Policykrav för Google Analytics Annonseringsfunktioner

Den här artikeln gäller både Google Analytics 4 och Universal Analytics.

Med Google Analytics Annonseringsfunktioner kan du aktivera funktioner i Analytics som inte ingår i standardimplementationerna. Annonseringsfunktioner omfattar

  • remarketing med Google Analytics
  • visningsrapportering för Googles Display-nätverk
  • demografi- och intresserapporter i Google Analytics
  • integrerade tjänster som kräver Google Analytics för att samla in data för annonseringsändamål via annonscookies och anonyma identifierare.

När du har aktiverat Annonseringsfunktioner, kan Google Analytics samla in data om din trafik via Googles annonscookies och identifierare utöver den information som samlas in via standardimplementeringen av Google Analytics. Om du använder annonseringsfunktionerna i Google Analytics måste du följa den här policyn oavsett hur du skickar data till Google Analytics (till exempel via spårningskoden för Google Analytics, Google Analytics SDK eller Measurement Protocol).

När du använder Annonseringsfunktioner i Google Analytics är du ensam personuppgiftsansvarig enligt all tillämplig dataskyddslagstiftning.

Detta innebär att du inte får identifiera användare eller underlätta sammanslagning av uppgifter som kan kopplas till en specifik individ med annan information som samlats in via någon av Googles annonsprodukter eller funktioner, såvida du inte tydligt meddelar användaren om identifieringen eller sammanslagningen och att du använder en Google Analytics-funktion som stöder sådan identifiering eller sammanslagning. Du måste också ha användarens medgivande. Även om du har fått användarnas samtycke får du inte dela upp data som har rapporterats i sammanställd form av Google.

Läs mer om PII i Googles avtal och policyer.

Om du har aktiverat Google Analytics Annonseringsfunktioner är du skyldig att informera besökarna om detta genom att ta med följande uppgifter i din integritetspolicy:

  • vilka Google Analytics Annonseringsfunktioner som du har implementerat
  • hur du och tredjepartsleverantörer använder förstapartscookies (till exempel Google Analytics-cookien) eller andra förstapartsidentifierare tillsammans med tredjepartscookies (till exempel Googles annonscookies) eller andra tredjepartsidentifierare
  • hur besökarna kan välja bort Google Analytics Annonseringsfunktioner, till exempel genom annonsinställningar, annonsinställningar för mobilappar eller på annat sätt (till exempel NAI:s verktyg för inaktivering av intressebaserad annonsering).

Vi rekommenderar att du dessutom informerar användarna om Google Analytics-funktioner som går att välja bort för webben.

Policy för användarsamtycke i EU

När du använder Google Analytics annonseringsfunktioner måste du också följa policyn för användarsamtycke i EU.

Policy för användarsamtycke i Japan

Om du erhåller japanska användares icke-personligt identifierande information från Google i samband med din användning av Google Analytics, får du inte sammanföra denna information med uppgifter som kan kopplas till en specifik individ utan att innan behandlingen ha inhämtat alla juridiskt nödvändiga samtycken från användaren och ha försett Google med korrekt och fullständig information om behandlingen via felsökningsverktyget för Google.

Intressebaserad annonsering

Om du har aktiverat intressebaserad annonsering, inklusive remarketing, med Google Analytics i samband med andra tjänster från Google, måste du följa policyerna som gäller de olika Google-tjänsterna (såsom Google Ads policy för anpassade annonser och dess begränsningar för känsliga kategoriersamt plattformsprogrampolicyn).). Om du samlar in känslig information om besökarna via Google Analytics enligt begränsningarna för känsliga kategorier i Google Ads, får du inte samla in data för intressebaserad annonsering via Google Analytics. Du kan inaktivera intressebaserad annonsering via inställningen av avancerade personliga annonspreferenser.

Eftersom lagarna varierar i olika länder och områden och eftersom Google Analytics kan användas på många olika sätt, kan Google inte ge exempel på hur du ska formulera din integritetspolicy. Ingen annan än du förstår de unika aspekterna och speciella övervägandena i ditt företag, och företagets integritetspolicy bör spegla denna information som bara du kan tillhandahålla.

Den här policyn uppdaterades 27 april 2022.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Välj din egen utbildningsväg

Ta en titt på google.com/analytics/learn, en ny resurs som hjälper dig att få ut mesta möjliga av Google Analytics 4. Den nya webbplatsen innehåller videor, artiklar och vägledda flöden samt länkar till Discord, bloggen, YouTube-kanalen och GitHub-lagringsplatsen för Google Analytics.

Fördjupa dina kunskaper redan i dag!

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny