Używanie list odbiorców remarketingu w Google Ads

Tematy w tym artykule:
Jeśli zamkniesz listę remarketingową w Google Ads, nie będą do niej dodawani użytkownicy, ale nadal będzie ona służyć do wyświetlania reklam.

Dodawanie listy odbiorców do grupy reklam

Grupa odbiorców remarketingu utworzona w Analytics będzie także dostępna na wybranym przez Ciebie koncie Google Ads. Jeśli masz wybrane konto Google Ads, musisz dodać tych odbiorców do co najmniej jednej grupy reklam. Dopiero potem użytkownicy w tej grupie odbiorców będą mogli zobaczyć Twoje reklamy. (Pamiętaj, że Twoje reklamy muszą wygrać aukcję, by się wyświetlić).

 

Tworzenie niestandardowych kombinacji list

W Google Ads możesz korzystać z niestandardowych kombinacji list, by tworzyć zestawy warunków na podstawie dotychczasowych list remarketingowych (łącznie z listami odbiorców remarketingu tworzonymi w Analytics), kategorii zainteresowań i istniejących już kombinacji list, a następnie wyświetlać reklamy remarketingowe użytkownikom spełniającym określone w ten sposób kryteria.

Jeśli np. chcesz kierować kampanię remarketingową do użytkowników, którzy odwiedzili w Twojej witrynie strony poświęcone nowemu samochodowi z napędem hybrydowym, a których historia przeglądania wskazuje na zainteresowanie samochodami z takim napędem, wykonaj następujące czynności:

  • W Analytics utwórz listę na podstawie segmentu identyfikującego użytkowników, którzy odwiedzili w Twojej witrynie strony poświęcone samochodom z napędem hybrydowym.

  • W Google Ads połącz tę listę z użytkownikami, którzy spełniają wymagania kategorii zainteresowań Pojazdy z napędem hybrydowym i alternatywne.

 

Na liście odbiorców remarketingu znajduje się link przy każdej grupie odbiorców do odpowiedniego konta Google Ads.

Jeśli Twój aktualny login Analytics ma dostęp do powiązanego konta Google Ads, link w tabeli jest aktywny.

Kliknij link, aby rozpocząć tworzenie kampanii Google Ads na podstawie odbiorców remarketingu.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?