Знайомство з Analytics

Дізнайтеся про основні функції та елементи керування у звітах Analytics.

Користуєтесь службою Analytics уперше? Ця карта інтерфейсу та наведені нижче пронумеровані розділи допоможуть ознайомитися з основними інструментами та елементами керування звітів.

Карта інтерфейсу звітів

Примітка. Доступ до певних функцій і сторінок в Analytics залежить від ваших дозволів. Також деякі функції доступні лише для користувачів 360. Тому ви можете бачити не всі описані тут елементи чи функції.

Зміст
Navigation links

Посилання ланцюжка навігації вгорі кожної сторінки Analytics надають доступ до організацій і облікових записів продуктів Google Marketing Platform, а також до облікових записів, ресурсів і представлень даних Analytics, зв’язаних із вашими поточними обліковими даними.

 • Організація – це об’єкт, який представляє вашу компанію в Google Marketing Platform і дає змогу керувати користувачами й обліковими записами продуктів. Докладніше
 • Облікові записи продуктів – це облікові записи в інших продуктах Google Marketing Platform, як-от у Менеджері тегів і Оптимізаторі.
 • Обліковий запис – це точка доступу до Analytics і найвищий рівень організації в продукті.
 • Ресурс – це веб-сайт, мобільний додаток або пристрій (наприклад, касовий автомат чи POS-термінал). В обліковому записі може бути один або кілька ресурсів.
 • Представлення даних – це точка доступу до звітів, певний набір даних про ресурс.

Докладніше про облікові записи, ресурси та представлення даних

 

Використовуйте вікно пошуку, щоб виконувати пошук у звітах Analytics, ставити запитання й запитувати вміст довідки.

На початок

2 Діагностика й облікові записи Google

На кожній сторінці Analytics можна переглядати сповіщення й діагностичні повідомлення та керувати налаштуваннями користувачів Analytics і обліковими записами Google.

 • Натисніть значок , щоб переглянути повідомлення, згенеровані функцією автоматичної діагностики в Analytics.
 • Натисніть значок , щоб змінити налаштування користувача, надіслати відгук у Google або отримати довідку щодо Analytics.
 • Натисніть значок , щоб керувати обліковим записом Google або вийти з Analytics.
На початок

3 Навігація у звітах

Тут можна переглянути всі звіти.

У Довідковому центрі Analytics усі посилання на звіти наведено в такому форматі: Джерела трафіку > Увесь трафік. Цим скороченням позначається звіт "Увесь трафік", розташований у категорії "Джерела трафіку".

На початок

4 Панель дій

Панель дій можна знайти вгорі звітів в Analytics. Вона містить назву звіту, відсоток вибірки, елементи керування на рівні звіту та посилання на панель спостереження.

 • Відсоток вибірки показує, яку частку сеансів у межах вибраного діапазону дат включено у звіт. Можна переключатися між меншою вибіркою (швидша обробка й менша точність) і більшою вибіркою (більша точність і повільніша обробка).
 • Натисніть Зберегти, щоб зберегти звіт із поточними налаштуваннями.
 • Натисніть Експортувати, щоб експортувати дані звіту та використовувати їх в інших додатках, як-от Excel.
 • Натисніть Надати доступ, щоб звіт могли переглядати інші користувачі (навіть якщо вони не мають облікових записів Analytics).
 • Натисніть Спостереження, щоб перейти на панель спостережень. На ній можна переглядати статистику, згенеровану засобами машинного навчання Analytics, і шукати дані за допомогою запитів природною мовою.
На початок

5 Додавання сегментів і вибір діапазону дат

All segments

Сегмент – це підмножина даних Analytics. Додавайте до звіту сегменти, щоб порівнювати підмножини даних.

 • Натисніть + Додати сегмент, щоб додати наявні сегменти або створити нові.
 • Натисніть сегмент, щоб редагувати, копіювати або видалити його. (Сегменти системи за умовчанням не можна редагувати).

Скористайтеся засобом вибору дат, щоб змінити діапазон дат для звіту й вибрати діапазони для порівняння.

На початок

6 Вкладки звітів

Explorer tab

У звітах Analytics дані відображаються на одній або кількох вкладках – багато представлень даних зібрано для вас в одному місці. Здебільшого стандартні звіти містять вкладку "Огляд", яка складається з 2 частин: угорі міститься графік із даними, а нижче – таблиця даних. Деякі звіти включають додаткові вкладки, як-от "Огляд" або "Накладання даних на карту".

Скористайтеся посиланнями на групи показників під назвою вкладки, щоб вибрати показники, які відображатимуться в таблиці даних (наприклад, Зведення, Використання сайту, Набір цілей 1).

На початок

7 Графік

У верхній частині більшості вкладок "Огляд" міститься графічне представлення даних. Нижче описано деякі елементи керування графіком.

 • Інструмент вибору показника для графіка дає змогу змінити показники, представлені на графіку. Ви можете порівняти на графіку два показники (наприклад, "Сеанси" та "Показник відмов"). Інструмент вибору розташований під посиланнями групи показників.
 • Кнопки часової шкали графіка дають змогу змінити часову шкалу. Виберіть "День", "Тиждень" або "Місяць". Ці кнопки розташовані праворуч від інструмента вибору показника для графіка.
 • Кнопки типу графіка дають змогу вибирати між лінійним і анімованим типом графіка. Ці кнопки розташовані біля кнопок часової шкали графіка.
 • Натисніть значок , щоб відкрити висувну панель Примітки. Ви можете додати примітку просто у звіті. Цей елемент керування міститься безпосередньо під часовою віссю графіка.
Коли автори приміток видаляють свої облікові записи Google, примітки, які вони створили на будь-яких спільних чи приватних сторінках Analytics, також видаляються.
На початок

8 Таблиця даних

У нижній частині вкладки "Огляд" дані представлено в таблиці. Основні параметри та показники відображаються залежно від типу звіту та групи показників, яку вибрано за допомогою елементів керування на вкладці "Огляд".

Нижче описано елементи керування таблицею даних.

 • Посилання Основний параметр дають змогу змінювати основний параметр звіту.
 • Кнопка Внести рядки дає змогу додавати вибрані рядки в графік.
 • Меню Допоміжний параметр дає змогу додавати інші параметри до звіту.

  Щоб видалити додатковий параметр, натисніть X у заголовку стовпця параметра.

 • Меню Тип сортування призначене для змінення порядку рядків у таблиці даних. Нижче описано варіанти для вибору.
  • "За умовчанням" – базове буквенно-цифрове сортування. Порядок за умовчанням – за спаданн. Ви можете змінити це значення, натиснувши заголовок стовпця.
  • "Абсолютна зміна" – сортування даних для порівняння в діапазоні дат за величиною змін, а не за абсолютними значеннями.
  • Значущість – сортування даних у відсотках у порядку важливості, а не в числовому порядку.
 • Функція Пошук дає змогу показати лише рядки, які відповідають пошуковому терміну. Натисніть розширені налаштування, щоб вибрати додаткові фільтри.
 • Кнопки відображення даних у таблиці дають змогу змінювати показ даних у таблиці. Нижче описано варіанти вибору.
  • Data graph button icon Дані: дані відображаються у вигляді таблиці (представлення за умовчанням).
  • Percentage graph button icon Відсоткове відношення: відображається секторна діаграма, що показує частку вибраного показника відносно цілого.
  • Performance graph button icon Ефективність: відображається горизонтальна гістограма, що показує відносну ефективність вибраного показника.
  • Comparison graph button icon Порівняння: відображається гістограма, що показує ефективність вибраних показників відносно середнього значення для сайту.
  • Term cloud button icon Хмара термінів: візуальне представлення ефективності ключових слів (доступно не в усіх звітах).
  • Pivot graph button icon Зведена таблиця: інформація в таблиці перевпорядковується для певних звітів (за допомогою зведення даних відносно другого параметра).

Нижче описано додаткові елементи керування, не зображені на карті інтерфейсу на початку цієї статті.

 • Розміщені під таблицею даних елементи керування поділом на сторінки дають змогу змінити кількість рядків для показу, перейти до конкретної сторінки даних або виконувати посторінкову навігацію.
 • Посилання Оновити звіт, розташоване в самому низу сторінки (біля дати створення), дає змогу оновити відображені у звіті дані.

Аналіз таблиці даних і взаємодія з нею

Перший стовпець таблиці – це основний параметр. Дані згруповано за цим стовпцем. Якщо ви виберете допоміжний параметр, він з’явиться в наступному стовпці, додатково групуючи дані. Усі інші стовпці в таблиці – це показники, пов’язані з вибраними параметрами.

Нижче описано дії, які можна виконувати безпосередньо в таблиці.

 • Установлювати прапорці перед рядком, щоб його вибрати. Далі ви зможете внести вибрані рядки в графік за допомогою кнопки Внести рядки.
 • Наводити курсор на значок ? у мітці стовпця, щоб переглянути визначення параметра або показника.
 • Сортувати таблицю за стовпцем, натиснувши заголовок стовпця. Майте на увазі: це найпростіше сортування ASCII. Щоб здійснити складніше сортування, використовуйте кнопку Тип сортування.
На початок
Чи корисна ця інформація?
Як можна її покращити?

Потрібна додаткова допомога?

Увійдіть в обліковий запис, щоб отримати додаткову допомогу та швидко вирішити проблему