Tạo và chỉnh sửa thứ nguyên và chỉ số tùy chỉnh

Thứ nguyên và chỉ số tùy chỉnh giống như thứ nguyên và chỉ số mặc định trong tài khoản Analytics, khác biệt duy nhất là bạn tự tạo chúng. Bạn có thể sử dụng chúng để thu thập và phân tích dữ liệu mà Analytics không tự động theo dõi.

Thứ nguyên và số liệu tùy chỉnh được đặt ở cấp thuộc tính trong tài khoản Analytics. Bạn phải có Quyền chỉnh sửa trên thuộc tính để tạo hoặc chỉnh sửa thứ nguyên và chỉ số tùy chỉnh.

Tạo thứ nguyên hoặc chỉ số tùy chỉnh là quá trình gồm hai bước. Đầu tiên, thiết lập thứ nguyên hoặc chỉ số tùy chỉnh trong thuộc tính của bạn. Sau đó, sửa đổi mã theo dõi của bạn. Bạn phải hoàn tất các bước này theo thứ tự.

Trong bài viết này:

Thiết lập thứ nguyên tùy chỉnh

 1. Đăng nhập vào Google Analytics.
 2. Nhấp vào Quản trị và điều hướng đến thuộc tính bạn muốn thêm thứ nguyên tùy chỉnh.
 3. Trong cột THUỘC TÍNH, nhấp vào Định nghĩa tùy chỉnh > Thứ nguyên tùy chỉnh.
 4. Nhấp vào Thứ nguyên tùy chỉnh mới.
 5. Thêm Tên.
  Tên này có thể là chuỗi bất kỳ, nhưng sử dụng ký tự duy nhất để không bị nhầm lẫn với bất kỳ thứ nguyên hoặc chỉ số nào khác trong báo cáo của bạn.
 6. Chọn Phạm vi.
  Chọn để theo dõi ở cấp Lần truy cập, Phiên, Người dùng hoặc Sản phẩm. Đọc thêm về giới thiệu về phạm vi và cách xử lý thứ nguyên tùy chỉnh trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển của chúng tôi.
 7. Chọn hộp Hoạt động để bắt đầu thu thập dữ liệu và xem thứ nguyên trong báo cáo của bạn ngay lập tức. Để tạo thứ nguyên, nhưng giữ cho thứ nguyên không hoạt động, bỏ chọn hộp này.
 8. Nhấp vào Tạo.

Thiết lập chỉ số tùy chỉnh

 1. Đăng nhập vào Google Analytics.
 2. Nhấp vào Quản trị và điều hướng đến thuộc tính bạn muốn thêm chỉ số tùy chỉnh.
 3. Trong cột THUỘC TÍNH, nhấp vào Định nghĩa tùy chỉnh > Chỉ số tùy chỉnh.
 4. Nhấp vào nút Chỉ số tùy chỉnh mới.
 5. Thêm Tên.
  Tên này có thể là chuỗi bất kỳ, nhưng hãy sử dụng tên nào đó độc đáo để không nhầm lẫn với một thứ nguyên hoặc chỉ số khác trong báo cáo của bạn.
 6. Từ menu thả xuống Loại định dạng, hãy chọn Số nguyên, Đơn vị tiền tệ hoặc Thời gian.
  Số nguyên có thể là bất kỳ số nào. Loại đơn vị tiền tệ sẽ khớp với các cài đặt chế độ xem (ví dụ: Đô la Mỹ, Yên, v.v.) và cần được nhập dưới dạng số thập phân. Chỉ định thời gian bằng giây, nhưng thời gian xuất hiện ở dạng giờ:phút:giây trong báo cáo của bạn.
 7. Chọn hộp Đang hoạt động để bắt đầu thu thập dữ liệu và xem chỉ số trong báo cáo của bạn ngay lập tức. Để tạo số liệu nhưng số liệu vẫn không hoạt động, hãy bỏ chọn hộp.
 8. Nhấp vào Tạo.

Sửa đổi mã theo dõi của bạn

Sau khi tạo thứ nguyên hoặc chỉ số tùy chỉnh trong thuộc tính của mình, bạn cũng cần phải sửa đổi mã theo dõi. Việc này phải được nhà phát triển đủ điều kiện hoàn thành. Thực hiện theo hướng dẫn trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển cho môi trường cụ thể của bạn:

 • Theo dõi trang web: Đối với Universal Analytics (nếu sử dụng gtag.js)
 • Theo dõi ứng dụng dành cho thiết bị di động: Đối với ứng dụng dành cho thiết bị di động AndroidiOS

Chỉnh sửa thứ nguyên và chỉ số tùy chỉnh

Không thể xóa thứ nguyên và số liệu tùy chỉnh khi đã tạo, nhưng bạn có thể trở lại những cài đặt này trong tài khoản của bạn để quản lý và chỉnh sửa thứ nguyên và số liệu. Để ngừng sử dụng thứ nguyên tùy chỉnh hiện tại, hãy bỏ chọn hộp Đang hoạt động và nhấp vào Lưu.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?