Policykrav för Google Analytics Annonseringsfunktioner

Med Google Analytics Annonseringsfunktioner kan du aktivera funktioner som inte ingår i standardimplementationerna av Analytics. Annonseringsfunktioner omfattar

  • remarketing med Google Analytics
  • visningsrapportering för Googles Display-nätverk
  • demografi- och intresserapporter i Google Analytics
  • integrerade tjänster som kräver Google Analytics för att samla in data för annonseringsändamål via annonscookies och anonyma identifierare.

När du har aktiverat Annonseringsfunktioner, kan Google Analytics samla in data om din trafik via Googles annonscookies och identifierare utöver den information som samlas in via standardimplementationen av Google Analytics. Om du använder Google Analytics Annonseringsfunktioner, måste du följa den här policyn oavsett hur du skickar data till Google Analytics (till exempel via spårningskoden för Google Analytics, Google Analytics-SDK:n eller Measurement Protocol).

Du får inte identifiera användare eller underlätta sammanslagning av personligt identifierbar information med ej personligt identifierbar information som samlats in via någon av Googles annonsprodukter eller funktioner, såvida du inte tydligt meddelar användaren om identifieringen eller sammanslagningen och att du använder en Google Analytics-funktion som stöder sådan identifiering eller sammanslagning. Du måste också ha användarens medgivande. Även om du har fått användarnas samtycke får du inte dela upp data som har rapporterats i sammanställd form av Google.

Läs mer om PII i Googles avtal och policyer.

Om du har aktiverat Google Analytics Annonseringsfunktioner är du skyldig att informera besökarna om detta genom att ta med följande uppgifter i din sekretesspolicy:

  • vilka Google Analytics Annonseringsfunktioner som du har implementerat
  • hur du och tredjepartsleverantörer använder förstapartscookies (till exempel Google Analytics-cookien) eller andra förstapartsidentifierare tillsammans med tredjepartscookies (till exempel Googles annonscookies) eller andra tredjepartsidentifierare
  • hur besökarna kan välja bort Google Analytics Annonseringsfunktioner, till exempel genom annonsinställningar, annonsinställningar för mobilappar eller på annat sätt (till exempel NAI:s verktyg för inaktivering av intressebaserad annonsering).

Vi rekommenderar att du dessutom informerar användarna om Google Analytics-funktioner som går att välja bort för webben.

Policy för användarsamtycke i EU

När du använder Google Analytics annonseringsfunktioner måste du också följa policyn för användarsamtycke i EU.

Intressebaserad annonsering

Om du har aktiverat intressebaserad annonsering, inklusive remarketing, med Google Analytics i samband med andra tjänster från Google, måste du följa policyerna som gäller de olika Google-tjänsterna (såsom Google Ads policy för anpassade annonser och dess begränsningar för känsliga kategoriersamt plattformsprogrampolicyn).). Om du samlar in känslig information om besökarna via Google Analytics enligt begränsningarna för känsliga kategorier i Google Ads, får du inte samla in data för intressebaserad annonsering via Google Analytics. Du kan inaktivera intressebaserad annonsering via inställningen av avancerade personliga annonspreferenser.

Eftersom lagarna varierar i olika länder och områden och eftersom Google Analytics kan användas på många olika sätt, kan Google inte ge exempel på hur du ska formulera din sekretesspolicy. Ingen annan än du förstår de unika aspekterna och speciella övervägandena i ditt företag, och företagets sekretesspolicy bör spegla denna information som bara du kan tillhandahålla.

Den här policyn uppdaterades senast den 9 december 2019.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt