Δημιουργία και επεξεργασία προσαρμοσμένων ιδιοτήτων και μετρήσεων

Οι προσαρμοσμένες ιδιότητες και οι προσαρμοσμένες μετρήσεις είναι όπως οι προεπιλεγμένες ιδιότητες και μετρήσεις στον λογαριασμό σας στο Analytics, με τη διαφορά ότι τις δημιουργείτε εσείς. Μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων που δεν παρακολουθεί αυτόματα το Analytics.

Οι προσαρμοσμένες ιδιότητες και μετρήσεις ρυθμίζονται σε επίπεδο ιδιότητας σε έναν λογαριασμό στο Analytics. Πρέπει να έχετε Δικαιώματα επεξεργασίας στην ιδιότητα, για να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε προσαρμοσμένες ιδιότητες και μετρήσεις.

Η δημιουργία προσαρμοσμένης ιδιότητας ή μέτρησης είναι μια διαδικασία δύο βημάτων. Πρώτα, ρυθμίστε τη νέα προσαρμοσμένη ιδιότητα ή μέτρηση στην ιδιότητσας. Στη συνέχεια, τροποποιήστε τον κώδικα παρακολούθησης. Πρέπει να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα με τη σειρά:

Σε αυτό το άρθρο ακολουθούν τα εξής:

Ρύθμιση προσαρμοσμένων ιδιοτήτων

 1. Συνδεθείτε στο Google Analytics.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής και πλοηγηθείτε στην ιδιότητα στην οποία θέλετε να προσθέσετε προσαρμοσμένες ιδιότητες.
 3. Στη στήλη ΙΔΙΟΤΗΤΑ, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένοι ορισμοί > Προσαρμοσμένες ιδιότητες.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Νέα προσαρμοσμένη ιδιότητα.
 5. Προσθέστε ένα Όνομα
  Αυτό μπορεί να είναι οποιαδήποτε συμβολοσειρά. Ωστόσο, χρησιμοποιήστε ένα μοναδικό όνομα, για να μη δημιουργηθεί σύγχυση με κάποια άλλη ιδιότητα ή μέτρηση στις αναφορές σας.
 6. Επιλέξτε το Εύρος.
  Επιλέξτε ανάλογα για παρακολούθηση σε επίπεδο επίσκεψης, περιόδου σύνδεσης, χρήστη ή προϊόντος. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το εύρος και τον τρόπο επεξεργασίας των προσαρμοσμένων ιδιοτήτων στον Οδηγό για προγραμματιστές.
 7. Επιλέξτε το πλαίσιο Ενεργό, για να ξεκινήσει η συλλογή δεδομένων και να δείτε άμεσα την ιδιότητα στις αναφορές σας. Για να δημιουργηθεί η ιδιότητα, αλλά να παραμείνει ανενεργή, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

Ρύθμιση προσαρμοσμένων μετρήσεων

 1. Συνδεθείτε στο Google Analytics.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής και πλοηγηθείτε στην ιδιότητα στην οποία θέλετε να προσθέσετε προσαρμοσμένες μετρήσεις.
 3. Στη στήλη ΙΔΙΟΤΗΤΑ, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένοι ορισμοί > Προσαρμοσμένες μετρήσεις.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Νέα προσαρμοσμένη μέτρηση.
 5. Προσθέστε ένα όνομα.
  Αυτό μπορεί να είναι οποιαδήποτε συμβολοσειρά. Ωστόσο, χρησιμοποιήστε ένα μοναδικό όνομα, για να μη δημιουργηθεί σύγχυση με κάποια άλλη ιδιότητα ή μέτρηση στις αναφορές σας.
 6. Από το αναπτυσσόμενο μενού Τύπος μορφοποίησης, επιλέξτε Ακέραιο, Νόμισμα ή Χρόνο.
  Ο ακέραιος μπορεί να είναι οποιοσδήποτε αριθμός. Ο τύπος νομίσματος πρέπει να αντιστοιχεί στις ρυθμίσεις αναλυτικής προβολής (δηλ. USD, Yen, κ.λπ.) και πρέπει να εισάγεται ως δεκαδικός αριθμός. Ο χρόνος καθορίζεται σε δευτερόλεπτα, αλλά εμφανίζεται με τη μορφή ωω:λλ:δδ στις αναφορές σας.
 7. Επιλέξτε το πλαίσιο Ενεργό, για να αρχίσετε να συλλέγετε δεδομένα και να δείτε τη μέτρηση στις αναφορές σας άμεσα. Για να δημιουργηθεί η μέτρηση, αλλά να παραμείνει ανενεργή, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

Τροποποίηση του κώδικα παρακολούθησης

Αφού δημιουργήσετε προσαρμοσμένες ιδιότητες ή μετρήσεις στην ιδιότητά σας, πρέπει επίσης να τροποποιήσετε τον κώδικα παρακολούθησης. Αυτή η ενέργεια πρέπει να ολοκληρωθεί από αρμόδιο προγραμματιστή. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον Οδηγό για προγραμματιστές για το συγκεκριμένο περιβάλλον σας:

 • Παρακολούθηση ιστότοπου: για το Universal Analytics (αν χρησιμοποιείται το gtag.js)
 • Παρακολούθηση εφαρμογών για κινητά: για εφαρμογές για κινητά Android και iOS

Επεξεργασία προσαρμοσμένων ιδιοτήτων και μετρήσεων

Οι προσαρμοσμένες ιδιότητες και μετρήσεις δεν μπορούν να διαγραφούν όταν δημιουργηθούν, αλλά μπορείτε να επιστρέψετε σε αυτές τις ρυθμίσεις στο λογαριασμό σας για να τις διαχειριστείτε και να τις επεξεργαστείτε. Για να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε μια υπάρχουσα προσαρμοσμένη ιδιότητα, καταργήστε το πλαίσιο Ενεργό και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;