Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny

The instructions in this help article may be affected by recent changes in the Analytics user interface. See this blog post for details. Help center updates are coming soon.

IP-anonymisering i Analytics

En teknisk forklaring på hvordan IP-adresser blir anonymisert i Analytics

En kort innføring

Når en Analytics-kunde ber om å få IP-adressen sin anonymisert, blir adressen anonymisert så snart det er teknisk mulig på det tidligst mulige tidspunktet i innsamlingsnettverket. Med funksjonen for IP-anonymisering i Analytics angis den siste oktetten i IPv4-brukernes IP-adresser, og de siste 80 bitene i IPv6-adressene, til nuller i minnet kort tid etter at de er sendt til Analytics' innsamlingsnettverk. Fullstendige IP-adresser blir aldri registrert i slike tilfeller.

Detaljert forklaring

Siden 25. mai 2010 har Analytics tilbudt _anonymizelp-funksjonen i ga.js JavaScript-biblioteket (og nylig ga('set', 'anonymizeIp', true) i analytics.js-biblioteket) slik at nettstedeierne kan be om at alle brukernes IP-adresser blir anonymisert i produktet. Denne funksjonen er utviklet for å hjelpe nettstedeiere med å overholde sine egne personvernregler, og i noen land, anbefalinger fra lokale myndigheter for datasikkerhet, som kan hindre at fullstendige IP-adresser blir lagret. IP-anonymiseringen/-maskeringen skjer så snart data er mottatt av Analytics' innsamlingsnettverk, før noen form for lagring eller behandling skjer.

Prosessen med IP-anonymisering i Analytics foregår i to trinn i innsamlingsprosessen: JavaScript-koden og innsamlingsnettverket. Disse trinnene blir forklart nedenfor.

Analytics JavaScript-koden

Når en JavaScript-aktivert nettleser laster inn en side med Analytics-koden (ga.js eller analytics.js), gjør den to ting samtidig: laster inn og behandler Analytics-funksjonskøen og ber om Analytics-JavaScript-koden. Funksjonskøen er en JavaScript-matrise der de forskjellige Analytics-konfigurasjons- og innsamlingsfunksjonene aktiveres. Disse funksjonene, som angis av nettstedeieren under implementeringen av Analytics, kan ta med funksjoner som å angi Analytics-kontonummeret og faktisk sende sidevisningsdata til Analytics' innsamlingsnettverk for behandling.

Når en funksjon fra funksjonskøen kjøres i Analytics JavaScript, slik at datasendinger utløses til Analytics' innsamlingsnettverk (denne funksjonen er vanligvis ga('send', 'pageview') i analytics.js JavaScript-biblioteket og _trackPageview i ga.js-biblioteket), blir dataene sendt som nettadresseparametere knyttet til en HTTP-forespørsel for http://www.google-analytics.com/_utm.gif (for ga.js) og http://www.google-analytics.com/collect (for analytics.js). Hvis anonymiseringsfunksjonen har blitt kalt opp før sidesporingsfunksjonen, blir en ekstra parameter lagt til i pikselforespørselen. IP-anonymiseringsparameteren ser slik ut: &aip=1

Analytics' innsamlingsnettverk

Analytics' innsamlingsnettverk er settet med tjenere som tilbyr to hovedtjenester: visning av ga.js og analytics.js (Analytics JavaScript) og innsamling av data som sendes via forespørsler om _utm.gif og /collect.

Når en forespørsel om ga.js, analytics.js, _utm.gif eller /collect kommer inn, inneholder den tilleggsinformasjon i HTTP-forespørselsoverskriften (dvs. nettlesertypen som blir brukt) og TCP/IP-overskriften (dvs. IP-adressen for den som sendte forespørselen).

Så snart en forespørsel om _utm.gif kommer inn, blir den lagret i minnet for anonymisering. Hvis &aip=1-parameteren blir funnet i forespørselsnettadressen (slik den hadde blitt plassert av Analytics JavaScript etter at anonymiseringsfunksjonen var behandlet i ga.js eller analytics.js), blir den siste oktetten i brukerens IP-adresse angitt til null mens den er i minnet. IP-adressen 12.214.31.144 blir for eksempel endret til 12.214.31.0. (Hvis IP-adressen er en IPv6-adresse, blir de 80 siste av de 128 bitene angitt til null.) Først etter denne anonymiseringsprosessen blir forespørselen registrert for behandling. Hvis metoden for IP-anonymisering brukes, blir ikke den fullstendige IP-adressen registrert på noe tidspunkt ettersom all anonymisering skjer i minnet nesten umiddelbart etter at forespørselen er mottatt.

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?