Tạo và chỉnh sửa thứ nguyên và chỉ số tùy chỉnh

Thứ nguyên và chỉ số tùy chỉnh giống như thứ nguyên và chỉ số mặc định trong tài khoản Analytics, điểm khác biệt duy nhất là bạn tự tạo chúng. Bạn có thể sử dụng thứ nguyên và chỉ số tùy chỉnh để thu thập và phân tích dữ liệu mà Analytics không tự động theo dõi.

Thứ nguyên và số liệu tùy chỉnh được đặt ở cấp tài sản trong tài khoản Analytics. Bạn phải có vai trò Người chỉnh sửa đối với tài sản để tạo hoặc chỉnh sửa thứ nguyên và chỉ số tùy chỉnh.

Để tạo thứ nguyên hoặc chỉ số tùy chỉnh, bạn cần thực hiện một quy trình gồm hai bước. Đầu tiên, thiết lập thứ nguyên hoặc chỉ số tùy chỉnh trong thuộc tính của bạn. Sau đó, sửa đổi mã theo dõi của bạn. Bạn phải hoàn tất các bước này theo thứ tự.

Nội dung trong bài viết này:

Thiết lập thứ nguyên tùy chỉnh

 1. Đăng nhập vào Google Analytics.
 2. Nhấp vào Quản trị viên và chuyển đến tài sản bạn muốn thêm thứ nguyên tùy chỉnh.
 3. Trong cột TÀI SẢN, nhấp vào Định nghĩa tùy chỉnh > Thứ nguyên tùy chỉnh.
 4. Nhấp vào Thứ nguyên tùy chỉnh mới.
 5. Thêm Tên.
  Tên này có thể là chuỗi bất kỳ nhưng hãy sử dụng ký tự duy nhất để không bị nhầm lẫn với bất kỳ thứ nguyên hoặc chỉ số nào khác trong báo cáo của bạn.
 6. Chọn Phạm vi.
  Chọn để theo dõi ở cấp Lượt truy cập, Phiên, Người dùng hoặc Sản phẩm. Đọc thêm về phạm vi và cách thứ nguyên tùy chỉnh được xử lý trong Hướng dẫn cho nhà phát triển của chúng tôi.
 7. Đánh dấu hộp Đang hoạt động để bắt đầu thu thập dữ liệu và xem thứ nguyên trong báo cáo của bạn ngay lập tức. Để tạo thứ nguyên, nhưng giữ cho thứ nguyên không hoạt động, bỏ chọn hộp này.
 8. Nhấp vào Tạo.

Thiết lập chỉ số tùy chỉnh

 1. Đăng nhập vào Google Analytics.
 2. Nhấp vào Quản trị viên và chuyển đến tài sản bạn muốn thêm chỉ số tùy chỉnh.
 3. Trong cột TÀI SẢN, nhấp vào Định nghĩa tùy chỉnh > Chỉ số tùy chỉnh.
 4. Nhấp vào nút Chỉ số tùy chỉnh mới.
 5. Thêm Tên.
  Tên này có thể là chuỗi bất kỳ nhưng hãy sử dụng ký tự duy nhất để không bị nhầm lẫn với bất kỳ thứ nguyên hoặc chỉ số nào khác trong báo cáo của bạn.
 6. Từ trình đơn thả xuống Loại định dạng, hãy chọn Số nguyên, Đơn vị tiền tệ hoặc Thời gian.
  Số nguyên có thể là bất kỳ số nào. Loại đơn vị tiền tệ sẽ khớp với các tùy chọn cài đặt chế độ xem (ví dụ: Đô la Mỹ, Yên, v.v.) và cần được nhập dưới dạng số thập phân. Chỉ định thời gian bằng giây, nhưng thời gian xuất hiện ở dạng giờ:phút:giây trong báo cáo của bạn.
 7. Chọn hộp Đang hoạt động để bắt đầu thu thập dữ liệu và xem chỉ số trong báo cáo của bạn ngay lập tức. Để tạo chỉ số, nhưng giữ cho thứ nguyên không hoạt động, bỏ chọn hộp này.
 8. Nhấp vào Tạo.

Sửa đổi mã theo dõi của bạn

Sau khi tạo thứ nguyên hoặc chỉ số tùy chỉnh trong thuộc tính của mình, bạn cũng cần phải sửa đổi mã theo dõi. Việc này phải được nhà phát triển đủ điều kiện hoàn thành. Hãy tham khảo hướng dẫn trong Hướng dẫn cho nhà phát triển cho tình huống cụ thể của bạn:

 • Theo dõi trang web: Đối với Universal Analytics (nếu sử dụng gtag.js)
 • Theo dõi ứng dụng dành cho thiết bị di động: Dành cho ứng dụng dành cho thiết bị di động AndroidiOS

Chỉnh sửa thứ nguyên và chỉ số tùy chỉnh

Bạn không thể xóa thứ nguyên và chỉ số tùy chỉnh sau khi tạo, nhưng bạn có thể quay lại phần cài đặt này trong tài khoản của mình để quản lý và chỉnh sửa những thứ nguyên và chỉ số này. Để ngừng sử dụng thứ nguyên tùy chỉnh hiện tại, hãy bỏ chọn hộp đánh dấu Đang hoạt động và nhấp vào Lưu.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Chọn lộ trình học tập của riêng bạn

Mời bạn cùng tìm hiểu google.com/analytics/learn, một trang thông tin mới giúp bạn khai thác tối đa Google Analytics 4. Trang web mới này gồm nhiều video, bài viết và quy trình có hướng dẫn, đồng thời cung cấp đường liên kết đến các nguồn thông tin về Google Analytics (Discord, Blog, kênh YouTube và kho lưu trữ GitHub).

Hãy bắt đầu học hỏi ngay từ hôm nay!

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính