DoubleClick Campaign Manager

Krav i retningslinjene for bannerannonsering

Når du oppdaterer Analytics-sporingskoden slik at den støtter bannerannonsering, lar du Google Analytics samle inn data om trafikken din via DoubleClick-informasjonskapselen i tillegg til data som samles inn gjennom den vanlige Google Analytics-implementeringen. Med bannerannonsering kan du slå på funksjoner i Analytics som ikke er tilgjengelige gjennom standardimplementeringer, som for eksempel remarketing med Google Analytics, visningsrapportering for Google Displaynettverk, DoubleClick Campaign Manager-integrering og interesserapportering og rapportering av demografisk informasjon for Google Analytics.

Hvis du konfigurerer Google Analytics til å støtte bannerannonsering gjennom andre implementeringer, må du besørge tilsvarende informasjon og overholde alle gjeldende retningslinjer.

Du skal ikke legge til rette for at personlig identifiserende informasjon kan slås sammen med ikke-personlig identifiserende informasjon som tidligere er samlet inn – via DoubleClick-informasjonskapselen (cookie) – fra funksjoner for bannerannonsering. Dette gjelder med mindre du gir uttrykkelig beskjed om en slik sammenslåing og brukeren aktivt samtykker i dette på forhånd (altså ikke gjennom et stille samtykke).

Hvis du har endret Analytics-sporingskoden slik at den støtter bannerannonsering, er du pålagt å opplyse de besøkende om dette ved å fremlegge den følgende informasjonen i personvernreglene dine:

  • Google Analytics-funksjonen du har implementert basert på bannerannonsering (f.eks. remarketing, visningsrapportering for Google Displaynettverk, DoubleClick Campaign Manager-integreringen eller interesserapportering og rapportering av demografisk informasjon for Google Analytics)
  • Via annonseinnstillingene kan besøkende velge bort Google Analytics for bannerannonsering og tilpasse Google Displaynettverk-annonser.

Vi oppfordrer deg også til å henvise besøkende til Google Analytics' nåværende tilgjengelige bortvalgsalternativer for nettet.

Hvis du har implementert remarketing med Google Analytics, må du i tillegg overholde retningslinjene for interessebasert Google AdWords-annonsering og de tilhørende begrensningene for sensitive kategorier, og fremlegge følgende i personvernreglene dine:

  • at du bruker remarketing med Google Analytics til å annonsere på nettet
  • at tredjepartsleverandører, inkludert Google, kan vise annonsene dine på nettsteder nettet over
  • at du og tredjepartsleverandører, inkludert Google, bruker informasjonskapsler (cookies) fra en førstepart (f.eks. Google Analytics-informasjonskapselen) og informasjonskapsler fra en tredjepart (f.eks. DoubleClick-informasjonskapselen) sammen, for å informere, optimalisere og vise annonser basert på en persons tidligere besøk på nettstedet ditt.

Hvis du har implementert visningsrapportering for Google Displaynettverk eller DoubleClick Campaign Manager-integrering, må det også fremgå av personvernreglene:

  • at du og tredjepartsleverandører, inkludert Google, bruker informasjonskapsler (cookies) fra en førstepart (f.eks. Google Analytics-informasjonskapsler) og informasjonskapsler fra en tredjepart (f.eks. DoubleClick-informasjonskapselen) sammen, for å rapportere om hvordan annonsevisningene, annen bruk av annonsetjenester og interaksjoner med disse annonsevisningene og annonsetjenestene er knyttet til besøk på nettstedet ditt.

Hvis du har implementert interesserapportering og rapportering av demografisk informasjon for Google Analytics, må følgende også fremgå av personvernreglene:

  • hvordan du bruker data fra interessebasert Google-annonsering eller data om tredjepartsmålgrupper (f.eks. alder, kjønn og interesser) i Google Analytics

Fordi lovverket varierer med land og områder, og fordi Google Analytics kan brukes på mange forskjellige måter, kan ikke Google angi de nøyaktige formuleringene du må inkludere i personvernreglene dine. Det er bare du selv som kan forstå de unike aspektene og de spesielle hensynene som må tas av bedriften din, og du må nedfelle i personvernreglene slik informasjon som bare du kan oppgi.