Crear i editar públics

Podeu utilitzar els públics ja configurats que l'equip d'Analytics ha desenvolupat per cobrir la majoria de les necessitats dels usuaris, podeu crear públics nous des de zero o bé podeu importar qualsevol dels vostres segments i utilitzar-lo com a base per a públics nous. Un cop desenvolupat el públic, està disponible als comptes que seleccioneu i el podeu utilitzar directament a les campanyes o als experiments.

Contingut d'aquest article:

Crear un públic

Cal tenir permís d'edició de la propietat en què voleu crear el públic.

Hi ha un límit de 2.000 públics per propietat.

Podeu publicar un públic en un màxim de 10 comptes publicitaris, individualment o alhora (per exemple, a comptes de gestor de Google Ads, comptes de publicació de Google Ads i Display & Video 360). Un compte de gestor de Google Ads compta com 1 de 10, però el públic està disponible per a tots els seus comptes secundaris.

Podeu publicar un públic en un nombre il·limitat de comptes no publicitaris, com ara Optimize o Analytics.

Podeu publicar un màxim de 50 públics en un sol compte d'Analytics.

Si baseu un públic en la dimensió Data de la sessió, heu de publicar-lo almenys 5 dies abans de la data de sessió que voleu capturar. Analytics emplena la informació dels públics de la Xarxa de Cerca i de la Xarxa de Display amb fins a 30 dies de dades, però no ho fa segons la dimensió Data de la sessió.

Per crear un públic, seguiu aquests passos:

 1. Inicieu la sessió a Google Analytics.
 2. Feu clic a Administració i navegueu a la propietat en què voleu crear el públic.
 3. A la columna Propietat, feu clic a Definicions de públic > Públics.
 4. Feu clic a + Públic nou.
  Opcions de configuració del públic nou
 5. De manera predeterminada, el públic nou es basa en les dades de la visualització d'informes actual. Els usuaris que s'excloguin de la visualització també s'exclouran del públic.

  Per canviar la visualització, feu clic a Edita, seleccioneu una visualització nova i, a continuació, feu clic a Pas següent.
 6. Definiu el públic. Podeu fer el següent:
  • Triar les opcions entre les definicions de públic que ja estan configurades.
   • Llista intel·ligent: deixeu que Google gestioni el públic en nom vostre.
   • Tots els usuaris: tots els usuaris del lloc o de l'aplicació que ja tinguin les galetes de publicitat necessàries o els identificadors de publicitat per a mòbils.
   • Usuaris nous: els usuaris que només hagin iniciat una sessió al lloc o a l'aplicació.
   • Usuaris recurrents: els usuaris que han iniciat més d'una sessió al lloc o a l'aplicació.
   • Usuaris que han visitat una secció específica del lloc o de l'aplicació: feu clic a la icona edita i introduïu l'URL d'una pàgina o un directori del vostre lloc, o bé una pantalla de l'aplicació. Aquesta opció utilitza el tipus de concordança conté i cerca els URL que coincideixen amb la cadena que introduïu.

    Si hi ha més de 1.000 URL de pàgines o de pantalles per al lloc o per a l'aplicació, Analytics només mostra les coincidències a mesura que escriviu en cas que es trobin entre els 1.000 primers. Si no n'hi ha cap entre els 1.000 primers, no s'hi mostra res. En aquest cas, podeu copiar i enganxar l'URL del navegador o d'una altra font d'URL, com ara un full de càlcul.
   • Usuaris que han fet una conversió per objectiu: feu clic a la icona edita i seleccioneu un objectiu del menú. Aquesta opció requereix que prèviament hàgiu configurat objectius d'Analytics.
   • Usuaris que han completat una transacció: aquesta opció ja està configurada per incloure els usuaris que han realitzat una transacció com a mínim.
  • Creeu una definició de públic. Llegiu l'apartat Crear una definició de públic nova que trobareu més avall.
  • Importeu un segment. Llegiu l'apartat Importar un segment que hi ha més avall.

  Independentment del mètode que trieu per crear el públic, a Usuaris dels 7 darrers dies podeu veure una estimació de la mida que tindrà. Aquest valor el determina el nombre d'usuaris que han complert les vostres condicions durant aquest període de temps. Això només és una estimació del nombre d'usuaris futurs que compliran els vostres criteris en funció del trànsit dels 7 dies anteriors.

  En la majoria dels casos, el nombre d'usuaris d'una llista de remàrqueting de Google Ads és inferior al nombre total d'usuaris del lloc web o de l'aplicació, ja que molts encara no tenen les galetes de publicitat ni els identificadors de publicitat per a mòbils que calen. Per exemple, per veure la diferència, compareu la mida de la llista de remàrqueting Tots els usuaris amb la mètrica d'Analytics Usuaris de l'informe Visió general del públic.

  També pot ser que observeu una diferència entre la mida de les llistes de remàrqueting de Google Ads que es fan servir per a display i la mida de les llistes de remàrqueting per a anuncis de la cerca (RLSA), encara que es basin en el mateix públic. Les llistes de display poden acumular més usuaris perquè inclouen usuaris de les dimensions Edat, Sexe i Interessos; les llistes RLSA, no.
 7. Per una qüestió de privadesa, si us baseu en les dades enviades a Analytics mitjançant la plataforma Protocol de mesurament (versió estàndard d'Analytics i Analytics 360) o la importació de dades segons el moment de la consulta (Analytics 360) per afegir usuaris a les llistes, Analytics té 30 dies per afegir-los a campanyes de cerca i de display (més informació).
 8. Tingueu en compte que, llevat que hàgiu configurat manualment el mostreig mitjançant sampleRate (analytics.js) o setSampleRate (ga.js) (i, per tant, sigui anterior a l'enviament de les dades a Analytics), el mostreig d'Analytics no tindrà cap efecte en el nombre d'usuaris que poden formar part dels públics. El mostreig d'Analytics pot afectar l'estimació de la mida del públic, però no el públic pròpiament.
 9. El camp Durada de la pertinença determina el nombre de dies que un usuari forma part del públic. Definiu el valor en un número de l'1 al 540.
 10. Introduïu un nom per al públic i després feu clic a Pas següent.
 11. A Destinacions del públic, utilitzeu el menú + Afegeix destinacions per seleccionar els comptes en què voleu utilitzar el públic. Les destinacions inclouen la publicitat en cerques i la publicitat de display (com ara la Xarxa de Display de Google Ads, les RLSA de Google Ads, Display & Video 360 i Google Ad Manager) i serveis com ara Google Optimize, en què feu servir públics amb fins d'experimentació o de personalització, i Analytics. Si teniu un compte de gestor de Google Ads, també s'inclou com a part de les possibilitats de Google Ads.

  Si el públic inclou les dimensions Edat, Sexe o qualsevol de les dimensions del tipus Interessos, només el podeu publicar a Google Ads (display) i a Analytics.

  Si el públic inclou seqüències, no es pot publicar a Analytics.
 12. Feu clic a D'acord i després a Publica.

En crear un públic nou, Analytics emplena la llista amb dades de fins a 30 dies perquè pugueu utilitzar-la en un termini de 24 a 48 hores. Si només teniu disponibles dades de menys de 30 dies, Analytics farà servir les dades que tingueu.

Si utilitzeu la importació de temps de consulta, Analytics també emplena la informació dels públics quan afegiu un esquema d'importació de temps de consulta nou i quan hi ha disponibles dades d'importació de temps de consulta noves.

 

Crear una definició de públic

Si no voleu utilitzar un públic recomanat, podeu fer clic a Crea'n un de nou per crear un públic a partir del segment que definiu. Consulteu l'article que conté exemples de públics de remàrqueting.

Creador de públic, sense cap filtre definit

Quan hàgiu acabat de configurar el públic, feu clic a Aplica.

Definició del públic

 

Si la definició del públic té una condició d'exclusió, es mostrarà una casella de selecció addicional i podreu suprimir usuaris d'aquest públic de manera temporal o definitiva. Més informació

Si la definició del públic té filtres al nivell d'usuari, es mostrarà l'opció Dies d'anàlisi. Amb aquesta opció, tots els usuaris que en qualsevol moment del període d'anàlisi compleixin els criteris de públic que heu establert s'afegiran al vostre públic el proper cop que iniciïn una sessió al lloc web.

Obteniu més informació sobre com s'avaluen els filtres.

 

Importar un segment

Podeu importar un segment i fer-lo servir de base per al públic. Quan estigueu definint el públic, feu clic a Importa el segment i després trieu un segment entre els que hi hagi disponibles a la propietat en qüestió.

 

Editar un públic

 1. Inicieu la sessió a Google Analytics.
 2. Feu clic a Administració i navegueu a la propietat que contingui el públic que voleu editar.
 3. A la columna PROPIETAT, feu clic a Definicions de públic > Públics.
 4. A la llista de públics, feu clic al nom del públic que voleu editar.
 5. Feu clic a l'opció Edita dels camps Font del públic, Definició del públic o Destinacions del públic.

  Quan editeu la font (visualització d'informes) o la definició, s'afegeixen els usuaris segons la font o la definició noves, i els usuaris que ja hi eren i que es van afegir segons la font o la definició anteriors es mantenen al públic fins que no en caduca la durada de la pertinença.

  Quan editeu les destinacions, podeu tancar un públic individualment per a una destinació perquè deixi d'acumular usuaris en aquest context particular. Per tornar-lo a obrir per a una destinació posteriorment, només cal que el torneu a editar.

Tancar, suprimir o tornar a obrir un públic

Si tanqueu un públic, deixa d'acumular usuaris. Ara bé, es poden continuar publicant anuncis per als usuaris d'aquest públic fins que no en caduqui la durada de la pertinença.

Si suprimiu un públic, es treu de totes les destinacions i ja no es poden publicar anuncis per als seus membres segons els criteris del públic.

Per tancar un públic per a determinades destinacions, editeu-lo.

Per tancar un públic per a totes les destinacions alhora:

 • Obriu el públic per editar-lo i feu clic a l'opció Tanca el públic que hi ha a l'extrem inferior dret.

Per suprimir un públic:

 • Tanqueu-lo en totes les destinacions i feu clic a l'opció Suprimeix el públic que hi ha a l'extrem inferior dret.

Per tornar a obrir un públic que heu tancat en totes les destinacions:

 • Obriu el públic per editar-lo i després obriu-lo individualment en cada destinació.

Crear i editar públics amb l'API de gestió

L'API de gestió de Google Analytics us ofereix opcions de programació per crear i editar públics. Més informació

 

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?