התמצאות בממשק Analytics

הכרת התכונות העיקריות והפקדים העיקריים שזמינים בדוח Analytics.

עדיין לא יצא לך להשתמש ב-Analytics? מפת הממשק והחלקים הממוספרים בהמשך יעזרו לך להכיר את הכלים ואמצעי הבקרה העיקריים של הדיווח.

מפה של ממשק הדיווח

הערה: הגישה לתכונות מסוימות או לדפים מסוימים ב-Analytics תלויה בהרשאות שלכם. בנוסף לכך, חלק מהתכונות זמינות רק למשתמשי 360. לכן ייתכן שחלק מהרכיבים או התכונות שמתוארים במאמר הזה לא יוצגו לך.

במאמר זה:
Navigation links

הקישורים של נתיבי הניווט שמוצגים בראש כל דף ב-Analytics מספקים לכם גישה לארגונים ולחשבונות מוצרים ב-360‎-Suite. הקישורים גם מספקים גישה לחשבונות, לנכסים ולתצוגות מפורטות של Analytics המשויכים לפרטי הכניסה הנוכחיים שלכם.

 • ארגון: ב-Google Analytics 360 Suite, ארגון הוא הייצוג של החברה שלכם, ושל המסגרת המשמשת לניהול המשתמשים וחשבונות המוצרים של חברה. למידע נוסף
 • חשבונות מוצרים: חשבונות של מוצרים נוספים שכלולים ב-360‎-Suite, כמו Tag Manager ו-Optimize.
 • חשבון: נקודת הגישה שלכם ל-Analytics והרמה הגבוהה ביותר שמוגדרת לארגון בתוך המוצר.
 • נכס: אתר, אפליקציה לנייד או מכשיר (כמו מכשיר בקיוסק או בנקודת מכירה). חשבון יכול להכיל נכס אחד או יותר.
 • תצוגה מפורטת: נקודת הגישה שלך לדוחות; תצוגה מוגדרת של נתונים מנכס.

מידע נוסף על חשבונות, נכסים ותצוגות מפורטות.

חזרה למעלה

2 אבחון וניהול של חשבונות Google

כל דף ב-Analytics מעניק לכם גישה להתראות ולהודעות אבחון ומאפשר לכם לנהל את הגדרות המשתמש ב-Analytics ואת חשבונות Google שלכם.

 • לוחצים על הסמל כדי להציג הודעות שנוצרו על ידי מערכת האבחון האוטומטי של Analytics.
 • לוחצים על הסמל כדי לשנות את הגדרות המשתמש, לשלוח משוב ל-Google או לקבל עזרה בהפעלת חשבון Analytics.
 • לוחצים על הסמל כדי לנהל את חשבון Google ולצאת מ-Analytics.
חזרה למעלה

3 כניסה לדוחות השונים

מכאן ניתן לגשת לכל הדוחות שלכם.

 • משתמשים בתיבת החיפוש כדי לאתר דוח ספציפי במהירות.
 • לוחצים על קטגוריית דוחות כדי לפתוח את רשימת הדוחות שנכללים באותה קטגוריה.
 • הקטגוריה 'התאמה אישית' כוללת מרכזי בקרה, קיצורי דרך ודוחות בהתאמה אישית.
 • לוחצים על הסמל כדי לפתוח את הקטע ניהול, שבו ניתן לנהל את החשבונות, הנכסים והתצוגות המפורטות.

במרכז העזרה הזה של Analytics, ההתייחסויות לדוחות מופיעות כך: צירוף משתמשים > כלל התנועה. זהו תיאור מקוצר שפירושו "הדוח 'כלל התנועה' נמצא בקטגוריה 'צירוף משתמשים'".

חזרה למעלה

4 סרגל הפעולות

סרגל הפעולות מופיע בחלק העליון של הדוחות ב-Analytics. סרגל הפעולות כולל את כותרת הדוח, אחוז הדגימה, פקדים לביצוע פעולות בדוח כולו וקישור אל חלונית הידע.

 • אחוז הדגימה הוא אחוז הביקורים שתועדו בטווח התאריכים ונכללים בדוח. ניתן לעבור בין גודל דגימה קטן (לזמן תגובה מהיר יותר עם פחות דיוק) לבין גודל דגימה גדול (לדיוק רב יותר עם זמן תגובה איטי יותר).
 • לוחצים על שמירה כדי לשמור את תצורת הדוח הנוכחית.
 • לוחצים על ייצוא כדי לייצא את נתוני הדוח לשימוש ביישומים אחרים, כמו Excel.
 • לוחצים על שיתוף כדי לשתף דוח, גם אם לנמענים אין חשבונות Analytics.
 • לוחצים על Intelligence כדי לפתוח את החלונית Intelligence, שבה מוצגות תובנות שהופקו מהנתונים שנאספו באמצעות טכנולוגיית הלמידה החישובית של Analytics. בנוסף, אפשר להזין בחלונית שאילתות לגבי הנתונים בשפה פשוטה.
חזרה למעלה

5 הוספת פלחים והגדרת טווח תאריכים

All segments

פלח הוא קבוצת משנה של הנתונים שלך ב-Analytics. ניתן להוסיף פלחים לדוח כדי להשוות בין קבוצות משנה של נתונים.

 • בלחיצה על + הוסף פלח ניתן להוסיף פלחים קיימים או ליצור פלחים חדשים.
 • ניתן ללחוץ על פלח כדי לערוך, להעתיק או להסיר אותו. (לא ניתן לערוך את הפלחים שמוגדרים במערכת כברירת מחדל).

משתמשים בבורר התאריכים כדי לשנות את טווח התאריכים של הדוח ולבחור טווחי תאריכים להשוואה.

חזרה למעלה

6 הכרטיסיות בדוחות

Explorer tab

הנתונים בדוחות Analytics מוצגים בכרטיסייה אחת או יותר, וכך מאפשרים לראות את הנתונים בתצוגות מפורטות רבות ובמקום אחד. רוב הדוחות הרגילים כוללים כרטיסיית 'סייר' שמורכבת משני חלקים: תרשים של הנתונים בחלק העליון וטבלת נתונים בחלק התחתון. חלק מהדוחות כוללים כרטיסיות נוספות כמו 'סקירה כללית' או 'הצגה על גבי מפה'.

אפשר להשתמש בקישורי קבוצת המדדים שמתחת לתווית הכרטיסייה כדי לקבוע אילו מדדים יוצגו בטבלת הנתונים. לדוגמה, סיכום, אופן השימוש באתר, קבוצת יעדים 1.

חזרה למעלה

7 תרשים

בחלק העליון של רוב כרטיסיות 'סייר' יופיע תרשים גרפי של הנתונים שלך. פקדי התרשים כוללים:

 • בורר מדדי התרשים: משמשים לשינוי המדדים המשורטטים בתצוגת התרשים. אפשר להשוות בין שני מדדים בתרשים; לדוגמה, ביקורים לעומת שיעור העזיבה. נמצא מתחת לקישורים של קבוצת המדדים.
 • לחצני הזמנים בתרשים: משמשים לשינוי הזמנים בתרשים. אפשר לבחור יום, שבוע או חודש. נמצאים משמאל לבורר מדדי התרשים.
 • לחצני סוג התרשים: משמשים לשינוי התצוגה של התרשים. אפשר לבחור בין תרשים קו לבין תרשים תנועה. נמצאים לצד לחצני הזמנים בתרשים.
 • לוחצים על הסמל כדי לפתוח את חלונית ההזזה של ההערות. אפשר לכתוב הערה ישירות בדוח. פקד זה נמצא מתחת לציר הזמן של התרשים.
חזרה למעלה

8 טבלת נתונים

בחלק התחתון של הכרטיסייה 'סייר' מוצגים הנתונים בטבלה. המאפיין הראשי והמדדים שיוצגו תלויים בסוג הדוח ובקבוצת המדדים שנבחרה באמצעי הבקרה של הכרטיסייה 'סייר'.

אמצעי הבקרה הזמינים לטבלת הנתונים:

 • קישורי המאפיין הראשי: משמשים לשינוי המאפיין הראשי בדוח.
 • הלחצן שרטוט שורות: משמש להוספת השורות שבחרתם לתרשים.
 • התפריט מאפיין משני: משמש להוספת עוד מאפיין לדוח.

  אפשר להסיר מאפיין משני בלחיצה על X בכותרת של עמודת המאפיין.

 • התפריט סוג מיון: שנה את הסדר של השורות בטבלת הנתונים. האפשרויות הן:
  • ברירת המחדל: מיון בסיסי אלפא-נומרי. ברירת המחדל של הסדר היא מהגבוה לנמוך. ניתן לשנות את ברירת המחדל בלחיצה על כותרת העמודה.
  • שינוי מוחלט: מיון של נתוני השוואה בטווח תאריכים לפי מידת השינוי במקום לפי ערכים מוחלטים.
  • שקלול: מיון נתונים באחוזים לפי סדר חשיבות במקום לפי סדר מספרי.
 • חיפוש: הצגה אך ורק של השורות המתאימות למונח החיפוש שלך. בלחיצה על מתקדם ניתן להגדיר מסננים מורכבים יותר.
 • לחצני תצוגת הטבלה: שנה את האופן שבו טבלת הנתונים מוצגת. האפשרויות הן:
  • Data graph button icon נתונים: הצגת נתונים בתצוגת טבלה. זוהי ברירת המחדל של תצוגת הטבלה.
  • Percentage graph button icon אחוזים: הצגת תרשים עוגה, שבו ניתן לראות את התרומה לסכום הכולל של המדד הנבחר.
  • Performance graph button icon ביצועים: הצגת תרשים עמודות אופקי, שבו ניתן לראות את הביצועים היחסיים של המדד שנבחר.
  • Comparison graph button icon השוואה הצגת תרשים עמודות, שבו ניתן לראות את הביצועים של המדדים הנבחרים ביחס לממוצע באתר.
  • Term cloud button icon ענן מונחים: ייצוג ויזואלי של ביצועי מילות המפתח (לא זמין בכל הדוחות).
  • Pivot graph button icon טבלת ציר: ארגון מחדש של הנתונים בטבלה על ידי חלוקת הנתונים לחתכים לפי מאפיין שני. זמין בדוחות מסוימים.

יש מספר פקדים נוספים שלא מוצגים בתמונה של מפת הממשק בתחילת מאמר זה:

 • פקדי עימוד: שנה את מספר השורות המוצגות, דלג לדף נתונים ספציפי או נווט דף אחר דף באמצעות הפקדים שמתחת לטבלת הנתונים.
 • הקישור רענן את הדוח: עדכן את הנתונים המוצגים בדוח על ידי לחיצה על הקישור שנמצא בתחתית הדף, לצד תאריך היצירה.

הבנת טבלת הנתונים והפעולות שניתן לבצע בה

העמודה הראשונה בטבלה היא המאפיין הראשי. הנתונים מקובצים לפי עמודה זו. אם בחרת מאפיין משני, הוא יופיע בעמודה הבאה ויעמיק את רמת הקיבוץ של הנתונים. שאר העמודות בטבלה הן המדדים המשויכים למאפיינים שנבחרו.

ניתן לבצע מספר פעולות ישירות מטבלת הנתונים:

 • בחירה בשורה מסוימת באמצעות סימון תיבת הסימון שלה. לאחר מכן תוכל לשרטט את השורות שנבחרו בתצוגת התרשים באמצעות הלחצן שרטט שורות.
 • העבר את העכבר מעל הסמל ? בתווית העמודה כדי לראות הגדרה של מאפיין או ערך זה.
 • מיין את הטבלה לפי עמודות על ידי לחיצה על כותרת העמודה. הערה: זהו מיון ASCII פשוט. כדי לבצע מיון מתוכם יותר, השתמש בלחצן סוג מיון.
חזרה למעלה
האם המאמר היה מועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?