IP-anonymisering (eller IP-maskering) i Analytics

Teknisk beskrivning av hur Analytics anonymiserar IP-adresser

Översikt

När en kund begär anonymisering av IP-adresser i Analytics sker åtgärden så snart det är tekniskt möjligt, i den första möjliga fasen i insamlingsnätverket. IP-anonymiseringsfunktionen nollställer den sista oktetten i IPv4-adresser respektive de sista 80 bitarna i IPv6-adresser i minnet omedelbart efter att adresserna har skickats till insamlingsnätverket för Analytics. Den fullständiga IP-adressen sparas aldrig på hårddisken.

När du skapar en egendom implementeras anonymisering av IP-adress på följande sätt:

Obs! För Google Analytics 4-egendomar är IP-anonymisering aktiverat som standard. Innehållet nedan beskriver processen för IP-anonymisering för äldre Google Analytics-taggar.

På djupet

Sedan den 25 maj 2010 tillhandahålls funktionen _anonymizeIp i JavaScript-biblioteket ga.js (och på senare tid ga('set', 'anonymizeIp', true) i biblioteket analytics.js) så att webbplatsägare ska kunna begära att alla användares IP-adresser anonymiseras i Analytics. Funktionen hjälper webbplatsägarna att efterleva sina egna sekretesspolicyer och, i vissa länder, myndigheternas rekommendationer kring skydd av personuppgifter som inte tillåter lagring av fullständiga IP-adresser. IP-anonymiseringen/-maskningen äger rum så snart informationen har tagits emot av insamlingsnätverket för Analytics och innan den har lagrats eller bearbetats.

IP-anonymiseringen i Analytics sker i två steg i insamlingsprocessen: via JavaScript-taggen och i insamlingsnätverket. Stegen beskrivs nedan.

JavaScript-taggen för Analytics

När en webbläsare med aktiverat JavaScript läser in en sida med Analytics-taggen (ga.js eller analytics.js), sker två saker asynkront: Analytics funktionskö läses in och bearbetas, och JavaScript-taggen för Analytics begärs. Funktionskön är en JavaScript-matris dit de olika konfigurations- och insamlingsfunktionerna i Analytics vidarebefordras. Funktionerna konfigureras av webbplatsägaren i samband med implementeringen av Analytics, och kan till exempel inbegripa funktioner för att ange Analytics-kontonumret och skicka sidvisningsdata till insamlingsnätverket för Analytics för bearbetning.

När JavaScript-taggen för Analytics kör en funktion från funktionskön som utlöser data som ska skickas till insamlingsnätverket för Analytics (den här funktionen är vanligtvis ga('send', 'pageview') i JavaScript-biblioteket analytics.js och _trackPageview i biblioteket ga.js), skickas data som URL-parametrar kopplade till en HTTP-begäran för http://www.google-analytics.com/_utm.gif (för ga.js) och http://www.google-analytics.com/collect (för analytics.js). Om anonymiseringsfunktionen anropas före sidspårningsfunktionen läggs en ytterligare parameter till i pixelbegäran. Parametern för IP-anonymisering ser ut så här:

&aip=1

Insamlingsnätverket för Analytics

Insamlingsnätverket för Analytics är en uppsättning servrar med två huvudsakliga funktioner: att tillhandahålla ga.js och analytics.js (JavaScript-taggen för Analytics) och att samla in data som skickas via förfrågningar om _utm.gif och /collect.

När en begäran om ga.js, analytics.js, _utm.gif eller /collect tas emot innehåller den ytterligare information i huvudet i HTTP-begäran (typen av webbläsare som används) och i TCP/IP-huvudet (IP-adressen till avsändaren av begäran).

Så snart en begäran om _utm.gif tas emot behålls den i minnet för anonymisering. Om parametern &aip=1 påträffas i den begärda webbadressen (parametern infogas av JavaScript-taggen för Analytics efter bearbetningen av anonymiseringsfunktionen i ga.js eller analytics.js), nollställs den sista oktetten i användarens IP-adress medan den fortfarande finns kvar i minnet. IP-adressen 12.214.31.144 ändras till exempel till 12.214.31.0. (Om det är en IPv6-adress, nollställs de sista 80 av de 128 bitarna.) Först efter anonymiseringen sparas begäran på hårddisken för bearbetning. Om metoden med IP-anonymisering används sparas den fullständiga IP-adressen aldrig på hårddisken eftersom all anonymisering sker i minnet i princip samtidigt som begäran tas emot.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?