IP-anonymisering i Analytics

En teknisk forklaring på hvordan IP-adresser blir anonymisert i Analytics

Kort innføring

Når en Analytics-kunde ber om å få IP-adressen sin anonymisert, blir adressen anonymisert så snart det er teknisk mulig på det tidligst mulige tidspunktet i innsamlingsnettverket. Med funksjonen for IP-anonymisering i Analytics angis den siste oktetten i IPv4-brukernes IP-adresser, og de siste 80 bitene i IPv6-adressene, til nuller i minnet kort tid etter at de er sendt til Analytics' innsamlingsnettverk. Fullstendige IP-adresser blir aldri registrert i slike tilfeller.

Du har tre alternativer når du skal opprette et område, og for hvert av valgene implementeres anonymisering av IP-adresser på følgende måte:

Detaljert forklaring

Siden 25. mai 2010 har Analytics tilbudt _anonymizelp-funksjonen i ga.js JavaScript-biblioteket (og nylig ga('set', 'anonymizeIp', true) i analytics.js-biblioteket) slik at nettstedeierne kan be om at alle brukernes IP-adresser blir anonymisert i produktet. Denne funksjonen er utviklet for å hjelpe nettstedeierne med å overholde sine egne personvernregler, og i noen land, anbefalinger fra lokale myndigheter for datasikkerhet, som kan hindre at fullstendige IP-adresser blir lagret. IP-anonymiseringen/-maskeringen skjer så snart data er mottatt av Analytics' innsamlingsnettverk, før noen form for lagring eller behandling skjer.

Prosessen med IP-anonymisering i Analytics foregår i to trinn i innsamlingsprosessen: JavaScript-taggen og innsamlingsnettverket. Disse trinnene blir forklart nedenfor.

Analytics JavaScript-taggen

Når en JavaScript-aktivert nettleser laster inn en side med Analytics-taggen (ga.js eller analytics.js), gjør den to ting samtidig: laster inn og behandler Analytics-funksjonskøen og ber om Analytics-JavaScript-taggen. Funksjonskøen er en JavaScript-matrise der de forskjellige Analytics-konfigurasjons- og innsamlingsfunksjonene aktiveres. Disse funksjonene, som angis av nettstedeieren under implementeringen av Analytics, kan ta med funksjoner som å angi Google Analytics-kontonummeret og faktisk sende sidevisningsdata til Analytics' innsamlingsnettverk for behandling.

Når en funksjon fra funksjonskøen kjøres i Analytics JavaScript, slik at datasendinger utløses til Analytics' innsamlingsnettverk (denne funksjonen er vanligvis ga('send', 'pageview') i analytics.js JavaScript-biblioteket og _trackPageview i ga.js-biblioteket), blir dataene sendt som nettadresseparametere knyttet til en HTTP-forespørsel for http://www.google-analytics.com/_utm.gif (for ga.js) og http://www.google-analytics.com/collect (for analytics.js). Hvis anonymiseringsfunksjonen er kalt opp før sidesporingsfunksjonen, blir en ekstra parameter lagt til i pikselforespørselen. IP-anonymiseringsparameteren ser slik ut: &aip=1

Analytics' innsamlingsnettverk

Analytics' innsamlingsnettverk er settet med tjenere som tilbyr to hovedtjenester: visning av ga.js og analytics.js (Analytics JavaScript) og innsamling av data som sendes via forespørsler om _utm.gif og /collect.

Når en forespørsel om ga.js, analytics.js, _utm.gif eller /collect kommer inn, inneholder den tilleggsinformasjon i HTTP-forespørselsoverskriften (dvs. nettlesertypen som blir brukt) og TCP/IP-overskriften (dvs. IP-adressen for den som sendte forespørselen).

Så snart en forespørsel om _utm.gif kommer inn, blir den lagret i minnet for anonymisering. Hvis &aip=1-parameteren blir funnet i forespørselsnettadressen (slik den hadde blitt plassert av Analytics JavaScript etter at anonymiseringsfunksjonen var behandlet i ga.js eller analytics.js), blir den siste oktetten i brukerens IP-adresse angitt til null mens den er i minnet. IP-adressen 12.214.31.144 blir for eksempel endret til 12.214.31.0. (Hvis IP-adressen er en IPv6-adresse, blir de 80 siste av de 128 bitene angitt til null.) Først etter denne anonymiseringsprosessen blir forespørselen registrert for behandling. Hvis metoden for IP-anonymisering brukes, blir ikke den fullstendige IP-adressen registrert på noe tidspunkt ettersom all anonymisering skjer i minnet nesten umiddelbart etter at forespørselen er mottatt.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?