[UA] Tworzenie i edytowanie list odbiorców

Z tego artykułu dowiesz się, jak tworzyć i edytować listy odbiorców w Universal Analytics. Aby uzyskać podobne informacje w przypadku Google Analytics 4, zapoznaj się z tymi materiałami:

Listy odbiorców remarketingu z Google Analytics wyeksportowane do kampanii w Google Ads lub kampanii Display & Video 360 są zwykle aktualizowane przynajmniej raz dziennie. Jeśli przez ponad 365 dni nie użyjesz żadnej z tych list do wyświetlenia reklamy, ich aktualizowanie będzie się odbywać rzadziej (co 30 dni).

Gdy zaczniesz używać tych list w aktywnych kampaniach lub gdy utworzysz nową listę remarketingową, Analytics znów będzie je aktualizować przynajmniej raz dziennie.

Listy odbiorców wyeksportowane do Google Optimize są aktualizowane codziennie niezależnie od tego, czy używasz ich w eksperymentach.

Możesz używać gotowych list odbiorców utworzonych przez zespół Analytics, które będą przydatne w wielu przypadkach. Możesz też tworzyć zupełnie nowe listy odbiorców, jak również importować dowolne utworzone już segmenty i na ich podstawie tworzyć nowe listy odbiorców. Gdy masz już listę odbiorców, staje się ona dostępna na wybranym koncie i możesz od razu włączyć ją do kampanii lub eksperymentu.

Tematy w tym artykule:

Wymagania wstępne

 • Aby tworzyć listy odbiorców w danej usłudze, musisz w niej mieć rolę edytora.
 • Jeśli tworzysz listę odbiorców na podstawie wymiaru Data sesji, musisz ją opublikować na co najmniej 5 dni przed datą sesji, którą chcesz zarejestrować. Analytics uzupełnia listy odbiorców w sieci wyszukiwania i sieci reklamowej danymi z 30 dni. Dane nie są uzupełniane na podstawie daty sesji.

Limity

 • Obowiązuje limit 2000 list odbiorców na usługę.
 • W usłudze w Analytics 360 możesz opublikować maksymalnie 50 list odbiorców, a w usłudze w Analytics (wersja standardowa) – maksymalnie 20.
 • Listę odbiorców możesz opublikować na nieograniczonej liczbie kont, o ile nie służą one do wyświetlania reklam, np. Optimize czy Analytics.
 • Listę odbiorców możesz opublikować na maksymalnie 10 kontach reklamowych (pojedynczo lub na wszystkich naraz), np. na kontach menedżera Google Ads, kontach Google Ads do wyświetlania reklam lub kontach Display & Video 360. Konto menedżera Google Ads jest liczone jako jedno konto (z 10 dozwolonych), ale powiązana z nim lista odbiorców jest też dostępna na jego kontach podrzędnych.
  List odbiorców z Universal Analytics nie można publikować w usługach Search Ads 360 i Campaign Manager 360.

Tworzenie listy odbiorców

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do usługi, w której chcesz utworzyć listę odbiorców.
 3. W kolumnie Usługa kliknij Definicje list odbiorców > Odbiorcy.
 4. Kliknij + Nowi odbiorcy.
  Opcje konfiguracyjne nowej listy odbiorców
 5. Domyślnie nowa lista odbiorców jest tworzona na podstawie danych z Twojego bieżącego widoku raportów. Wszyscy użytkownicy odfiltrowani z wybranego widoku danych zostaną też odfiltrowani z listy odbiorców.

  Aby zmienić widok danych, kliknij Edytuj, wybierz nowy widok danych, a potem kliknij Następny krok.
 6. Gdy klikniesz Definicja odbiorców, masz do wyboru 3 metody:
  1. Wybór wstępnie skonfigurowanej listy odbiorców

   Niektóre ze wstępnie skonfigurowanych definicji list odbiorców:
   • Lista inteligentna: Google zarządza listą odbiorców za Ciebie.
   • Wszyscy użytkownicy: wszyscy użytkownicy Twojej witryny lub aplikacji, którzy mają już niezbędne pliki cookie dotyczące reklam oraz identyfikatory wyświetlana reklam mobilnych.
   • Nowi użytkownicy: wszyscy użytkownicy, którzy mają za sobą tylko jedną sesję w Twojej witrynie lub aplikacji.
   • Powracający użytkownicy: dowolni użytkownicy, którzy mają za sobą więcej niż jedną sesję w Twojej witrynie lub aplikacji.
   • Użytkownicy, którzy odwiedzili określoną sekcję mojej witryny/aplikacji: kliknij ikonę edytuj i wpisz adres URL strony lub katalogu w witrynie bądź ekranu aplikacji. W przypadku tej opcji używany jest typ dopasowania zawiera – dopasowywane są wszystkie adresy URL zawierające wpisany tu ciąg znaków.

    Jeśli masz w swojej witrynie/aplikacji ponad 1000 adresów URL stron/ekranów, Analytics wyświetla trafienia w trakcie wpisywania tekstu, ale tylko te, które mieszczą się w pierwszym 1000 adresów URL. Jeśli nie ma wśród nich żadnych trafień, Analytics nie wyświetli niczego. W takim przypadku możesz skopiować i wkleić adres URL z przeglądarki albo z innego źródła, w którym przechowujesz adresy URL, np. z arkusza kalkulacyjnego.
   • Użytkownicy, którzy zrealizowali cel konwersji: kliknij ikonę edytuj i wybierz cel w menu. Ta opcja wymaga wcześniejszego skonfigurowania celów w Analytics.
   • Użytkownicy, którzy zrealizowali transakcję: grupa skonfigurowana tak, aby uwzględniać wszystkich użytkowników, którzy zrealizowali co najmniej jedną transakcję.
  2. Tworzenie nowej definicji listy odbiorców

   Jeśli nie chcesz korzystać z zalecanej listy odbiorców, kliknij Utwórz nowych, aby utworzyć nową listę odbiorców na podstawie zdefiniowanego przez Ciebie segmentu. Zobacz artykuł Utworzone przez Ciebie listy odbiorców remarketingu.

   Kreator listy odbiorców, bez filtrów

   Po zakończeniu konfigurowania listy odbiorców kliknij Zastosuj.

   Definicja listy odbiorców

   Jeśli definicja listy odbiorców zawiera warunek wykluczenia, pojawia się dodatkowe pole i masz możliwość wyboru trwałego lub tymczasowego usuwania użytkowników z tej listy. Więcej informacji

   Jeśli definicja odbiorców zawiera filtry na poziomie użytkownika, pojawi się opcja Zakres dni. Dzięki niej wszyscy użytkownicy, którzy w wyznaczonym okresie spełnili ustalone przez Ciebie kryteria odbiorców, zostają dodani do listy, gdy następnym razem zainicjują sesję w Twojej witrynie.

   Więcej informacji o sposobie oceny filtrów.

  3. Importowanie segmentu

   Możesz zaimportować segment i utworzyć listę odbiorców na jego podstawie. Aby zdefiniować listę odbiorców, kliknij Importuj segment i wybierz jeden z segmentów dostępnych w danej usłudze.
 7. Podaj nazwę listy odbiorców i kliknij Następny krok.
 8. W sekcji Konta docelowe odbiorców wybierz w menu + Dodaj miejsca docelowe te konta, na których chcesz używać listy odbiorców. Do kont docelowych należą: sieci wyszukiwania i reklamowa Google (np. Google Ads – sieć reklamowa, RLSA w Google Ads, Display & Video 360 i Google Ad Manager) oraz usługi, np. Google Optimize, w której możesz używać list odbiorców do eksperymentowania lub personalizacji. Jeśli masz konto menedżera Google Ads, ono też kwalifikuje się do użycia.

  Jeśli lista odbiorców obejmuje takie dane jak wiek, płeć lub dowolne z wymiarów zainteresowań, możesz ją opublikować tylko w Google Ads (sieć reklamowa).

  Jeśli lista odbiorców zawiera sekwencje, nie możesz jej opublikować w Analytics.
 9. Kliknij kolejno OK i Opublikuj.

Podczas tworzenia nowej listy odbiorców Analytics zapełnia ją danymi z maksymalnie 30 dni, dzięki czemu możesz zacząć jej używać już w ciągu 24–48 godzin. Jeśli posiadasz dane z mniej niż 30 dni, Analytics użyje dostępnych danych. Analytics nie może wstępnie wypełniać list odbiorców w sieci wyszukiwania.

Jeśli korzystasz z importu podczas zapytań, Analytics uzupełni też listę odbiorców po dodaniu nowego schematu importu podczas zapytań i za każdym razem, gdy nowe dane importu podczas zapytań staną się dostępne.

Edytowanie listy odbiorców

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do usługi, w której chcesz edytować listę odbiorców.
 3. W kolumnie USŁUGA kliknij Definicje list odbiorców > Odbiorcy.
 4. Na liście utworzonych już list odbiorców kliknij nazwę listy, w której chcesz wprowadzić zmiany.
 5. Kliknij Edytuj obok pozycji Źródło odbiorców, Definicja odbiorców lub Konta docelowe odbiorców.

  Jeśli zmienisz źródło (widok raportów) lub definicję, nowi użytkownicy są dodawani na podstawie nowego źródła lub nowej definicji, a użytkownicy dodani wcześniej na podstawie poprzedniego źródła lub poprzedniej definicji pozostają na liście przez cały okres członkostwa.

  Jeśli zmienisz konta docelowe odbiorców, możesz zamknąć listę odbiorców dla danych kont docelowych, by w tym kontekście nie byli do niej dodawani użytkownicy. Edytowanie listy odbiorców na nowo pozwala jeszcze raz otworzyć ją w przypadku danego miejsca docelowego.

Zamykanie, usuwanie i ponowne otwieranie listy odbiorców

Jeśli zamkniesz listę odbiorców, nie będą do niej dodawani użytkownicy. Możesz jednak nadal wyświetlać reklamy użytkownikom z tej listy do końca okresu członkostwa.

Jeśli usuniesz listę odbiorców, zniknie ona ze wszystkich miejsc docelowych. Nie będzie też można wyświetlać reklam użytkownikom z tej listy według kryterium odbiorców.

Listę odbiorców możesz zamknąć dla danego miejsca docelowego podczas jej edytowania.

Aby za jednym razem zamknąć listę odbiorców dla wszystkich miejsc docelowych:

 • Edytuj listę odbiorców, a następnie w prawym dolnym rogu kliknij Zamknij odbiorców.

Aby usunąć listę odbiorców:

 • Zamknij ją dla wszystkich miejsc docelowych, a następnie w prawym dolnym rogu kliknij Usuń odbiorców.

Aby ponownie otworzyć listę odbiorców, która została zamknięta dla wszystkich miejsc docelowych:

 • Otwórz listę odbiorców do edytowania, a potem otwórz ją w przypadku pojedynczego miejsca docelowego.

Listy odbiorców a interfejs API zarządzania Google Analytics

Interfejs API zarządzania Google Analytics oferuje opcje automatycznego tworzenia i edytowania list odbiorców. Więcej informacji

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne