Tvorba a úprava segmentov publika

Môžete použiť vopred nakonfigurované segmenty publika, ktoré vytvoril tím služby Analytics a ktoré pokrývajú mnohé prípady použitia, vytvoriť úplne nové segmenty publika alebo importovať ktorýkoľvek z existujúcich segmentov a použiť ho ako základ pre nový segment publika. Po vytvorení publika sa dané publikum sprístupní vo vybratých účtoch a môžete ho ihneď použiť v rámci kampane alebo experimentu.

Obsah tohto článku:

Vytvorenie publika

Pre vlastníctvo, v ktorom chcete vytvoriť publikum, potrebujete povolenie na úpravy.

Pre jedno vlastníctvo môže existovať maximálne 2 000 publík.

Publikum môžete zverejniť až pre desať cieľov inzercie (napr. Google Ads, Display & Video 360) a pre neobmedzený počet ďalších typov cieľov.

V službe Analytics môžete zverejniť najviac 20 publík.

V prípade publika založeného na dimenzii Dátum relácie je potrebné publikum zverejniť aspoň päť dní pred dátumom relácie, ktorý chcete zaznamenať. Analytics dokáže spätne vyplniť údaje o publiku vo Vyhľadávacej a v Obsahovej sieti za obdobie až 30 dní, ale v prípade publika založeného na dimenzii Dátum relácie tieto údaje spätne nevyplní.

Vytvorenie publika:

 1. Prihláste sa do služby Google Analytics.
 2. Kliknite na položku Správca a prejdite na vlastníctvo, v ktorom chcete vytvoriť publikum.
 3. V stĺpci Vlastníctvo kliknite na položky Definície publika > Publikum.
 4. Kliknite na položku + Nové publikum.
  Možnosti konfigurácie nového publika
 5. Nové publikum sa predvolene zakladá na údajoch z aktuálneho zobrazenia prehľadu. Všetci používatelia odstránení z použitého zobrazenia budú odstránení aj z publika.

  Ak chcete zmeniť zobrazenie, kliknite na možnosť Upraviť, vyberte nové zobrazenie a potom kliknite na možnosť Ďalší krok.
 6. Definujte svoje publikum. Môžete:
  • Môžete vybrať niektorú z definícií vopred nakonfigurovaného publika:
   • Inteligentný zoznam: Prenechajte správu publika na Google.
   • Všetci používatelia: Všetci používatelia vášho webu alebo aplikácie, ktorí už majú potrebné súbory cookie pre reklamy alebo mobilné reklamné identifikátory.
   • Noví používatelia: Všetci používatelia, ktorí na vašom webe alebo v aplikácii uskutočnili iba jednu reláciu.
   • Vracajúci sa používatelia: Všetci používatelia, ktorí na vašom webe alebo v aplikácii uskutočnili viac ako jednu reláciu.
   • Používatelia, ktorí navštívili určitú časť môjho webu alebo aplikácie: Kliknite na ikonu upraviť a zadajte webovú adresu stránky alebo adresára na svojom webe, prípadne obrazovky v aplikácii. Táto možnosť využíva typ zhody obsahuje a zhoduje sa so všetkými webovými adresami obsahujúcimi reťazec, ktorý tu zadáte.

    Ak existuje viac než 1 000 webových adries stránky/obrazovky pre web/aplikáciu, nástroj Analytics zobrazí zhody pri zadávaní textu, len keď sa zhody vyskytujú v prvej tisícke webových adries. Ak sa v prvej tisícke webových adries nevyskytujú žiadne zhody, nástroj Analytics nezobrazí nič. V tomto prípade môžete skopírovať a prilepiť webovú adresu z prehliadača alebo z iného zdroja webových adries, napríklad z tabuľky.
   • Používatelia, ktorí dokončili cieľovú konverziu: Kliknite na ikonu upraviť a v ponuke vyberte cieľ. Táto možnosť vyžaduje, aby ste predtým nakonfigurovali ciele služby Analytics.
   • Používatelia, ktorí dokončili transakciu: Táto možnosť už je nakonfigurovaná tak, aby zahŕňala všetkých používateľov s viac než nula transakciami.
  • Môžete vytvoriť definíciu nového publika. Prečítajte si sekciu Vytvorenie definície nového publika nižšie.
  • Importujte segment. Prečítajte si sekciu Import segmentu nižšie.

  Odhad veľkosti publika máte k dispozícii v sekcii Používatelia za posledných sedem dní bez ohľadu na zvolený spôsob vytvorenia publika. Táto hodnota sa určuje na základe počtu používateľov, ktorí splnili vaše podmienky za toto časové obdobie. Ide len o odhad počtu budúcich používateľov, ktorí budú vyhovovať vašim kritériám, vytvorený na základe návštevnosti za predchádzajúcich sedem dní.

  Vo väčšine prípadov bude počet používateľov v remarketingovom zozname služby Google Ads nižší než celkový počet používateľov vášho webu alebo aplikácie, keďže mnohí používatelia ešte nebudú mať potrebné súbory cookie pre reklamy, prípadne mobilné reklamné identifikátory. Ak chcete zistiť rozdiel, môžete napríklad v prehľade publika porovnať veľkosť remarketingového zoznamu Všetci používatelia s metrikou Používatelia zo služby Analytics.

  Rozdiel vo veľkosti môžete zaznamenať aj medzi remarketingovými zoznamami služby Google Ads pre Obsahovú sieť a zoznamami používanými pre remarketingové zoznamy pre reklamy vo vyhľadávaní (RLSA), aj keď sú založené na rovnakom publiku. Zoznamy pre Obsahovú sieť môžu zahŕňať používateľov v dimenziách Vek, Pohlavie a Záujmy, zatiaľ čo zoznamy RLSA nemôžu.
 7. Ak pridávate používateľov do svojich zoznamov na základe údajov odoslaných do služby Analytics prostredníctvom platformy Measurement Protocol (štandardné účty Analytics a účty 360) alebo importu údajov v režime času dopytu (Analytics 360), z dôvodov ochrany súkromia má Analytics na pridanie používateľov do Vyhľadávacej a Obsahovej siete obdobie 30 dní (ďalšie informácie).
 8. Pripomíname, že ak ste manuálne nenakonfigurovali vzorkovanie prostredníctvom parametra sampleRate (analytics.js) alebo setSampleRate (ga.js) (vynútenie vzorkovania pred odoslaním údajov do služby Analytics), vzorkovanie služby Analytics nemá žiadny vplyv na počet používateľov vhodných na zaradenie do publík. Vzorkovanie služby Analytics môže ovplyvniť odhad veľkosti publika, nie však samotné publikum.
 9. Trvanie členstva určuje počet dní zotrvania používateľa v publiku. Nastavte hodnotu na ľubovoľné číslo od 1 do 540.
 10. Zadajte názov publika a potom kliknite na možnosť Ďalší krok.
 11. V časti Ciele publika použite ponuku + Pridať ciele a vyberte účty, v ktorých chcete publikum použiť. Medzi ciele patrí reklama vo Vyhľadávacej a Obsahovej sieti Google (napríklad Obsahová sieť v službe Google Ads, zoznamy RLSA v službe Google Ads, Display & Video 360 a Google Ad Manager), služby ako Optimalizácia Google, v ktorej používate publiká na experimentovanie alebo prispôsobovanie, a Analytics. Účet správcu Google Ads je tiež oprávneným účtom pre Google Ads.

  Ak vaše publikum zahŕňa dimenziu Vek, Pohlavie alebo niektorú z dimenzií týkajúcich sa záujmov, môžete toto publikum zverejniť iba v službe Google Ads (Obsahová sieť) a službe Analytics.

  Ak vaše publikum zahŕňa sekvencie, nemôžete ho zverejniť v službe Analytics.
 12. Kliknite na možnosť OK a potom kliknite na možnosť Zverejniť.

Keď vytvoríte nové publikum, Analytics vyplní zoznam maximálne 30 dňami údajov, aby ste ho mohli použiť za 24 až 48 hodín. Ak máte k dispozícii údaje z obdobia kratšieho než 30 dní, Analytics použije všetky dostupné údaje.

Ak používate Import v čase dopytu, Analytics tiež zabezpečuje záložnú reklamu pre vaše publiká vždy, keď pridáte novú schému importu v čase dopytu a keď sa sprístupnia údaje importu v čase dopytu.

 

Vytvorenie definície nového publika

Ak nechcete použiť odporúčané publikum, kliknite na položku Vytvoriť nové a vytvorte nové publikum na základe segmentu, ktorý definujete. Prečítajte si článok Príklady remarketingového publika.

Nástroj na výber publika bez definovaných filtrov

Po dokončení konfigurovania publika kliknite na tlačidlo Použiť.

Vymedzenie publika

 

Ak máte vo vymedzení publika podmienku Vylúčiť, zobrazí sa dodatočné začiarkavacie políčko a budete mať možnosť natrvalo alebo dočasne odstrániť používateľov z publika. Ďalšie informácie

Ak má vaša definícia publika filtre na úrovni používateľa, zobrazí sa možnosť Dni spätného náhľadu. Pri použití možnosti Dni spätného náhľadu sú akýkoľvek používatelia, ktorí splnili vaše kritériá kedykoľvek počas tohto obdobia, pridaní do vášho publika pri ich najbližšom zahájení relácie na vašom webe.

Ďalšie informácie o vyhodnocovaní filtrov

 

Import segmentu

Môžete importovať segment a na jeho základe vytvoriť publikum. Pri definovaní publika kliknite na položku Importovať segment a potom vyberte niektorý zo segmentov, ktoré sú k dispozícii v aktuálnom vlastníctve.

 

Úprava publika

 1. Prihláste sa do služby Google Analytics.
 2. Kliknite na položku Správca a prejdite na vlastníctvo, v ktorom chcete upraviť publikum.
 3. V stĺpci VLASTNÍCTVO kliknite na Definície publika > Publikum.
 4. V zozname existujúcich segmentov publika kliknite na názov publika, ktoré chcete upraviť.
 5. Kliknite na Upraviť pre možnosti Zdroj publika, Definícia publika alebo Ciele publika.

  Keď upravíte zdroj (zobrazenie prehľadov) alebo definíciu, noví používatelia sa pridávajú na základe nového zdroja alebo definície a existujúci používatelia, ktorí boli pridaní na základe predchádzajúceho zdroja alebo definície, zostanú v publiku až do vypršania trvania členstva.

  Keď upravíte ciele, môžete publikum zatvoriť pre jednotlivé ciele, aby ďalej nezhromažďovalo používateľov v príslušných kontextoch. Potom môžete publikum pre cieľ znova otvoriť tak, že ho znova upravíte.

Zatvorenie, odstránenie alebo opätovná aktivácia publika

Keď publikum zatvoríte, už nebude zhromažďovať používateľov. Používateľom v príslušnom publiku sa stále môžu zobrazovať reklamy, kým nevyprší platnosť ich trvania členstva.

Keď publikum odstránite, bude odstránené zo všetkých cieľov a členovia publika už nebudú na základe kritérií publika spĺňať podmienky na to, aby sa im zobrazovali reklamy.

Publikum môžete zatvoriť pre jednotlivé ciele pri jeho upravovaní.

Ak chcete publikum zatvoriť pre všetky ciele súčasne:

 • Otvorte publikum, ktoré chcete upraviť, a kliknite na možnosť Zatvoriť publikum vpravo dole.

Odstránenie publika:

 • Zatvorte ho pre všetky ciele a potom kliknite na možnosť Odstrániť publikum vpravo dole.

Ak chcete znova otvoriť publikum, ktoré ste zatvorili pre všetky ciele:

 • Otvorte publikum, ktoré chcete upraviť, a potom ho otvorte pre jednotlivé ciele.

Tvorba a úprava segmentov publika pomocou rozhrania Management API

Rozhranie Google Analytics Management API poskytuje programové možnosti na tvorbu a úpravu segmentov publika. Ďalšie informácie

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?