Remarketingmålgrupper du skapar

Bygg remarketingmålgrupper utifrån användarnas beteende.

 

Exemplen i den här artikeln visar hur du definierar användbara remarketingmålgrupper.

I den här artikeln:

Användare som lämnat en tratt

Exempel med tratt:

kategorisida > produktsida > kundvagnssida > kassasida

Återengagera användare som lämnat din konverteringstratt.

Skapa en separat målgrupp för varje steg i tratten genom att inkludera användare som lämnat tratten i detta steg och undanta användare som lämnat tratten i senare steg.

Om du till exempel vill skapa en målgrupp med användare som lämnat tratten på produktsidan:

  • Inkludera användare som visade kategorisidan (t.ex. Kläder/Män+Skjortor) och produktsidan (t.ex. G+Märke+Vit+Skjorta)
  • Undanta användare som visade kundvagnssidan och kassasidan.
Byggverktyg för målgrupp med villkorsfilter som inkluderar och utesluter trattsteg

Denna målgrupp omfattar användare som visade intresse i märkesskjortan, men som inte slutförde köpet. Du kan använda remarketing till dessa användare med annonser om den specifika skjortan (påminnelse om skjortan, rabatter på skjortan osv.) eller med annonser för liknande artiklar.

Användare som har lämnat artiklar i kundvagnen

Användare som lägger till artiklar i kundvagnen uppvisar en tydlig köpavsikt. De kan lägga samma eller liknande artiklar i kundvagnar på flera webbplatser så att de kan jämföra kostnaderna (t.ex. artiklar plus frakt) eller så kan de ha blivit avbrutna mitt i köpet. Eftersom dessa användare har kommit så långt i konverteringstratten är de perfekta kandidater för remarketingkampanjer som med små medel, som lägre eller kostnadsfri frakt eller rabatt på artiklar i kundvagnen, kan få användarna att gå vidare i köpprocessen.

Skapa en målgrupp för användare som visade kundvagnssidan och undanta användare som visade orderbekräftelsesidan eller tacksidan:

Byggverktyg för målgrupp med villkorsfilter

Du har möjlighet att återta undantagna användare till målgruppen om de efter ett slutfört köp lämnar sin kundvagn under en senare session. Läs mer om att undanta användare permanent eller tillfälligt från en målgrupp.

 

Konfigurera målgruppen så att den utesluter konverteringar (till exempel noll slutförda mål, transaktioner eller intäkter) men inkluderar en sökterm i sökfältet (i det här fallet en icke-tom sträng):

Byggverktyg för målgrupp med villkorsfilter

Om användarsökningar sammanfaller med produkterbjudanden, antingen exakt eller tangentiellt, har du chansen att skapa intäkter från det intresset. Du kan följa upp med annonser som fokuserar på antingen de specifika artiklar som användare söker efter eller liknande artiklar som kan vara tänkbara alternativ.

 

Användare som tittade på en sida i en katalog

Du kan identifiera en katalog med hjälp av namnet på katalogen, till exempel /Män/ eller /Kvinnor/.

Byggverktyg för målgrupp med villkorsfilter

Om användare visar flera sidor i en katalog utan att ägna särskilt lång tid på en viss sida kanske de bekantar sig med produktområdet för att se vad du erbjuder, eller så kanske de tittar runt utan att hitta något särskilt av intresse. Du kan engagera dessa användare igen med hjälp av påminnelser om utförsäljningar, rabatterbjudanden eller annonser med nya artiklar.

 

Användare som tittade på en specifik sida

Förutsatt att varje sida har en unik titel kan du använda Sidrubrik i villkoret.

Byggverktyg för målgrupp med villkorsfilter

När du har mycket trafik på en produktsida, men en lägre konverteringsfrekvens än du förväntat dig, kanske du måste ge dessa användare mer eller bättre information om produkten, eller så kanske du måste ta reda på om ditt pris är konkurrenskraftigt. Om en produkt till exempel är ny på marknaden kan du behöva förlita dig på annonstexten och produktspecifikationerna för att kompensera bristen på användarupplevelser. Om produktinformationen inte var motiverande nog för användare när de först tittade på sidan kan du uppdatera texten och produktspecifikationerna och sedan använda remarketing för att visa annonser för dessa användare med den nya informationen. Om du upptäcker att ditt pris inte är konkurrenskraftigt kan du ändra priset och sedan köra en remarketingkampanj med fokus på produktens nya plats på marknaden.

 

Användare som konverterade

Använd den här målgruppen för att hitta användare som har slutfört mål eller transaktioner. Skapa ett filter för att identifiera användare med slutförda mål, transaktioner eller intäkter som är större än 0.

Byggverktyg för målgrupp med villkorsfilter

Även om användare som konverterade är en bred kategori är det mer sannolikt att dessa användare utför fler konverteringar. Företag som erbjuder produkter eller tjänster som lämpar sig för mer regelbundna köp (t.ex. smycken, kläder, smink) ser att användare som konverterar ofta tidigt i kundcykeln också vanligtvis är mer lönsamma i långa loppet. Om du till exempel får en användare att konvertera fyra eller fem gånger den första månaden, till skillnad från fyra eller fem gånger under det första året, blir den användaren mer engagerad i din verksamhet och har en längre, lönsammare livscykel.

Genom att återuppta kontakten med alla användare som har konverterat når du ut till många. Du kan antingen uppmuntra en aktuell aktivitet eller återuppväcka ett tidigare intresse. Om du vill fokusera dina remarketingåtgärder på användare som för närvarande har ett mer frekvent, regelbundet konverteringsmönster kan du använda nästa målgruppsdefinition för lönsamma användare. Den riktar sig mot användare baserat på senaste interaktion, frekvens och konverteringsvärde.

 

Lönsamma användare

Användare som nyligen har konverterat, som ofta konverterar och som ligger bakom värdefulla konverteringar är en perfekt målgrupp för remarketingkampanjer. Eftersom de redan har visat sig vara intresserade av dina produkter eller tjänster vill du hålla det intresset vid liv genom att påminna dem om produkter de nyligen tittade på, genom att presentera nya produkter som har en koppling till produkter som de redan har köpt eller genom att presentera nya produktserier.

Du kan använda en kombination av filtren Beteende, Datum för första session och E-handel för att definiera din målgrupp. I det här exemplet använder vi filtren Beteende, Datum för första session och E-handel för att identifiera användare som har besökt webbplatsen minst tre gånger, har gjort minst ett köp den här månaden, spenderat minst 500 kronor och köpt en produkt i kategorin Ytterkläder.

Beteende-filtren specificerar det lägsta antalet sessioner (3) och det lägsta antalet transaktioner (1):

Byggverktyg för målgrupp med ett beteendefilter

Filtret Datum för första session anger när tidsramen för relevanta sessioner började (i det här fallet den första dagen i månaden, 1 december):

Byggverktyg för målgrupp med ett filter av typen Datum för första session

Filtren E-handel anger det lägsta beloppet för intäkten (50) och produktkategorin (ytterkläder):

Byggverktyg för målgrupp med e-handelsfilter

Referens med vanliga villkor

Målgrupp Villkor
Användare som har spenderat mer/mindre än N kronor (Intäkt < eller > N)
Användare med minst N sessioner (Antalet sessioner är större än eller lika med N)
Användare som först kom till webbplatsen via en annons, därefter via sökning (Steg 1: media = cpc, följs av steg 2: media = organiskt)
För närvarande kan du inte använda dimensionen Dagar sedan senaste session som komponent i en remarketingmålgrupp.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?