Vytváření a úpravy segmentů publika

Můžete použít hotové segmenty publika, které pro celou řadu případů využití předem nakonfiguroval tým Analytics. Kromě toho můžete vytvářet zcela nové segmenty publika nebo importovat už existující segmenty a použít je jako základ nových. Jakmile nějaký segment publika vytvoříte, bude dostupný v účtech, které vyberete, a můžete ho hned začít používat v rámci kampaní a experimentů.

Obsah tohoto článku:

Vytvoření segmentu publika

Potřebujete oprávnění k úpravám služby, v níž chcete publikum vytvořit.

V jedné službě může být maximálně 2000 publik.

Publikum lze použít jednotlivě nebo najednou pro maximálně 10 inzertních účtů (např. účty správce Google Ads, účty Google Ads zobrazující reklamy, účty Display & Video 360). Účet správce Google Ads se počítá jako 1 z 10, příslušné publikum je však dostupné ve všech podřízených účtech daného účtu správce.

Publikum lze použít v neomezeném počtu neinzertních účtů, například účtů služeb Optimalizace nebo Analytics.

V jednom účtu Analytics můžete použít nejvýše 50 publik.

Pokud segment publika vytváříte na základě dimenze Datum návštěvy, musíte ho publikovat alespoň pět dní před datem návštěvy, které chcete zachytit. Segmenty publika pro Vyhledávací a Obsahovou síť vyplňuje služba Analytics zpětně na základě dat za dobu až 30 dní, segmenty publika založené na údaji Datum návštěvy však zpětně nevyplňuje.

Postup vytvoření segmentu publika:

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics.
 2. Klikněte na Správce a přejděte do služby, v níž chcete publikum vytvořit.
 3. Ve sloupci Služba klikněte na Definice publika > Publika.
 4. Klikněte na tlačítko + Nový segment publika.
  Možnosti konfigurace nového segmentu publika
 5. Ve výchozím nastavení je nový segment publika založen na údajích aktuálního výběru dat pro přehledy. Uživatelé odfiltrovaní z tohoto výběru dat budou vyloučeni i ze segmentu publika.

  Chcete-li výběr dat změnit, klikněte na možnost Upravit, vyberte jiný a klikněte na tlačítko Další krok.
 6. Definujte své publikum. Vaše možnosti:
  • Můžete si vybrat z předem konfigurovaných definic publika:
   • Chytrý seznam: Google bude publikum spravovat za vás.
   • Všichni uživatelé jsou uživatelé webu nebo aplikace, kteří už mají potřebné reklamní cookie, resp. mobilní inzertní ID.
   • Noví uživatelé jsou lidé, kteří web nebo aplikaci navštívili jen jednou.
   • Vracející se uživatelé jsou lidé, kteří web nebo aplikaci navštívili víckrát.
   • U možnosti Uživatelé, kteří navštívili konkrétní část webu nebo aplikace klikněte na ikonu upravit a zadejte adresu URL stránky nebo adresáře na vašem webu, případně obrazovky vaší aplikace. Tato možnost používá typ shody obsahuje a vyhovuje jí každá adresa URL obsahující textový řetězec, který zde zadáte.

    Pokud pro web nebo aplikaci existuje více než 1000 adres URL stránek, resp. obrazovek, služba Analytics zobrazí shody během zadávání textu, jen pokud jsou nalezeny v prvních 1000 adresách URL. Pokud v prvních 1000 URL žádné shody nejsou, Analytics nezobrazí nic. V tomto případě můžete zkopírovat a vložit adresu URL z prohlížeče nebo z jiného zdroje adres URL, například z tabulky.
   • Uživatelé, kteří dokončili konverzi cíle: Klikněte na ikonu upravit a z nabídky vyberte cíl. Chcete-li používat tuto možnost, je třeba cíle v Analytics nejprve nakonfigurovat.
   • Uživatelé, kteří dokončili transakci: Tento segment zahrnuje všechny uživatele, kteří dokončili aspoň jednu transakci.
  • Můžete vytvořit novou definici publika. Přečtěte si níže část Vytvoření nové definice publika.
  • Můžete importovat existující segment. Další informace naleznete níže v části Import segmentu.

  U všech metod vytvoření publika se v části Uživatelé za posledních sedm dní zobrazí jeho odhadovaná velikost. Tuto hodnotu určuje počet uživatelů, kteří v daném časovém období vyhověli vašim podmínkám. Jedná se pouze o odhad počtu uživatelů, kteří v budoucnu splní kritéria. Odhad vychází z provozu za předchozích sedm dní.

  Ve většině případů bude počet uživatelů v remarketingovém seznamu Google Ads menší než celkový počet uživatelů webu nebo aplikace. Mnozí uživatelé totiž ještě nebudou mít potřebné reklamní cookie, resp. mobilní inzertní ID. Pokud porovnáte například velikost vašeho remarketingového seznamu Všichni uživatelé s metrikou UživateléPřehledu publika ve službě Analytics, bude rozdíl jasně patrný.

  Možná si také všimnete rozdílu ve velikostech remarketingových seznamů Google Ads používaných v Obsahové síti a remarketingových seznamů pro reklamy ve vyhledávání (seznamy RLSA) založených na tomtéž publiku. Seznamy pro Obsahovou síť mohou akumulovat více uživatelů, protože mohou zahrnovat uživatele v dimenzích Věk, Pohlaví a Zájmy, zatímco seznamy RLSA nikoli.
 7. Pokud uživatele do seznamů přidáváte na základě údajů odeslaných do Analytics prostřednictvím Protokolu měření (Analytics Standard a 360) nebo prostřednictvím importu v režimu času dotazu (Analytics 360), bude služba Analytics z důvodu ochrany soukromí do seznamů pro Vyhledávání a Obsahovou síť přidávat uživatele z posledních 30 dnů (další informace).
 8. Upozorňujeme, že pokud jste vzorkování nenakonfigurovali ručně pomocí parametru sampleRate (analytics.js) nebo setSampleRate (ga.js) (vynucení vzorkování před odesláním údajů do Analytics), nebude mít vzorkování v Analytics žádný vliv na počty uživatelů vhodných pro vaše publika. Vzorkování ve službě Analytics může ovlivnit odhad velikosti segmentu publika, ne však samotné publikum.
 9. Délka trvání členství udává počet dní, jak dlouho bude uživatel zařazen v tomto publiku. Nastavte hodnotu na libovolné číslo od 1 do 540 .
 10. Zadejte název segmentu publika a klikněte na Další krok.
 11. V části Cíle publika vyberte pomocí nabídky +Přidat cíle účty, ve kterých chcete dané publikum používat. Mezi možné cíle patří inzerce ve Vyhledávací a Obsahové síti Google (například Obsahová síť Google Ads, seznamy RLSA Google Ads, Display & Video 360 a Google Ad Manager), služby využívající publika k experimentům nebo personalizaci, například Optimalizace Google, a Analytics. Máte-li účet správce Google Ads, je zde zahrnut v rámci Google Ads.

  Pokud publikum zahrnuje dimenze Věk, Pohlaví nebo některou ze zájmových dimenzí, lze je publikovat pouze do služeb Google Ads (Obsahová síť) a Analytics.

  Pokud publikum zahrnuje sekvence, není možné jej publikovat do služby Analytics.
 12. Klikněte na tlačítko OK a pak na volbu Publikovat.

Když vytvoříte nový segment publika, služba Analytics naplní seznam údaji získanými za až 30 dnů, abyste ho mohli používat v průběhu 24 až 48 hodin. Pokud máte k dispozici údaje jen za kratší dobu, použijí se všechny.

Používáte-li import v režimu času dotazu, služba Analytics zároveň vyplní vaše segmenty publika vždy, když přidáte nové schéma importu v režimu času dotazu a kdykoli budou k dispozici nová data importu v režimu času dotazu.

 

Vytvoření nové definice publika

Pokud nechcete žádný z doporučených segmentů publika použít, klikněte na možnost Vytvořit nový a vytvořte nový segment publika na základě nějakého segmentu, který sami určíte. Podívejte se na příklady publik pro remarketing.

Nástroj pro tvorbu segmentů publika, žádné definované filtry

Po dokončení konfigurace segmentu publika klikněte na volbu Použít.

Definice publika

 

Zahrnuje-li definice publika vylučovací pravidlo, zobrazí se další zaškrtávací políčko a můžete trvale nebo dočasně odstranit příslušné uživatele z daného segmentu. Další informace

Pokud definice publika obsahuje filtry na úrovni uživatele, zobrazí se možnost Počet dní pro hloubku pohledu. Možnost Počet dní pro hloubku pohledu znamená, že uživatelé, kteří splnili kritéria daného publika kdykoli během období délky pohledu, budou při příštím zahájení relace na vašem webu k publiku přidáni.

Další informace o vyhodnocování filtrů

 

Import segmentu

Můžete importovat segment a použít jej jako základ pro segment publika. Při definování publika klikněte na volbu Importovat segment a vyberte některý ze segmentů, které jsou v aktuální službě k dispozici.

 

Úprava segmentu publika

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics.
 2. Klikněte na Správce a přejděte do služby, v níž chcete publikum upravit.
 3. Ve sloupci SLUŽBA klikněte na Definice publika > Publika.
 4. V seznamu stávajících publik klikněte na název publika, který chcete upravit.
 5. Klikněte na Upravit u položky Zdroj publika, Definice publika nebo Cíle publika.

  Když upravíte zdroj (výběr dat pro přehledy) nebo definici segmentu publika, noví uživatelé se do něj budou přidávat na základě nového zdroje nebo definice. Stávající uživatelé, kteří byli do segmentu publika přidáni na základě dřívějšího zdroje nebo definice, zůstanou v segmentu publika do vypršení doby jejich členství.

  Když upravujete cíle, můžete segment publika pro jednotlivé cíle zavřít, aby už v těchto kontextech neakumuloval uživatele. Při další úpravě ho pak můžete pro určitý cíl znovu otevřít.

Zavření, smazání a znovuotevření segmentu publika

Když segment publika zavřete, neakumuluje nadále uživatele. Uživatelům v daném segmentu publika nicméně mohou být stále zobrazovány reklamy až do vypršení délky trvání jejich členství.

Když segment publika smažete, odstraníte ho ze všech cílů a jeho členům již nebude možné zobrazovat reklamy podle kritérií tohoto segmentu publika.

Segmenty publika můžete v rámci jejich úprav zavírat pro jednotlivé cíle.

Zavření segmentu publika pro všechny cíle najednou:

 • Otevřete segment publika pro úpravy a klikněte vpravo dole na volbu Zavřít segment publika.

Smazání segmentu publika:

 • Zavřete ho pro všechny cíle a klikněte vpravo dole na volbu Smazat publikum.

Znovuotevření segmentu publika zavřeného pro všechny cíle:

 • Otevřete segment publika pro úpravy a otevřete ho pro jednotlivé cíle.

Vytváření a úpravy segmentů publika pomocí rozhraní API pro správu

Rozhraní API pro správu Google Analytics poskytuje programatické možnosti vytváření a upravování segmentů publika. Další informace

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?