Opprett og endre målgrupper

Med de forhåndskonfigurerte målgruppene som Analytics-teamet har utviklet, kan du dekke mange av bruksområdene dine. Du kan sette sammen nye målgrupper fra scratch, og du kan importere hvilke som helst av de eksisterende segmentene dine og bruke disse som utgangspunkt for nye målgrupper. Når du har satt sammen en målgruppe, blir den tilgjengelig i kontoene du velger, og du kan bruke den umiddelbart som en del av en kampanje eller et eksperiment.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Opprett målgrupper

Du må ha redigeringstilgang til området der du vil opprette målgruppen.

Du kan ha maksimalt 2000 målgrupper per område.

Du kan publisere en målgruppe i opptil ti annonseringskontoer (f.eks. Google Ads-managerkontoer, Google Ads-visningskontoer eller Display & Video 360-kontoer). En Google Ads-managerkonto regnes som én av ti, men målgruppen er tilgjengelig i alle de underordnede kontoene som tilhører denne managerkontoen.

Du kan publisere en målgruppe i et ubegrenset antall kontoer som ikke brukes til annonsering, for eksempel Optimize eller Analytics.

Du kan publisere maksimalt 50 målgrupper i Analytics 360-områder og maksimalt 20 målgrupper i Analytics Standard-områder.

Hvis du baserer målgruppen din på Øktdato-dimensjonen, må du publisere målgruppen minst fem dager forut for øktdatoen du vil registrere. Analytics etterregistrerer data fra de siste 30 dagene i målgrupper i Søke- og Displaynettverket, men data blir ikke etterregistrert basert på øktdato.

Sånn kan du opprette målgrupper:

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Klikk på Administrator, og naviger til området der du vil opprette målgruppen.
 3. Klikk på Målgruppedefinisjoner > Målgrupper i Område-kolonnen.
 4. Klikk på + Ny målgruppe.
  Konfigurasjonsalternativer for nye målgrupper
 5. Den nye målgruppen din er som standard basert på data fra den nåværende rapporteringsvisningen din. Eventuelle brukere som blir filtrert bort fra visningen, blir også filtrert bort fra målgruppen.

  For å endre rapporteringsvisningen, klikk på Rediger, velg en ny rapporteringsvisning, og klikk så på Neste trinn.
 6. Definer målgruppen. Det kan du gjøre på disse måtene:
  • Velg blant forhåndskonfigurerte målgruppedefinisjoner:
   • Smart liste: La Google administrere målgruppen for deg.
   • Alle brukere: Dette omfatter alle brukere av appen din eller nettstedet ditt som allerede har de nødvendige informasjonskapslene for annonsering eller ID-ene for mobilannonsering.
   • Nye brukere: Her inkluderes alle brukere som bare har hatt én økt i appen din eller på nettstedet ditt.
   • Returnerende brukere: Dette omfatter alle brukere som har hatt flere enn én økt i appen din eller på nettstedet ditt.
   • Brukere som har besøkt en bestemt del av appen din eller nettstedet ditt: Klikk på redigeringsikonet, og oppgi nettadressen for en side eller katalog på nettstedet eller en skjerm i appen. Med dette alternativet benyttes inneholder-samsvartypen, og det finnes samsvar mellom strengen du oppgir her, og enhver nettadresse.

    Hvis du har flere enn 1000 nettadresser for sider eller skjermer i appen eller på nettstedet, blir det utelukkende vist treff i Analytics mens du skriver inn tekst, hvis det finnes samsvar i de første 1000 nettadressene. Det vises ingenting i Analytics hvis det ikke finnes treff i de første 1000 nettadressene. I slike tilfeller kan du kopiere og lime inn nettadressen fra en nettleser eller en annen kilde, for eksempel et regneark.
   • Brukere som fullførte en målkonvertering: Klikk på redigeringsikonet, og velg et mål fra menyen. Med dette alternativet forutsetter vi at du tidligere har konfigurert mål i Analytics.
   • Brukere som fullførte en transaksjon: Dette alternativet er allerede konfigurert på en slik måte at det innbefatter alle brukere med flere enn null transaksjoner.
  • Opprett en ny målgruppedefinisjon. Les gjennom Opprett nye målgruppedefinisjoner nedenfor.
  • Importér et segment. Les gjennom Importér segmenter nedenfor.

  Uansett hvilken metode du velger for å sette sammen målgruppen din, kan du se et anslag for målgruppestørrelsen under Brukere i løpet av de sju siste dagene. Denne verdien fastsettes ut fra antallet brukere som har oppfylt vilkårene dine i den aktuelle tidsperioden. Dette er bare et anslag for hvor mange fremtidige brukere som kommer til å oppfylle kriteriene dine. Anslaget gjøres på bakgrunn av trafikken i løpet av de siste sju dagene.

  Antallet brukere i en Google Ads-remarketingliste er som regel lavere enn det totale antallet brukere av appen din eller nettstedet ditt. Dette skyldes at mange av brukerne ikke har de nødvendige informasjonskapslene for annonsering eller mobilannonserings-ID-ene. Du kan for eksempel se denne forskjellen ved å sammenligne størrelsen på Alle brukere-remarketinglisten din med Analytics-verdien for Brukere i Oversikt over målgrupper-rapporten.

  Du kan også komme til å se en forskjell i størrelsen på Google Ads-remarketinglistene som brukes til bannerannonser, og listene som brukes i remarketinglister for søkeannonser (RLSA) – selv når de er basert på den samme målgruppen. I bannerannonselister kan brukerne inkluderes i dimensjonene Kjønn, Interesser og Aldersgruppe, mens dette ikke er mulig i RLSA-lister.
 7. Hvis du legger til brukere i listene dine basert på data som blir sendt til Analytics via Measurement Protocol (standardutgaven av Analytics og Analytics 360) eller dataimportering på søketidspunktet (Analytics 360), kan Analytics – av hensyn til personvern – bare legge til brukere i søke- og bannerannonselister i inntil 30 dager etter at denne informasjonen er registrert (finn ut mer).
 8. Vær oppmerksom på at med mindre du har konfigurert sampling manuelt via sampleRate (analytics.js) eller setSampleRate (ga.js) (der sampling alltid gjøres før data sendes til Analytics), har sampling i Analytics ingen innvirkning på hvor mange brukere som er kvalifisert for målgruppene dine. Sampling i Analytics kan påvirke anslaget for målgruppestørrelsen, men ikke selve målgruppen.
 9. Det er varigheten av inkludering som avgjør hvor mange dager brukere blir værende i målgruppen. Verdien kan være et tall mellom 1 og 540.
 10. Gi målgruppen et navn, og klikk så på Neste trinn.
 11. Bruk + Legg til destinasjoner-menyen under Målgruppedestinasjoner for å velge hvilke kontoer du vil bruke målgruppen i. Destinasjonene inkluderer søke- og bannerannonsering på Google (f.eks. bannerannonser i Google Ads, RLSA i Google Ads, Display & Video 360 og Google Ad Manager), tjenester som Google Optimize, der du bruker målgrupper i forbindelse med testing eller personlig tilpasning, og Analytics. Hvis du har Google Ads-managerkonto, er den også inkludert fordi den omfattes av Google Ads-kvalifikasjonskravene.

  Hvis målgruppen din inkluderer dimensjonen Kjønn eller Aldersgruppe eller noen av interessedimensjonene, kan du bare publisere den i Google Ads (Displaynettverket) og Analytics.

  Hvis målgruppen omfatter sekvenser, kan du ikke publisere den i Analytics.
 12. Klikk på OK og så på Publiser.

Når du oppretter en ny målgruppe i Displaynettverket, forhåndsutfyller Analytics ut listen med data fra de siste 30 dagene, slik at du kan bruke listen innen 24–48 timer. Hvis du ikke har data fra minst 30 dager tilbake i tid, fyller Analytics inn de dataene du har. Analytics kan ikke forhåndsutfylle målgrupper i Søkenettverket.

Hvis du bruker importering ved spørringstidspunktet, etterfyller Analytics også data om målgruppene dine når du legger til et nytt skjema for importering ved spørringstidspunktet, og når det gjøres tilgjengelig nye data om importering ved spørringstidspunktet.

 

Opprett nye målgruppedefinisjoner

Hvis du ikke ønsker å bruke en anbefalt målgruppe, kan du klikke på Opprett ny for å opprette en ny målgruppe basert på et segment du selv definerer. Les gjennom Eksempler på remarketingmålgrupper du kan opprette.

Målgruppeverktøy, ingen filtre er definert

Klikk på Bruk når du er ferdig med å konfigurere målgruppen.

Målgruppedefinisjon

 

Hvis du har med et Ekskluder-vilkår i målgruppedefinisjonen din, vises det en ny avmerkingsboks. Via den kan du fjerne brukere fra denne målgruppen midlertidig eller permanent. Finn ut mer

Hvis du har filtre på brukernivå i målgruppedefinisjonen din, får du også se Antall dager for tilbakeblikk-alternativet. Med Antall dager for tilbakeblikk blir alle brukerne som innfrir målgruppekriteriene dine når som helst i løpet av tilbakeblikksperioden, lagt til i målgruppen den neste gangen de starter en økt på nettstedet ditt.

Finn ut mer om hvordan filtre evalueres.

 

Importér segmenter

Du kan importere et segment og bruke det som utgangspunktet for en ny målgruppe. Når du skal definere en målgruppe, kan du klikke på Importér et segment og så velge blant segmentene som er tilgjengelige for det aktuelle området.

 

Endre målgrupper

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Klikk på Administrator, og naviger til området der du vil endre målgruppen.
 3. Klikk på Målgruppedefinisjoner > Målgrupper i OMRÅDE-kolonnen.
 4. Klikk på navnet på målgruppen du vil endre, i listen over eksisterende målgrupper.
 5. Klikk på Rediger for Målgruppekilde, Målgruppedefinisjon eller Målgruppedestinasjoner.

  Hvis du endrer kilden (rapporteringsvisningen) eller definisjonen, blir det lagt til nye brukere basert på den nye kilden eller definisjonen. Eksisterende brukere som er lagt til basert på den forrige kilden eller definisjonen, blir værende i målgruppen inntil varigheten av inkludering utløper.

  Når du endrer destinasjoner, kan du ekskludere enkeltdestinasjoner fra en målgruppe, slik at det ikke lenger akkumuleres brukere i de aktuelle kontekstene. Senere kan du inkludere ekskluderte destinasjoner i målgruppen ved å endre målgruppen på nytt.

Lukk, slett eller gjenåpne målgrupper

Når du lukker en målgruppe, akkumuleres det ikke lenger brukere der. Det kan imidlertid fortsatt vises annonser til brukerne som inngår i målgruppen, helt frem til den aktuelle varigheten av inkludering utløper.

Hvis du sletter en målgruppe, blir den fjernet fra alle destinasjonene. I tillegg kan det ikke lenger vises annonser til medlemmene i målgruppen i henhold til målgruppekriteriene.

Du kan ekskludere enkeltdestinasjoner fra målgrupper når du endrer målgruppene.

Sånn kan du ekskludere alle destinasjoner fra en målgruppe samtidig:

 • Åpne målgruppen for redigering, og klikk så på Lukk målgruppen nede til høyre.

Sånn sletter du en målgruppe:

 • Lukk den for alle destinasjoner, og klikk så på Slett målgruppen nede til høyre.

Sånn kan du åpne en målgruppe du tidligere har lukket for alle destinasjoner:

 • Åpne målgruppen for redigering, og åpne den så for enkeltdestinasjoner.

Opprett og endre målgrupper via Management API

Med Google Analytics Management API får du programmatiske alternativer når du skal opprette og endre målgrupper. Finn ut mer

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt