksempler ser på data fra perspektivet for e-handelsvirksomheder, som har brug for at forstå brugerne inden for konteksten af, hvilke produkter de køber og ud fra perspektivet for udgivere, der har brug for at forstå sessionerne inden for konteksten af, hvilket indhold brugerne interagerer med.

E-handel

Hvis du er ansvarlig for driften af en e-handelsvirksomhed, kan du segmentere efter en række forskellige dimensioner, f.eks. Produkt, Produktkategori, Produktvaremærke eller Produktvarenummer, for at se den demografiske sammensætning af din købsmålgruppe.

Brugersegment, der identificerer ét enkelt produkt, Malibu Sunglasses

Anvend segmentet på rapporten Demografioversigt.

Brugersegment, der identificerer sessioner, der er knyttet til brugere, der har købt ét enkelt produkt, Malibu Sunglasses

Du kan se inddelingen efter aldersgruppe og køn for de sessioner (nøgle-metric'en), der er startet af brugere, der har købt ét enkelt produkt.

Åbn rapporten "Demografiske oplysninger – alder" for at se de tilknyttede data for anskaffelse, adfærd og e-handelskonvertering.

Anskaffelses-, adfærds- og konverterings-metrics for brugere, der har købt ét enkelt produkt, Malibu Sunglasses

Når dette segment anvendes, kan du navigere gennem rapporterne Demografi og Interesser for at identificere brugerne af hhv. høj og lav værdi for et bestemt produkt.

Udgivere

Hvis du er udgiver og sælger annonceplads på dit website, vil du gerne fortælle annoncørerne, hvilke brugere der interagerer med disse sider, og i hvor høj grad de interagerer med dem. Du kan evaluere interaktionen via metrics såsom Sessioner, Afvisningsprocent, Sider pr. session og Gennemsnitlig sessionsvarighed.

Hvis du f.eks. ejer et website, der viser produkter til den modebevidste forbruger, og en sektion på dit website viser moderigtige tasker og elektronikprodukter, kan du oprette et sessionsbaseret segment, så du isolerer trafikken til disse sider.

Sessionsbaseret segment, der identificerer én enkelt kategori eller ét enkelt indeks af sider

Du kan også nemt oprette et segment, der isolerer trafikken til én enkelt side.

Anvend segmentet på rapporten Demografioversigt.

Sessionsbaseret segment, der isolerer brugere, der har set én enkelt kategori eller ét enkelt indeks af sider

Du kan se inddelingen efter aldersgruppe og køn for de brugere, der har udført sessioner, der omfattede en gruppe af sider.

Åbn rapporten "Demografiske oplysninger – alder" for at de tilknyttede data for anskaffelse, adfærd og målkonvertering.

Anskaffelses-, adfærds- og konverterings-metrics for brugere, der har set én enkelt kategori eller ét enkelt indeks af sider

Når dette segment anvendes, kan du navigere gennem rapporterne Demografi og Interesser for at identificere kunderne af hhv. høj og lav værdi for bestemt indhold.

 

Juster remarketingmålgrupperne

Alder, Køn, Interessekategorier, Segmenter på markedet og Andre kategorier er alle tilgængelige som dimensioner, som du kan bruge til at oprette segmenter, der bruges som udgangspunkt for dine remarketingmålgrupper i Analytics.

Ud fra ovenstående Analytics-rapporteksempler kan du oprette følgende segment, der kan bruges som udgangspunkt for en Analytics-remarketingmålgruppe for dine kunder af høj værdi:

Værktøj til segmentoprettelse – alders- og tilknytningskategorier defineret.

Alder "25-34" og "35-44"

Tilknytningskategorien matcher det regulære udtryk "Teknologiinteresserede|Musikelskere|Tv-elskere|Nyhedsfanatikere og læselystne|Spillere|Amatørfotografer"

Alle definitioner af en målgruppe, som du finder frem til i dine Analytics-rapporter, kan omdannes til en remarketingmålgruppe, du kan bruge i Google Ads.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?