สร้างและแก้ไขมิติข้อมูลและเมตริกที่กำหนดเอง

มิติข้อมูลและเมตริกที่กำหนดเองมีลักษณะเหมือนมิติข้อมูลและเมตริกที่เป็นค่าเริ่มต้นในบัญชี Analytics ของคุณ ต่างกันตรงที่คุณเป็นผู้สร้างด้วยตัวเอง คุณสามารถใช้มิติข้อมูลและเมตริกที่กำหนดเองเพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ Analytics ไม่ได้ติดตามโดยอัตโนมัติได้

มิติข้อมูลและเมตริกที่กำหนดเองจะตั้งค่าไว้ที่ระดับพร็อพเพอร์ตี้ในบัญชี Analytics โดยคุณต้องมีสิทธิ์ในการแก้ไขในพร็อพเพอร์ตี้จึงจะสามารถสร้างหรือแก้ไขมิติข้อมูลและเมตริกที่กำหนดเองได้

การสร้างมิติข้อมูลหรือเมตริกที่กำหนดเองเป็นกระบวนการที่มี 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือการตั้งค่ามิติข้อมูลหรือเมตริกที่กำหนดเองในพร็อพเพอร์ตี้ จากนั้นจึงปรับเปลี่ยนโค้ดติดตาม คุณต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้ตามลำดับ

ในบทความนี้ประกอบด้วย

สร้างมิติข้อมูลที่กำหนดเอง

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Analytics
 2. คลิกผู้ดูแลระบบ แล้วไปยังพร็อพเพอร์ตี้ที่คุณต้องการเพิ่มมิติข้อมูลที่กำหนดเอง
 3. ในคอลัมน์พร็อพเพอร์ตี้ คลิกคำจำกัดความที่กำหนดเอง > มิติข้อมูลที่กำหนดเอง
 4. คลิกมิติข้อมูลที่กำหนดเองใหม่
 5. เพิ่มชื่อ
  ชื่อสามารถเป็นสตริงใดๆ ก็ได้ แต่ควรใช้ชื่อที่ไม่ซ้ำกับอย่างอื่น เพื่อไม่ให้สับสนกับมิติข้อมูลหรือเมตริกอื่นในรายงานของคุณ
 6. เลือกขอบเขต
  เลือกว่าจะติดตามที่ระดับ Hit เซสชัน ผู้ใช้ หรือผลิตภัณฑ์ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตและวิธีประมวลผลมิติข้อมูลที่กำหนดเองในคู่มือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของเรา
 7. ทำเครื่องหมายที่ช่องทำงานเพื่อเริ่มเก็บข้อมูลและดูมิติข้อมูลในรายงานของคุณโดยทันที หากต้องการสร้างมิติข้อมูลแต่ยังคงไม่ให้ทำงาน ให้ยกเลิกการทำเครื่องหมายที่ช่องนี้
 8. คลิกสร้าง

สร้างเมตริกที่กำหนดเอง

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Analytics
 2. คลิกผู้ดูแลระบบ แล้วไปยังพร็อพเพอร์ตี้ที่คุณต้องการเพิ่มเมตริกที่กำหนดเอง
 3. ในคอลัมน์พร็อพเพอร์ตี้ คลิกคำจำกัดความที่กำหนดเอง > เมตริกที่กำหนดเอง
 4. คลิกปุ่มเมตริกที่กำหนดเองใหม่
 5. เพิ่มชื่อ
  ชื่อสามารถเป็นสตริงใดๆ ก็ได้ แต่ควรใช้ชื่อที่ไม่ซ้ำกับอย่างอื่น เพื่อไม่ให้สับสนกับมิติข้อมูลหรือเมตริกอื่นในรายงานของคุณ
 6. จากเมนูแบบเลื่อนลงประเภทการจัดรูปแบบ ให้เลือกจำนวนเต็ม สกุลเงิน หรือเวลา
  จำนวนเต็มสามารถเป็นตัวเลขใดก็ได้ ประเภทสกุลเงินจะตรงกับการตั้งค่าข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (เช่น USD, Yen เป็นต้น) และควรป้อนเป็นเลขทศนิยม ระบุเวลาเป็นวินาที แต่เวลาจะแสดงเป็น ชช:นน:วว ในรายงาน
 7. ทำเครื่องหมายที่ช่องทำงานเพื่อเริ่มเก็บข้อมูลและดูเมตริกในรายงานของคุณโดยทันที หากต้องการสร้างเมตริกแต่ยังคงไม่ให้ทำงาน ให้ยกเลิกการทำเครื่องหมายที่ช่องนี้
 8. คลิกสร้าง

แก้ไขโค้ดติดตามของคุณ

หลังจากที่สร้างมิติข้อมูลหรือเมตริกที่กำหนดเองในพร็อพเพอร์ตี้แล้ว คุณต้องแก้ไขโค้ดติดตามด้วย กระบวนการนี้ควรดำเนินการโดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เชี่ยวชาญ ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ตามสิ่งแวดล้อมระบบของคุณ:

 • การติดตามเว็บไซต์: สำหรับ Universal Analytics (ถ้าใช้ gtag.js)
 • การติดตามแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่: สำหรับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบ Android และ iOS

แก้ไขมิติข้อมูลและเมตริกที่กำหนดเอง

เมื่อสร้างมิติข้อมูลและเมตริกที่กำหนดเองแล้วจะไม่สามารถลบได้ แต่คุณสามารถกลับมาที่การตั้งค่าเหล่านี้ในบัญชีของคุณเพื่อจัดการและแก้ไขได้ หากต้องการหยุดใช้มิติข้อมูลที่กำหนดเองที่มีอยู่ ให้ยกเลิกการทำเครื่องหมายที่ช่องทำงาน แล้วคลิกบันทึก

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร