[UA] Opprett og rediger målgrupper

Denne artikkelen handler om hvordan du kan opprette og redigere målgrupper i Universal Analytics. Du finner lignende informasjon relatert til Google Analytics 4 i ressursene nedenfor:

Når remarketingmålgrupper for Google Analytics eksporteres til Google Ads- eller Display & Video 360-kampanjer, oppdateres de som regel minst én gang om dagen. Hvis du ikke viser annonser til noen av disse målgruppene på over 365 dager, oppdateres målgruppene sjeldnere (hver 30. dag).

Når du begynner å bruke disse målgruppene i aktive kampanjer, eller om du oppretter en ny remarketingliste, gjenopptar Analytics den daglige oppdateringen.

Målgrupper som blir eksportert til Google Optimize, oppdateres daglig, uavhengig av om du bruker målgruppene i eksperimenter eller ikke.

Med de forhåndskonfigurerte målgruppene som Analytics-teamet har utviklet, kan du dekke mange av bruksområdene dine. Du kan sette sammen nye målgrupper fra scratch, og du kan importere hvilke som helst av de eksisterende segmentene dine og bruke disse som utgangspunkt for nye målgrupper. Når du har satt sammen en målgruppe, blir den tilgjengelig i kontoene du velger, og du kan bruke den umiddelbart som en del av en kampanje eller et eksperiment.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Forutsetninger

 • Du må ha redigeringstilgang til området der du vil opprette målgruppen.
 • Hvis du baserer målgruppen din på Øktdato-dimensjonen, må du publisere målgruppen minst fem dager forut for øktdatoen du vil registrere. Analytics etterregistrerer data fra de siste 30 dagene i målgrupper i Søke- og Displaynettverket, men data blir ikke etterregistrert basert på øktdato.

Grenser

 • Du kan ha maksimalt 2000 målgrupper per område.
 • Du kan publisere maksimalt 50 målgrupper i Analytics 360-områder og maksimalt 20 målgrupper i standard Analytics-områder.
 • Du kan publisere hver målgruppe i et ubegrenset antall kontoer som ikke brukes til annonsering, for eksempel Optimize eller Analytics.
 • Du kan publisere en målgruppe i opptil ti annonseringskontoer (f.eks. Google Ads-managerkontoer, Google Ads-visningskontoer eller Display & Video 360-kontoer). En Google Ads-managerkonto regnes som én av ti, men målgruppen er tilgjengelig i alle de underordnede kontoene som tilhører denne managerkontoen.
  Du kan ikke publisere Universal Analytics-målgrupper i Search Ads 360 eller Campaign Manager 360.

Opprett målgrupper

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Klikk på Administrator, og naviger til området der du vil opprette målgruppen.
 3. Klikk på Målgruppedefinisjoner > Målgrupper i Område-kolonnen.
 4. Klikk på + Ny målgruppe.
  Konfigurasjonsalternativer for nye målgrupper
 5. Den nye målgruppen din er som standard basert på data fra den nåværende rapporteringsvisningen din. Eventuelle brukere som blir filtrert bort fra visningen, blir også filtrert bort fra målgruppen.

  For å endre rapporteringsvisningen, klikk på Rediger, velg en ny rapporteringsvisning, og klikk så på Neste trinn.
 6. Når du velger en målgruppedefinisjon, har du tre alternativer:
  1. Velg en forhåndskonfigurert målgruppe

   De forhåndskonfigurerte målgruppene omfatter blant disse definisjonene:
   • Smart liste: La Google administrere målgruppen for deg.
   • Alle brukere: alle brukere av appen din eller nettstedet ditt som allerede har de nødvendige informasjonskapslene for annonsering eller ID-ene for mobilannonsering
   • Nye brukere: alle brukere som bare har hatt én økt i appen din eller på nettstedet ditt
   • Returnerende brukere: alle brukere som har hatt flere enn én økt i appen din eller på nettstedet ditt
   • Brukere som har besøkt en bestemt del av appen din eller nettstedet ditt: Klikk på redigeringsikonet, og oppgi nettadressen for en skjerm i appen eller en side eller katalog på nettstedet. Med dette alternativet benyttes inneholder-samsvartypen, og det søkes etter samsvar med enhver nettadresse som inneholder strengen du oppgir her.

    Hvis du har flere enn 1000 nettadresser for sider eller skjermer i appen eller på nettstedet, blir det utelukkende vist treff i Analytics mens du skriver inn tekst, hvis det finnes samsvar i de første 1000 nettadressene. Det vises ingenting i Analytics hvis det ikke finnes treff i de første 1000 nettadressene. I slike tilfeller kan du kopiere og lime inn nettadressen fra en nettleser eller en annen kilde, for eksempel et regneark.
   • Brukere som fullførte en målkonvertering: Klikk på redigeringsikonet, og velg et mål fra menyen. Dette alternativet forutsetter at du tidligere har konfigurert mål i Analytics.
   • Brukere som fullførte en transaksjon: Dette alternativet er allerede konfigurert slik at det innbefatter alle brukere med flere enn null transaksjoner.
  2. Opprett nye målgruppedefinisjoner

   Hvis du ikke ønsker å bruke noen anbefalt målgruppe, kan du klikke på Opprett ny for å opprette en ny målgruppe basert på et segment du selv definerer. Les artikkelen om målgrupper du oppretter.

   Målgruppebyggeren, ingen filtre er definert

   Klikk på Bruk når du er ferdig med å konfigurere målgruppen.

   Målgruppedefinisjon

   Hvis du har med et Ekskluder-vilkår i målgruppedefinisjonen din, vises det en ny avmerkingsboks. Via den kan du fjerne brukere fra denne målgruppen midlertidig eller permanent. Finn ut mer

   Hvis du har filtre på brukernivå i målgruppedefinisjonen din, får du også se Antall dager for tilbakeblikk-alternativet. Med Antall dager for tilbakeblikk blir alle brukerne som innfrir målgruppekriteriene dine når som helst i løpet av tilbakeblikksperioden, lagt til i målgruppen den neste gangen de starter en økt på nettstedet ditt.

   Finn ut mer om hvordan filtre evalueres.

  3. Importér segmenter

   Du kan importere et segment og bruke det som utgangspunktet for en ny målgruppe. Når du skal definere en målgruppe, kan du klikke på Importér et segment og så velge blant segmentene som er tilgjengelige for det aktuelle området.
 7. Gi målgruppen et navn, og klikk så på Neste trinn.
 8. Bruk + Legg til destinasjoner-menyen under Målgruppedestinasjoner for å velge hvilke kontoer du vil bruke målgruppen i. Destinasjonene inkluderer søke- og bannerannonsering på Google (f.eks. bannerannonser i Google Ads, RLSA i Google Ads, Display & Video 360 og Google Ad Manager), Analytics samt tjenester som Google Optimize, der du bruker målgrupper i forbindelse med testing eller personlig tilpasning. Hvis du har en Google Ads-managerkonto, er den også inkludert fordi den omfattes av Google Ads-kvalifikasjonskravene.

  Hvis målgruppen din omfatter dimensjonen Kjønn eller Aldersgruppe eller noen av interessedimensjonene, kan du bare publisere den i Google Ads (Displaynettverket).

  Hvis målgruppen omfatter sekvenser, kan du ikke publisere den i Analytics.
 9. Klikk på OK og så på Publiser.

Når du oppretter en ny målgruppe i Displaynettverket, forhåndsutfyller Analytics ut listen med data fra de siste 30 dagene, slik at du kan bruke listen innen 24–48 timer. Hvis du ikke har data fra minst 30 dager tilbake i tid, fyller Analytics inn de dataene du har. Analytics kan ikke forhåndsutfylle målgrupper i Søkenettverket.

Hvis du bruker importering ved spørringstidspunktet, etterfyller Analytics også data om målgruppene dine når du legger til et nytt skjema for importering ved spørringstidspunktet, og når det gjøres tilgjengelig nye data om importering ved spørringstidspunktet.

Endre målgrupper

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Klikk på Administrator, og naviger til området der du vil endre målgruppen.
 3. Klikk på Målgruppedefinisjoner > Målgrupper i OMRÅDE-kolonnen.
 4. Klikk på navnet på målgruppen du vil endre, i listen over eksisterende målgrupper.
 5. Klikk på Rediger for Målgruppekilde, Målgruppedefinisjon eller Målgruppedestinasjoner.

  Hvis du endrer kilden (rapporteringsvisningen) eller definisjonen, blir det lagt til nye brukere basert på den nye kilden eller definisjonen. Eksisterende brukere som er lagt til basert på den forrige kilden eller definisjonen, blir værende i målgruppen inntil varigheten av inkludering utløper.

  Når du endrer destinasjoner, kan du ekskludere enkeltdestinasjoner fra en målgruppe, slik at det ikke lenger akkumuleres brukere i de aktuelle kontekstene. Senere kan du inkludere ekskluderte destinasjoner i målgruppen ved å endre målgruppen på nytt.

Lukk, slett eller gjenåpne målgrupper

Når du lukker en målgruppe, akkumuleres det ikke lenger brukere der. Det kan imidlertid fortsatt vises annonser til brukerne som inngår i målgruppen, helt frem til den aktuelle varigheten av inkludering utløper.

Hvis du sletter en målgruppe, blir den fjernet fra alle destinasjonene. I tillegg kan det ikke lenger vises annonser til medlemmene i målgruppen i henhold til målgruppekriteriene.

Du kan ekskludere enkeltdestinasjoner fra målgrupper når du endrer målgruppene.

Sånn kan du ekskludere alle destinasjoner fra en målgruppe samtidig:

 • Åpne målgruppen for redigering, og klikk så på Lukk målgruppen nede til høyre.

Sånn sletter du en målgruppe:

 • Lukk den for alle destinasjoner, og klikk så på Slett målgruppen nede til høyre.

Sånn kan du åpne en målgruppe du tidligere har lukket for alle destinasjoner:

 • Åpne målgruppen for redigering, og åpne den så for enkeltdestinasjoner.

Målgrupper og Management API

Med Google Analytics Management API får du programmatiske alternativer når du skal opprette og endre målgrupper. Finn ut mer

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny