V tomto článku nájdete informácie o ukončení prevádzky služby Universal Analytics. Je veľmi dôležité, aby ste migrovali svoje nastavenia vlastníctva v službe Universal Analytics do služby Google Analytics 4, inak od 1. júla 2023 (1. júla 2024 v prípade vlastníctiev v službe Analytics 360) začnete prichádzať o svoje údaje. Ako migrovať nastavenia

Vytváranie a úprava publík

Remarketingové publiká v službe Google Analytics, ktoré sa exportujú do kampaní Google Ads alebo Display & Video 360, sa zvyčajne aktualizujú aspoň raz denne. Ak niektoré z týchto publík nepoužijete na zobrazenie reklamy viac ako 365 dní, nebudú sa aktualizovať tak často (raz za 30 dní).

Keď tieto publiká začnete používať v aktívnych kampaniach alebo keď vytvoríte nový remarketingový zoznam, Analytics ich bude znova aktualizovať aspoň raz denne.

Publiká exportované do Optimalizácie Google sa aktualizujú denne bez ohľadu na to, či ich použijete v experimentoch.

Môžete použiť vopred konfigurované publiká, ktoré vytvoril tím Analytics a ktoré pokrývajú mnohé prípady použitia. Môžete tiež vytvoriť úplne nové publiká alebo importovať ktorýkoľvek z existujúcich segmentov a použiť ho ako základ pre nové publiká. Po vytvorení publika sa dané publikum sprístupní vo vybraných účtoch a môžete ho ihneď použiť v rámci kampane alebo experimentu.

Obsah tohto článku:

Podmienky

 • Pre vlastníctvo, v ktorom chcete vytvoriť publikum, potrebujete mať rolu redaktora.
 • V prípade publika založeného na dimenzii Dátum relácie je potrebné publikum zverejniť aspoň 5 dní pred dátumom relácie, ktorý chcete zaznamenať. Analytics dokáže spätne vyplniť údaje o publikách vo Vyhľadávacej a Obsahovej sieti za obdobie až 30 dní, ale v prípade publika založeného na dimenzii Dátum relácie tieto údaje spätne nevyplní.

Limity

 • Pre jedno vlastníctvo môže existovať maximálne 2 000 publík.
 • Vo vlastníctve v službe Analytics 360 môžete zverejniť maximálne 50 publík a vo vlastníctve v štandardnej službe Analytics maximálne 20.
 • Publikum môžete zverejniť v neobmedzenom počte nereklamných účtov, ako sú účty Optimalizácie alebo Analytics.
 • Publikum môžete zverejniť až v 10 reklamných účtoch jednotlivo alebo naraz (napr. účtoch správcu Google Ads, účtoch Google Ads na zobrazovanie reklám, Display & Video 360). Účet správcu Google Ads sa započítava ako 1 z 10, ale publikum je k dispozícii pre všetky podradené účty daného účtu správcu.
  Publiká služby Universal Analytics nemôžete zverejniť v službe Search Ads 360 ani Campaign Manager 360.

Vytvorenie publika

 1. Prihláste sa do služby Google Analytics.
 2. Kliknite na položku Správca a prejdite na vlastníctvo, v ktorom chcete vytvoriť publikum.
 3. V stĺpci Vlastníctvo kliknite na Definície publika > Publikum.
 4. Kliknite na + Nové publikum.
  Možnosti konfigurácie nového publika
 5. Nové publikum predvolene vychádza z údajov z aktuálneho zobrazenia prehľadov. Všetci používatelia odfiltrovaní z použitého zobrazenia budú odfiltrovaní aj z publika.

  Ak chcete zmeniť zobrazenie, kliknite na Upraviť, vyberte nové zobrazenie a potom kliknite na Ďalší krok.
 6. Pri výbere položky Definovanie publika máte tri možnosti:
  1. Výber vopred nakonfigurovaného publika

   Tu sú niektoré z definícií vopred nakonfigurovaných publík:
   • Inteligentný zoznam: Prenechajte správu publika Googlu.
   • Všetci používatelia: Všetci používatelia vášho webu alebo aplikácie, ktorí už majú potrebné súbory cookie pre reklamy alebo mobilné reklamné identifikátory.
   • Noví používatelia: Všetci používatelia, ktorí na vašom webe alebo v aplikácii uskutočnili iba jednu reláciu.
   • Vracajúci sa používatelia: Všetci používatelia, ktorí na vašom webe alebo v aplikácii uskutočnili viac ako jednu reláciu.
   • Používatelia, ktorí navštívili konkrétnu sekciu mojich webových stránok alebo aplikácie: Kliknite na ikonu upraviť a zadajte webovú adresu stránky alebo adresára na svojom webe alebo obrazovky v aplikácii. Táto možnosť používa typ zhody obsahuje a vráti každú webovú adresu obsahujúcu reťazec zadaný na tomto mieste.

    Ak existuje viac než 1 000 webových adries stránky alebo obrazovky pre web alebo aplikáciu, Analytics zobrazí zhody pri zadávaní textu, len keď sa zhody vyskytujú v prvej tisícke webových adries. Ak sa v prvej tisícke webových adries nevyskytujú žiadne zhody, Analytics nezobrazí nič. V tomto prípade môžete skopírovať a prilepiť webovú adresu z prehliadača alebo iného zdroja webových adries, napríklad z tabuľky.
   • Používatelia, ktorí dokončili cieľovú konverziu: Kliknite na ikonu upraviť a v ponuke vyberte cieľ. Táto možnosť vyžaduje, aby ste predtým konfigurovali ciele služby Analytics.
   • Používatelia, ktorí dokončili transakciu: Táto možnosť už je nakonfigurovaná tak, aby zahŕňala všetkých používateľov s viac než nula transakciami.
  2. Vytvorenie definície nového publika

   Ak nechcete použiť odporúčané publikum, kliknite na Vytvoriť nové a vytvorte nové publikum na základe segmentu, ktorý definujete. Pozrite si publiká, ktoré vytvoríte.

   Nástroj na vytváranie publík bez definovaných filtrov

   Po dokončení konfigurovania publika kliknite na Použiť.

   Definovanie publika

   Ak máte vo vymedzení publika podmienku Vylúčiť, zobrazí sa dodatočné začiarkavacie políčko a budete mať možnosť natrvalo alebo dočasne odstrániť používateľov z publika. Ďalšie informácie

   Ak má vaša definícia publika filtre na úrovni používateľa, zobrazí sa možnosť Dni spätného náhľadu. Pri použití možnosti Dni spätného náhľadu sú akýkoľvek používatelia, ktorí splnili vaše kritériá kedykoľvek počas tohto obdobia, pridaní do vášho publika pri ich najbližšom zahájení relácie na vašom webe.

   Ďalšie informácie o vyhodnocovaní filtrov

  3. Import segmentu

   Môžete importovať segment a na jeho základe vytvoriť publikum. Pri definovaní publika kliknite na Importovať segment a potom vyberte niektorý zo segmentov, ktoré sú k dispozícii v aktuálnom vlastníctve.
 7. Zadajte názov publika a potom kliknite na Ďalší krok.
 8. V časti Ciele publika použite ponuku + Pridať ciele a vyberte účty, v ktorých chcete publikum použiť. Medzi ciele patrí reklama vo vyhľadávaní a obsahová reklama Google (napríklad Obsahová sieť v službe Google Ads, remarketingové zoznamy pre reklamy vo vyhľadávaní v službe Google Ads, Display & Video 360 a Google Ad Manager), služby ako Optimalizácia Google, v ktorej používate publiká na experimentovanie alebo prispôsobovanie, a Analytics. Účet správcu Google Ads je tiež oprávneným účtom pre Google Ads.

  Ak vaše publikum zahŕňa dimenziu Vek, Pohlavie alebo niektorú z dimenzií týkajúcich sa záujmov, môžete toto publikum zverejniť iba v službe Google Ads (Obsahová sieť).

  Ak vaše publikum zahŕňa sekvencie, nemôžete ho zverejniť v službe Analytics.
 9. Kliknite na OK a potom kliknite na Zverejniť.

Keď vytvoríte nové publikum Obsahovej siete, Analytics vyplní zoznam maximálne 30 dňami údajov, aby ste ho mohli použiť za 24 až 48 hodín. Ak máte k dispozícii údaje z obdobia kratšieho než 30 dní, Analytics použije všetky dostupné údaje. Analytics nemôže vopred vyplniť publiká Vyhľadávania.

Ak používate import v čase dopytu, Analytics tiež spätne vyplní údaje o vašich publikách vždy, keď pridáte novú schému importu v čase dopytu a keď sa sprístupnia nové údaje importu v čase dopytu.

Úprava publika

 1. Prihláste sa do služby Google Analytics.
 2. Kliknite na položku Správca a prejdite na vlastníctvo, v ktorom chcete upraviť publikum.
 3. V stĺpci VLASTNÍCTVO kliknite na Definície publika > Publikum.
 4. V zozname existujúcich publík kliknite na názov publika, ktoré chcete upraviť.
 5. Kliknite na Upraviť pre možnosti Zdroj publika, Definícia publika alebo Ciele publika.

  Keď upravíte zdroj (zobrazenie prehľadov) alebo definíciu, noví používatelia sa pridávajú na základe nového zdroja alebo definície a existujúci používatelia, ktorí boli pridaní na základe predchádzajúceho zdroja alebo definície, zostanú v publiku až do vypršania trvania členstva.

  Keď upravíte ciele, môžete publikum zatvoriť pre jednotlivé ciele, aby ďalej nezhromažďovalo používateľov v príslušných kontextoch. Potom môžete publikum pre cieľ znova otvoriť tak, že ho znova upravíte.

Zatvorenie, odstránenie alebo opätovná aktivácia publika

Keď publikum zatvoríte, už nebude zhromažďovať používateľov. Používateľom v príslušnom publiku sa stále môžu zobrazovať reklamy, kým nevyprší platnosť ich trvania členstva.

Keď publikum odstránite, bude odstránené zo všetkých cieľov a členovia publika už nebudú na základe kritérií publika spĺňať podmienky zobrazovania reklám.

Publikum môžete zatvoriť pre jednotlivé ciele pri jeho upravovaní.

Ak chcete publikum zatvoriť pre všetky ciele súčasne:

 • Otvorte publikum, ktoré chcete upraviť, a kliknite na možnosť Zatvoriť publikum vpravo dole.

Odstránenie publika:

 • Zatvorte ho pre všetky ciele a potom kliknite na možnosť Odstrániť publikum vpravo dole.

Ak chcete znova otvoriť publikum, ktoré ste zatvorili pre všetky ciele:

 • Otvorte publikum, ktoré chcete upraviť, a potom ho otvorte pre jednotlivé ciele.

Publiká a rozhranie Management API

Google Analytics Management API poskytuje programové možnosti na vytváranie a úpravu publík. Ďalšie informácie

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
false
true
true
69256