Analýza demografických údajů a zájmů

Jak porozumět složení publika a zaměřit se na uživatele s velkou hodnotou

Analýza složení publika z hlediska pohlaví, věku a zájmů vám umožní udělat si představu, jaký obsah byste měli vytvářet, jaká média nakupovat a jaké typy segmentů publika vytvářet pro marketingové a remarketingové kampaně.

Přehledy demografických údajů a zájmů není možné použít u výběru dat User ID.
Obsah tohoto článku:

Zobrazení přehledů demografických údajů a zájmů

Přehledy demografických údajů a zájmů zobrazíte takto:

  1. Přihlaste se k účtu Google Analytics.
  2. Přejděte k požadovanému výběru dat.
  3. Otevřete Přehledy.
  4. Vyberte Cílové publikum > Demografické údaje nebo Cílové publikum > Zájmy.

 

Složení podle pohlaví, věku a zájmů

Souhrnný přehled demografických údajů vám umožní zobrazit si charakteristiky publika na nejvyšší úrovni (např. muži oproti ženám) a následně přejít k podrobnějším metrikám.

V tomto příkladu:

  • Poměr mužů k ženám je 2:1.
  • Poměr lidí ve věkové skupině 18–34 let je 2:1 oproti všem ostatním věkovým skupinám dohromady.

Souhrnný přehled demografických údajů, procentuální hodnoty věkových skupin a skupin podle pohlaví.

Pokud si zobrazíte podrobnosti skupiny podle pohlaví a následně podrobnosti o mužích, zjistíte, že poměr věku je u skupiny podle pohlaví konzistentní.

Mužské publikum rozdělené podle věkových skupin.

V tomto příkladu je poměr mužů ve věkové skupině 18–34 let 2:1 oproti všem ostatním mužům.

Zobrazte si podrobnosti jednotlivých věkových skupin a prohlédněte si údaje v dimenzi Jiná kategorie. V tomto příkladu se po zobrazení podrobností obou největších věkových skupin zobrazí jako nejpopulárnější zájem obou těchto skupin Umění a zábava. Druhý a třetí nejoblíbenější zájem se u různých věkových skupin liší.

Mužské publikum rozdělené podle věkových skupin a zájmů.

 

Cílení na uživatele s velkou hodnotou

Informace o demografických charakteristikách hodnotných a potenciálně hodnotných zákazníků jsou užitečné pro cílení kampaní a vytváření remarketingových segmentů publika. U webů zaměřených na elektronický obchod může být zase výhodné zjistit, které skupiny uživatelů vykazují vysoký konverzní poměr elektronického obchodu nebo nejvyšší tržby. U webů zaměřených na obsah doporučujeme zjistit, které skupiny uživatelů vykazují nejvyšší míru interakce (změřenou například podle doby trvání návštěvy nebo dle počtu zobrazení stránek či obrazovek na návštěvu).

Metriky interakcí a konverzí jsou obsaženy ve všech přehledech uživatelů podle věku, pohlaví a zájmů. S analýzou hodnotných zákazníků tak můžete začít v kterémkoli z nich.

V tomto příkladu se v přehledu uživatelů podle věku dozvíte, že většinu návštěvníků tvoří dohromady uživatelé ve věku 18–24 a 25–34 let, ale segment 25–34 let přináší největší tržby a má nejvyšší konverzní poměr.

Přehled uživatelů podle věku, tržby podle věkové skupiny.

Pokud si zobrazíte podrobnosti o dané věkové skupině, abyste zjistili zastoupení pohlaví, uvidíte, že objem návštěv vykazuje z tohoto hlediska nižší disparitu (muži jsou však stále zastoupeni v poměru 3:1). Mnohem větší disparita nicméně panuje v oblasti tržeb (58:1). Míra konverze je 2:1 ve prospěch mužů, ale poměr tržeb za transakci je u mužů výraznější – 9:1.

Přehled uživatelů podle pohlaví, věková skupina 25–34 let rozdělená podle pohlaví.

V tomto příkladu lze tedy za nejhodnotnější zákazníky považovat muže ve věku 25–34 let.

Dalším krokem je zjistit, které zájmové kategorie přinášejí nejvíce konverzí. Můžete například zjistit, že nejvyšší tržby přinášejí dohromady kategorie Technofilové, Milovníci hudby a TV, Zájemci o novinky, Hráči a Nadšení fotoamatéři. V takovém případě se patrně budete chtít zaměřit na muže ve věku 25–34 s těmito zájmy.

Přehled zájmových kategorií, tržby podle zájmové kategorie.

Abyste si svá zjištění o věku a pohlaví potvrdili, můžete se na každou z těchto kategorií podívat ještě podrobněji. Zobrazíte si tedy podrobnosti o kategoriích Zájemci o novinky a Nadšení čtenáři, protože tyto dvě kategorie vykazují nejvyšší tržby a konverzní poměr.

Přehled uživatelů podle věku, Zájemci o novinky a Nadšení čtenáři podle věku

V tomto příkladu segment Zájemci o novinky a Nadšení čtenáři ve věku 25–34 let přináší valnou většinu tržeb a má nejvyšší konverzní poměr. Pokud si chcete zobrazit rozdělení uživatelů segmentu podle pohlaví, zobrazte si podrobnosti o věkové skupině.

Útrata mužů v tomto segmentu je oproti ženám v poměru 79:1, což odpovídá i výše uvedeným závěrům.

Na základě těchto informací můžete cílit kampaně a vytvářet segmenty publika pro nejhodnotnější demografické skupiny.

 

Eliminace výdajů na uživatele s malou hodnotou

Stejnou analýzu jako pro vyhledání nejlepších zákazníků můžete použít, chcete-li určit publikum s nízkým finančním přínosem – jen nebudete hledat vysoké tržby a konverzní poměr, ale přesný opak.

Jakmile zákazníky s malou hodnotou identifikujete, můžete je z cílení reklam vyloučit.

 

Přehledy segmentů v souvislosti s druhy sortimentu

Na dvou předchozích příkladech můžete vidět, jak tyto přehledy využít k vyhodnocení vašich uživatelů na makroúrovni. Následující příklady ukazují, jak využít segmenty k pochopení uživatelů na mikroúrovních v rámci firmy. Pro elektronické obchody lze z údajů zjistit, které produkty uživatelé kupují, a pro majitele stránek je důležité, jaký obsah si uživatelé při svých návštěvách prohlížejí.

Elektronický obchod

Pokud jste majitelem elektronického obchodu, můžete údaje segmentovat podle několika dimenzí, například Produkt, Kategorie produktů, Značka produktu, nebo SKU produktu. Umožní vám to zjistit demografické složení vašeho nakupujícího publika.

Segment uživatelů pro určitý produkt (sluneční brýle Malibu)

Aplikujte segment na přehled Demografické údaje: Přehled.

Segment uživatelů obsahující návštěvy uživatelů, kteří si koupili určitý produkt (sluneční brýle Malibu)

Získáte rozdělení na základě věku a pohlaví u návštěv (klíčová metrika) zahájených uživateli, kteří si koupili určitý produkt.

Přehled Demografické údaje: Věk obsahuje související údaje o akvizicích, chování a konverzích elektronického obchodu.

Metriky Akvizice, Chování a Konverze u uživatelů, kteří si koupili určitý produkt (sluneční brýle Malibu)

Při použití tohoto segmentu můžete procházet přehledy Demografické parametry a Zájmy a u konkrétních produktů určit uživatele o velké a malé hodnotě.

Majitelé stránek

Pokud jste majitelem stránek, který prodává reklamní prostor na svém webu, chcete inzerenty informovat o tom, kdo jsou uživatelé, kteří prohlížejí obsah těchto stránek, a v jakém rozsahu jej prohlížejí. Prohlížení obsahu můžete vyhodnotit na základě metrik jako Počet návštěv, Míra okamžitého opuštění, Počet stránek na návštěvu, nebo Průměrná doba trvání návštěvy.

Pokud například vlastníte web o životním stylu a jedna část tohoto webu je věnována stylovým doplňkům, například zavazadlům či elektronice, můžete k oddělení provozu na těchto stránkách vytvořit segment založený na návštěvách.

Segment založený na návštěvách s uvedením jedné kategorie nebo adresáře stránek

Stejně jednoduše byste mohli vytvořit segment, který odděluje provoz na jediné stránce.

Aplikujte segment na přehled Demografické údaje: Přehled.

Segment založený na návštěvách, pomocí nějž lze zobrazit pouze uživatele, kteří si prohlédli určitou kategorii nebo adresář stránek

Zobrazí se údaje rozdělené podle pohlaví a věkových skupin uživatelů, kteří danou skupinu stránek navštívili.

Přehled Demografické údaje: Věk obsahuje související údaje o akvizicích, chování a konverzích cíle.

Metriky Akvizice, Chování a Konverze u uživatelů, kteří si prohlédli určitou kategorii nebo adresář stránek

Při použití tohoto segmentu můžete procházet přehledy Demografické parametry a Zájmy a u konkrétního obsahu určit spotřebitele s velkou a malou hodnotou.

 

Upřesnění remarketingových segmentů publika

Při vytváření segmentů, které poslouží jako základ segmentů publika pro remarketing v Analytics, lze použít kterékoli z následujících dimenzí: Věk, Pohlaví, Zájmové kategorie, Segmenty podle zájmu a Ostatní kategorie.

Na základě výše uvedených příkladů z přehledů Analytics si můžete vytvořit následující segment, který poslouží jako základ segmentu publika pro remarketing s hodnotnými zákazníky:

Nástroj pro vytváření segmentů, definovány jsou dimenze Věk a Zájmové kategorie.

Věk 25–34, 35–44

Zájmová kategorie odpovídá regulárnímu výrazu „Technofilové|Milovníci hudby|Milovníci TV|Zájemci o novinky a Nadšení čtenáři|Hráči|Nadšení fotoamatéři

Segment publika pro remarketing, který lze použít v Google Ads, můžete vytvořit z libovolné definice segmentu publika zformulované na základě přehledů Analytics.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Zvolte si vlastní výukový program

Vyzkoušejte google.com/analytics/learn, nový zdroj informací, který vám pomůže využít službu Google Analytics 4 na maximum. Na novém webu najdete videa, články a postupy. Jsou zde také odkazy na Google Analytics Discord, blog, kanál YouTube a úložiště GitHub.

Pusťte se do učení!

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka