[UA] Snalaženje u Analyticsu

Saznajte više o glavnim značajkama i kontrolama Analytics izvješća.

Novi ste korisnik Analyticsa? Poslužite se ovom kartom sučelja i odjeljcima označenim brojevima u nastavku da biste se upoznali s glavnim alatima i kontrolama izvješćivanja.

Karta sučelja izvješćivanja

Napomena: pristup određenim značajkama ili stranicama u Analyticsu ovisi o vašim dopuštenjima. K tome, neke su značajke dostupne samo korisnicima usluge 360. Stoga je moguće da nećete vidjeti sve elemente ili značajke koje su ovdje opisane.

U ovom članku:
Navigation links

Veze puta kroz web-lokaciju na vrhu svake stranice u Analyticsu omogućuju vam pristup organizacijama i računima proizvoda Google Marketing Platforma te Analytics računima, entitetima i vlasničkim pregledima povezanim s trenutačnim vjerodajnicama za prijavu.

 • Organizacija: unutar Google Marketing Platforma, predstavljanje vaše tvrtke i okvira upravljanja računima proizvoda i korisnicima vaše tvrtke. Saznajte više
 • Računi proizvoda: ostali računi proizvoda Google Marketing Platforma, poput Upravitelja oznaka i usluge Optimize.
 • Račun: pristupna točka za Analytics i najviša organizacijska razina proizvoda.
 • Entitet: web-lokacija, mobilna aplikacija ili uređaj (npr. kiosk ili POS uređaj). Račun može sadržavati jedan ili više entiteta.
 • Vlasnički pregled: vaša pristupna točka za izvješća; definirani vlasnički pregled podataka s entiteta.

Saznajte više o računima, entitetima i vlasničkim pregledima.

 

Pomoću okvira za pretraživanje pretražite izvješća u Analyticsu, postavljajte pitanja i zatražite pomoć.

Natrag na vrh

2 Dijagnostika i Google računi

Svaka stranica u Analyticsu također vam omogućuje pristup obavijestima i dijagnostičkim porukama te vam omogućuje upravljanje korisničkim postavkama Analyticsa i Google računima.

 • Kliknite da biste vidjeli poruke koje generira Analyticsova automatska dijagnostika.
 • Kliknite da biste izmijenili korisničke postavke, poslali povratne informacije Googleu ili dobili pomoć za Analytics.
 • Kliknite da biste upravljali Google računom i odjavili se iz Analyticsa.
Natrag na vrh

3 Navigacija izvješćima

Tu pristupate svim svojim izvješćima.

U ovom Analytics centru za pomoć vidjet ćete reference na izvješća kao što je ova: Akvizicija > Sav promet. To zapravo znači "izvješće Sav promet koje se nalazi u kategoriji Akvizicija".

Natrag na vrh

4 Traka radnje

Traka radnje pojavljuje se pri vrhu izvješća u Analyticsu. Traka radnje obuhvaća naslov izvješća, postotak uzorka, kontrole koje se odnose na izvješće kao cjelinu i vezu na ploču Intelligence.

 • Primjer postotka govori vam koliki je postotak sesija tijekom datumskog raspona uključen u izvješće. Možete se prebaciti s manjeg uzorka (brže vrijeme odgovora, manja preciznost) na veći uzorak (sporije vrijeme odgovora, veća preciznost).
 • Kliknite Spremi da biste spremili trenutačnu konfiguraciju izvješća.
 • Kliknite Izvezi da biste izveli podatke izvješća za upotrebu u drugim aplikacijama kao što je Excel.
 • Kliknite Podijeli da biste podijelili izvješće, čak i ako primatelji nemaju Analytics račune.
 • Kliknite Obavješćivanje da biste otvorili ploču za obavješćivanje na kojoj možete vidjeti uvide u svoje podatke koje je generirao model strojnog učenja Analyticsa i poslati upite za podatke pomoću prirodnog jezika.
Natrag na vrh

5 Dodavanje segmenata, postavljanje datumskog raspona

All segments

Segment je podskup vaših podataka iz Analyticsa. Dodajte segmente u izvješće za usporedbu različitih podskupova podataka.

 • Kliknite + Dodaj segment da biste dodali postojeće segmente ili izradili nove.
 • Kliknite segment da biste ga uredili, kopirali ili uklonili. (Ne možete uređivati zadane segmente sustava.)

Birač datuma upotrijebite kako biste izmijenili datumski raspon izvješća i odabrali datumske raspone za usporedbu.

Natrag na vrh

6 Kartice izvješća

Explorer tab

Analytics izvješća prikazuju podatke u jednoj ili više kartica, pružajući više prikaza podataka na jednom mjestu. Većina standardnih izvješća sadrži karticu Istraživanje koja obično ima 2 dijela: grafikon podataka pri vrhu i tablicu podataka u nastavku. Neka izvješća uključuju dodatne kartice kao što su Pregled ili Prikaz maske karte.

Koristite veze grupa mjernih podataka ispod oznake kartice kako biste utvrdili koji se mjerni podaci prikazuju u podatkovnoj tablici: npr. Sažetak, Korištenje web-lokacije, Postavljeni cilj 1.

Natrag na vrh

7 Grafikon

U gornjem dijelu većine kartica Istraživanje prikazuje se grafički prikaz vaših podataka. Kontrole grafikona obuhvaćaju:

 • Birač mjernih podataka grafikona: promijenite mjerne podatke iscrtane u grafičkom prikazu. Možete usporediti dva mjerna podatka u grafikonu; na primjer sesije u odnosu na stopu napuštanja početne stranice. Nalazi se ispod veze grupe mjernih podataka.
 • Gumbi Vremenske skale grafikona: izmijenite vremensku skalugrafikona. Odaberite dan, tjedan ili mjesec. Nalaze se desno od birača mjernih podataka grafikona.
 • Gumbi Vrsta grafikona: izmijenite prikaz grafikona. Odaberite između linijskog grafikona ili grafikona kretanja. Nalaze se pokraj gumba vremenske skale grafikona.
 • Kliknite da biste otvorili ladicu Primjedbe. Možete unijeti napomenu izravno u izvješću. Ta se kontrola nalazi odmah ispod vremenske osi grafikona.
Kada autori Primjedbi izbrišu svoje Google račune, brišu se i sve primjedbe koje su napravili na vlasničkim pregledima Analyticsa, bez obzira na to jesu li dijeljene ili privatne.
Natrag na vrh

8 Tablica podataka

Donji dio kartice Istraživanje prikazuje podatke u tabličnom obliku. Prikazana primarna dimenzija i mjerni podaci ovise o vrsti izvješća i grupi mjernih podataka odabranoj u kontrolama kartice Istraživanje.

Kontrole tablice podataka obuhvaćaju:

 • Veze primarne dimenzije: promijenite primarnu dimenziju u izvješću.
 • Gumb Iscrtaj retke: dodajte retke koje ste odabrali u grafikon.
 • Izbornik Sekundarna dimenzija: dodajte drugu dimenziju u izvješće.

  Da biste uklonili sekundarnu dimenziju, kliknite X u zaglavlju stupca dimenzije.

 • Izbornik Vrsta poretka: promijenite poredak redaka u tablici podataka. Vaše su mogućnosti izbora sljedeće:
  • Zadano: osnovni slovnobrojčani poredak. Zadani je poredak od visokog prema niskome. Možete to promijeniti klikanjem zaglavlja stupca.
  • Apsolutna promjena: poredava usporedne podatke datumskog raspona prema razmjeru izmjene, a ne prema apsolutnim vrijednostima.
  • Prema težini: poredava postotne podatke po redoslijedu važnosti umjesto po brojčanom redu.
 • Pretraživanje: prikažite samo retke koji se podudaraju s vašim pojmom za pretraživanje. Kliknite napredno da biste definirali složenije filtre.
 • Gumbi prikaza tablice: izmijenite način prikaza tablice podataka. Vaše su mogućnosti izbora sljedeće:
  • Data graph button icon Podaci: prikazuje podatke u tabličnom prikazu. To je zadani prikaz tablice.
  • Percentage graph button icon Postotak: prikazuje tortni grafikon koji pokazuje doprinos ukupnom broju za odabrani mjerni podatak.
  • Performance graph button icon Izvedba: prikazuje vodoravni trakasti grafikon koji pokazuje relativnu izvedbu za odabrani mjerni podatak.
  • Comparison graph button icon Usporedba prikazuje trakasti grafikon koji iscrtava izvedbu odabranih mjernih podataka u odnosu na prosječne vrijednosti web-lokacije.
  • Term cloud button icon Oblačić s pojmovima: vizualno predočava izvedbu ključnih riječi (nije dostupno za sva izvješća).
  • Pivot graph button icon Zaokretna tablica: preraspoređuje informacije u tablici za određena izvješća zaokrećući podatke po drugoj dimenziji.

Postoji nekoliko dodatnih kontrola koje nisu prikazane na slici karte sučelja na početku ovog članka:

 • Kontrole numeriranja: promijenite broj prikazanih redaka, prijeđite na određenu stranicu podataka ili se krećite stranicom pomoću kontrola ispod podatkovne tablice.
 • Veza Osvježi izvješće: ažurirajte podatke prikazane u izvješću klikanjem veze koja se nalazi na samom dnu stranice, pokraj datuma generiranja.

Objašnjenje tablice podataka i interakcija s njom

Prvi stupac tablice primarna je dimenzija. Podaci se grupiraju prema tom stupcu. Ako odaberete sekundarnu dimenziju, to će se prikazati u sljedećem stupcu, dodatno grupirajući podatke. Preostali stupci u tablici mjerni su podaci pridruženi odabranim dimenzijama.

Možete provesti niz radnji izravno u tablici, primjerice:

 • Poslužite se potvrdnim okvirima ispred retka da biste odabrali taj redak. Zatim možete iscrtati odabrane retke u grafičkom prikazu pomoću gumba Iscrtaj retke.
 • Zadržite pokazivač miša iznad ikone ? u oznaci stupca da vidite definiciju te dimenzije ili mjernog podatka.
 • Poredajte tablicu po određenom stupcu klikanjem zaglavlja stupca. Napomena: to je jednostavno ASCII poredavanje. Da izvršite rafiniranije poredavanje, upotrebljavajte gumb Vrsta poretka.
Natrag na vrh

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik