Tento článek se týká služeb Universal Analytics, které od 1. července 2023 přestanou zpracovávat data. (Pro služby Analytics 360 platí datum 1. října 2023.) Pokud jste to ještě neudělali, začněte používat službu Google Analytics 4.

Vytváření a úpravy publika

Když jsou remarketingové segmenty publika Google Analytics exportovány do kampaní Google Ads, Display & Video 360 nebo Search Ads 360, jsou obvykle aktualizovány alespoň jednou denně. Pokud žádný z těchto segmentů publika nepoužijete k zobrazení reklamy po dobu delší než 365 dnů, budou tato publika aktualizována méně často (jednou za 30 dní).

Když tyto segmenty publika začnete používat v aktivních kampaních nebo když vytvoříte nový remarketingový seznam, vrátí se služba Analytics k aktualizaci alespoň jednou denně.

Publika exportovaná do Optimalizace Google se aktualizují denně bez ohledu na to, zda je používáte v experimentech.

Můžete použít hotová publika, která pro celou řadu případů užití předem nakonfiguroval tým Analytics. Kromě toho můžete vytvářet zcela nová publika nebo importovat už existující a použít je jako základ nových. Jakmile nějaké publikum vytvoříte, bude dostupné v účtech, které vyberete, a můžete ho hned začít používat v rámci kampaní a experimentů.

Obsah tohoto článku:

Požadavky

 • Potřebujete roli editora pro službu, ve které chcete publikum vytvořit.
 • Pokud segment publika vytváříte na základě dimenze Datum návštěvy, musíte ho publikovat alespoň pět dní před datem návštěvy, které chcete zachytit. Segmenty publika pro Vyhledávací a Obsahovou síť vyplňuje služba Analytics zpětně na základě dat za dobu až 30 dní, segmenty publika založené na údaji Datum návštěvy však zpětně nevyplňuje.

Omezení

 • Maximální počet segmentů publika na službu je 2000.
 • Do služby Analytics 360 lze publikovat nejvýše 50 publik, do služby standardní Analytics pak nejvýše 20.
 • Publikum lze publikovat v neomezeném počtu neinzertních účtů, například účtů služeb Optimalizace nebo Analytics.
 • Jedno publikum lze využít až na 10 inzertních účtech, kam jej můžete publikovat jednotlivě nebo najednou (např. účty správce Google Ads, účty Google Ads zobrazující reklamy, účty Display & Video 360). Účet správce Google Ads se počítá jako 1 z 10, příslušné publikum je však dostupné ve všech podřízených účtech daného účtu správce.

Vytvoření publika

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics.
 2. Klikněte na Správce a přejděte do služby, v níž chcete publikum vytvořit.
 3. Ve sloupci Služba klikněte na Definice publika > Publika.
 4. Klikněte na tlačítko + Nový segment publika.
  Možnosti konfigurace nového publika
 5. Ve výchozím nastavení je nové publikum založeno na údajích aktuálního výběru dat pro přehledy. Uživatelé odfiltrovaní z tohoto výběru dat budou vyloučeni i z publika.

  Pokud chcete výběr dat změnit, klikněte na možnost Upravit, vyberte jiný a klikněte na tlačítko Další krok.
 6. Při výběru definice publika máte tři možnosti:
  1. Vyberte předem nakonfigurované publikum

   Mezi předem nakonfigurované definice publika patří:
   • Chytrý seznam: Google bude publikum spravovat za vás.
   • Všichni uživatelé jsou uživatelé webu nebo aplikace, kteří už mají potřebné reklamní cookie, resp. mobilní inzertní ID.
   • Noví uživatelé jsou lidé, kteří web nebo aplikaci navštívili jen jednou.
   • Vracející se uživatelé jsou lidé, kteří web nebo aplikaci navštívili víckrát.
   • Uživatelé, kteří navštívili konkrétní část mého webu nebo aplikace: Klikněte na ikonu Upravit a zadejte adresu URL stránky nebo adresáře na svém webu, případně obrazovky ve své aplikaci. Tato možnost používá typ shody obsahuje a vyhoví jí každá adresa URL obsahující textový řetězec, který zde zadáte.

    Pokud pro web nebo aplikaci existuje více než 1000 adres URL stránek, resp. obrazovek, služba Analytics zobrazí shody během zadávání textu, jen pokud jsou nalezeny v prvních 1000 adresách URL. Pokud v prvních 1000 URL žádné shody nejsou, nezobrazí Analytics nic. V tomto případě můžete zkopírovat a vložit adresu URL z prohlížeče nebo z jiného zdroje adres URL, například z tabulky.
   • Uživatelé, kteří dokončili konverzi cíle: Klikněte na ikonu Upravit a z nabídky vyberte cíl. Chcete-li používat tuto možnost, je třeba cíle v Analytics nejprve nakonfigurovat.
   • Uživatelé, kteří dokončili transakci: Tento segment zahrnuje všechny uživatele, kteří dokončili alespoň jednu transakci.
  2. Vytvoření nové definice publika

   Pokud nechcete použít žádné z doporučených publik, klikněte na možnost Vytvořit nové a vytvořte nové publikum na základě segmentu, který sami určíte. Viz část Vámi vytvořená publika.

   Nástroj pro vytváření segmentů publika, žádné definované filtry

   Po dokončení konfigurace segmentu publika klikněte na volbu Použít.

   Definice publika

   Zahrnuje-li definice publika vylučovací pravidlo, zobrazí se další zaškrtávací políčko, pomocí něhož můžete příslušné uživatele z daného publika dočasně nebo trvale odstranit. Další informace

   Pokud definice publika obsahuje filtry na úrovni uživatele, zobrazí se možnost Počet dní pro hloubku pohledu. Možnost Počet dní pro hloubku pohledu znamená, že uživatelé, kteří splnili kritéria daného publika kdykoli během období délky pohledu, budou při příštím zahájení relace na vašem webu k publiku přidáni.

   Další informace o vyhodnocování filtrů

  3. Import segmentu

   Jako základ publika lze použít importovaný segment. Při definování publika klikněte na volbu Importovat segment a vyberte některý ze segmentů, které jsou v dané službě k dispozici.
 7. Zadejte název publika a klikněte na Další krok.
 8. V části Cíle publika vyberte pomocí nabídky + Přidat cíle účty, ve kterých chcete dané publikum používat. Mezi možné cíle patří inzerce ve Vyhledávací a Obsahové síti Google (například Obsahová síť Google Ads, seznamy RLSA Google Ads, Display & Video 360 a Google Ad Manager), služby využívající publika k experimentům nebo personalizaci, například Optimalizace Google, a Analytics. Máte-li účet správce Google Ads, je zde zahrnut v rámci Google Ads.

  Pokud publikum zahrnuje dimenze Věk, Pohlaví nebo některou ze zájmových dimenzí, lze jej publikovat pouze do služby Google Ads (Obsahová síť).

  Pokud publikum zahrnuje sekvence, není možné jej publikovat do služby Analytics.
 9. Klikněte na OK a pak na Publikovat.

Když vytvoříte nové publikum v Obsahové síti, předvyplní jej služba Analytics údaji za období až 30 dní. Seznam lze tedy začít používat během 24–48 hodin. Pokud máte k dispozici údaje jen za kratší dobu, použijí se všechny. Publika ve Vyhledávací síti nemůže služba Analytics předvyplnit.

Používáte-li import v režimu času dotazu, služba Analytics zároveň vyplní vaše publika vždy, když přidáte nové schéma importu v režimu času dotazu a kdykoli budou k dispozici nová data importu v režimu času dotazu.

Úprava publika

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics.
 2. Klikněte na Správce a přejděte do služby, v níž chcete publikum upravit.
 3. Ve sloupci SLUŽBA klikněte na Definice publika > Publika.
 4. V seznamu stávajících publik klikněte na název publika, které chcete upravit.
 5. U položky Zdroj publika, Definice publika nebo Cíle publika klikněte na Upravit.

  Pokud upravíte zdroj (výběr dat pro přehledy) nebo definici publika, budou se do něj noví uživatelé přidávat na základě nového zdroje nebo definice. Stávající uživatelé, kteří byli do publika přidáni na základě dřívějšího zdroje nebo definice, v publiku zůstanou až do vypršení délky trvání jejich členství.

  Když upravujete cíle, můžete publikum pro jednotlivé cíle uzavřít, takže už do něj uživatelé v těchto kontextech nebudou přidáváni. Při další úpravě pak můžete publikum pro určitý cíl znovu otevřít.

Uzavření, smazání a znovuotevření publika

Když publikum uzavřete, nebude již akumulovat uživatele. Uživatelům v daném publiku však mohou být reklamy stále zobrazovány, a to až do vypršení délky trvání jejich členství.

Když publikum smažete, bude ze všech cílů odstraněno a jeho členům již nebude možné zobrazovat reklamy podle jeho kritérií.

Při úpravě publika jej můžete pro jednotlivé cíle uzavřít.

Uzavření publika pro všechny cíle najednou:

 • Otevřete publikum pro úpravy a klikněte vpravo dole na volbu Zavřít segment publika.

Smazání publika:

 • Uzavřete ho pro všechny cíle a klikněte vpravo dole na volbu Smazat publikum.

Znovuotevření publika uzavřeného pro všechny cíle:

 • Otevřete publikum pro úpravy a pak jej otevřete pro jednotlivé cíle.

Publika a rozhraní API pro správu

Rozhraní API pro správu Google Analytics poskytuje programatické možnosti vytváření a upravování publik. Další informace

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
69256
false