Používání segmentů publika pro remarketing v Google Ads

Obsah tohoto článku:
Pokud v Google Ads remarketingový seznam uzavřete, nebude už shromažďovat uživatele, ale stále bude zobrazovat reklamy.

Přidání segmentu publika k reklamní sestavě

Když v Analytics vytvoříte segment publika pro remarketing, bude následně k dispozici ve vybraném reklamním účtu. Pokud jste vybrali účet Google Ads, je třeba, abyste toto publikum přiřadili k nejméně jedné reklamní sestavě. Teprve poté se budou uživatelům odpovídajícím danému publiku zobrazovat vaše reklamy. (Nezapomeňte však, že aby vaše reklamy mohl někdo vidět, musí především zvítězit v aukci.)

 

Vytváření seznamů na základě vlastních kombinací

V Google Ads můžete pomocí seznamů na základě vlastních kombinací sestavovat sady podmínek ze stávajících remarketingových seznamů (včetně segmentů publika pro remarketing vytvořených v Analytics), zájmových kategorií a stávajících kombinací seznamů a pak zobrazovat remarketingové reklamy uživatelům, kteří tyto podmínky splní.

Remarketingem můžete oslovit například lidi, kteří navštívili stránky o vašem novém hybridním automobilu a jejich pohyb po webu ukazuje, že se o hybridní automobily zajímají. Postup je následující:

  • Vytvořte v Analytics seznam na základě segmentu, který identifikoval uživatele, kteří viděli stránky o vašich hybridních vozech.

  • V Google Ads tento seznam zkombinujte s uživateli, kteří spadají do zájmové kategorie Automobily s hybridním a alternativním pohonem.

 

Seznam remarketingových segmentů publika obsahuje u každého publika odkaz na příslušný účet Google Ads.

Umožňují-li údaje použité k přihlášeni do služby Analytics přístup i na propojený účet Google Ads, je příslušný odkaz v tabulce aktivní.

Kliknutím na takový odkaz můžete začít vytvářet kampaň Google Ads na základě příslušného remarketingového segmentu publika.

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?