Anonymisering av IP-adresser (eller IP-maskering) i Universal Analytics

En teknisk forklaring på hvordan IP-adresser blir anonymisert i Universal Analytics
I Google Analytics 4 kreves ikke IP-anonymisering ettersom IP-adresser verken lagres eller loggføres.

En kort innføring

Når en Universal Analytics-kunde ber om å få IP-adressen sin anonymisert, blir dette gjort så snart det er teknisk mulig. IP-anonymiseringen i Universal Analytics innebærer at den siste oktetten i brukerens IPv4-adresser og de siste 80 bitsene i IPv6-adresser endres til nuller i minnet kort tid etter at de blir sendt til Google Analytics. Fullstendige IP-adresser blir aldri registrert i slike tilfeller.

Geografiske dimensjoner blir senere utledet fra anonymiserte IP-adresser.

I Universal Analytics er IP-adresser anonymisert, og de implementeres som beskrevet i «En detaljert forklaring» nedenfor.

En detaljert forklaring

Analytics gir nettstedeierne muligheten til å bruke funksjonen anonymize_ip (gtag('config', '<GA_MEASUREMENT_ID>', { 'anonymize_ip': true }) i gtag.js-biblioteket) for å anonymisere alle IP-adressene til brukerne av produktet. Hensikten med denne funksjonen er at nettstedeierne enklere skal kunne overholde sine egne personvernregler og anbefalinger fra relevante datatilsyn i enkelte land, som kan forby lagring av fullstendige IP-adresser. IP-anonymiseringen/-maskeringen skjer med én gang Google Analytics mottar data – før informasjonen lagres eller behandles.

IP-anonymiseringen i Analytics foregår på to trinn i innsamlingsprosessen: via JavaScript-taggen og innsamlingsnettverket. Disse trinnene blir forklart nedenfor.

JavaScript-taggen for Analytics

Når en nettleser med JavaScript laster inn en side med Analytics-taggen, gjør den to ting asynkront: Den laster inn og behandler Analytics-funksjonskøen og sender en forespørsel om JavaScript-taggen for Analytics. Funksjonskøen er en JavaScript-matrise der de forskjellige konfigurasjons- og innsamlingsfunksjonene i Analytics aktiveres. Disse funksjonene, som angis av nettstedeieren under implementeringen av Analytics, kan omfatte funksjoner som å angi Analytics-kontonummeret og faktisk sende sidevisningsdata til Google Analytics for behandling.

Når en funksjon fra funksjonskøen kjøres i JavaScript-taggen for Analytics, slik at data sendes til Google Analytics, sendes dataene som nettadresseparametere knyttet til en HTTP-forespørsel for http://www.google-analytics.com/collect. (Denne funksjonen er vanligvis gtag('config', '<GA_MEASUMENT_ID>' i gtag.js-biblioteket.) Hvis anonymiseringsfunksjonen blir kalt opp før sidesporingsfunksjonen, legges det til en ekstra parameter i pikselforespørselen. Parameteren for IP-anonymisering ser slik ut:

&aip=1

Analytics' innsamlingsnettverk

Innsamlingsnettverket for Analytics er et sett med tjenere som leverer to hovedtjenester: visning av gtag.js (Analytics JavaScript) og innsamling av data som sendes via /collect-forespørsler.

Når en forespørsel om gtag.js kommer inn, inneholder den tilleggsinformasjon i HTTP-forespørselshodet (dvs. nettlesertypen som blir brukt) og TCP-/IP-hodet (dvs. IP-adressen til den som sendte forespørselen).

Så snart en forespørsel kommer inn, blir den lagret i minnet for anonymisering. Hvis &aip=1-parameteren blir funnet i nettadressen forespørselen ble sendt fra, blir den siste oktetten i brukerens IP-adresse angitt til null mens den er i minnet. IP-adressen 12.214.31.144 blir for eksempel endret til 12.214.31.0. (Hvis IP-adressen er en IPv6-adresse, blir de 80 siste av de 128 bitene angitt til null.) Først etter denne anonymiseringsprosessen blir forespørselen registrert for behandling. Hvis metoden for IP-anonymisering brukes, blir ikke den fullstendige IP-adressen registrert på noe tidspunkt ettersom all anonymisering skjer i minnet nesten umiddelbart etter at forespørselen er mottatt.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
69256
false