IP-maskering i Universal Analytics

I Google Analytics 4 er det ikke nødvendig å bruke IP-maskering, siden IP-adresser verken lagres eller loggføres.

Rask oversikt

Når en Universal Analytics-kunde ber om å få IP-adressen sin maskert, avkorter Analytics adressen så snart det er teknisk mulig. IP-maskeringen i Universal Analytics innebærer at den siste oktetten i brukerens IPv4-adresser og de siste 80 bitene i IPv6-adresser endres til nuller i minnet kort tid etter at de blir sendt til Google Analytics. Fullstendige IP-adresser blir aldri skrevet til disk i slike tilfeller.

Geografiske dimensjoner blir senere utledet fra avkortede IP-adresser.

I Universal Analytics må maskering av IP-adresser velges aktivt, og maskeringen implementeres som beskrevet i «Detaljert forklaring» nedenfor.

Detaljert forklaring

Analytics gir nettstedseierne muligheten til å bruke funksjonen anonymize_ip (gtag('config', '<GA_MEASUREMENT_ID>', { 'anonymize_ip': true }) i gtag.js-biblioteket) for å maskere alle IP-adressene til brukerne av produktet. Hensikten med denne funksjonen er at nettstedseierne enklere skal kunne overholde sine egne personvernregler og anbefalinger fra relevante datatilsyn i enkelte land, som kan forby lagring av fullstendige IP-adresser. IP-avkortingen/-maskeringen skjer med én gang Google Analytics mottar data – før informasjonen lagres eller behandles.

IP-maskeringen i Analytics gjøres i to trinn i innsamlingsprosessen: via JavaScript-taggen og i innsamlingsnettverket. Disse trinnene er forklart nedenfor.

JavaScript-taggen for Analytics

Når en nettleser med JavaScript laster inn en side med Analytics-taggen, gjør den to ting asynkront: Den laster inn og behandler Analytics-funksjonskøen, og den sender en forespørsel om JavaScript-taggen for Analytics. Funksjonskøen er en JavaScript-matrise der de forskjellige konfigurasjons- og innsamlingsfunksjonene i Analytics legges inn. Disse funksjonene, som angis av nettstedeieren under implementeringen av Analytics, kan inkludere funksjoner angir Analytics-kontonummeret og sender sidevisningsdata til Google Analytics for behandling.

Når JavaScript-taggen for Analytics kjører en funksjon fra funksjonskøen som utløser sending av data til Google Analytics (denne funksjonen er vanligvis gtag('config', '<GA_MEASUMENT_ID>' i gtag.js-biblioteket), sendes dataene som nettadresseparametere knyttet til en HTTP-forespørsel for http://www.google-analytics.com/collect. Hvis maskeringsfunksjonen blir kalt opp før sidesporingsfunksjonen, legges det til en ekstra parameter i pikselforespørselen. Parameteren for IP-maskering ser slik ut:

&aip=1

Innsamlingsnettverket for Analytics

Innsamlingsnettverket for Analytics er et sett med tjenere som leverer to hovedtjenester: visning av gtag.js (Analytics JavaScript) og innsamling av data som sendes via /collect-forespørsler.

Når en forespørsel om gtag.js kommer inn, inneholder den tilleggsinformasjon i HTTP-forespørselshodet (dvs. nettlesertypen som blir brukt) og TCP-/IP-hodet (dvs. IP-adressen til den som sendte forespørselen).

Så snart en forespørsel kommer inn, blir den lagret i minnet for avkorting. Hvis &aip=1-parameteren blir funnet i nettadressen forespørselen ble sendt fra, blir den siste oktetten i brukerens IP-adresse endret til null mens den er i minnet. IP-adressen 12.214.31.144 blir for eksempel endret til 12.214.31.0. (Hvis IP-adressen er en IPv6-adresse, blir de 80 siste bitene (av 128) endret til null.) Først etter denne avkortingsprosessen blir forespørselen skrevet til disk for behandling. Hvis metoden for IP-avkorting brukes, blir ikke den fullstendige IP-adressen registrert på noe tidspunkt, siden all avkorting skjer i minnet nesten umiddelbart etter at forespørselen er mottatt.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
true
Velg din egen kursplan

Ta en titt på google.com/analytics/learn, en ny ressurs du kan bruke for å få mest mulig ut av Google Analytics 4. Det nye nettstedet inneholder videoer, artikler og veiledninger samt linker til Discord, YouTube-kanalen, bloggen og GitHub-repositoriet for Google Analytics.

Kom i gang med læringen allerede i dag!

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny