Προσανατολιστείτε στο Analytics

Μάθετε τις κύριες λειτουργίες και τα στοιχεία ελέγχου μιας αναφοράς του Analytics.

Είστε νέος χρήστης του Analytics; Χρησιμοποιήστε αυτόν το χάρτη διεπαφής και τις παρακάτω αριθμημένες ενότητες, για να εξοικειωθείτε με τα κύρια εργαλεία και στοιχεία ελέγχου των αναφορών.

Χάρτης διεπαφής αναφορών

Σημείωση: Η πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες ή σελίδες στο Analytics εξαρτάται από τα δικαιώματα που διαθέτετε. Επιπλέον, ορισμένες δυνατότητες είναι διαθέσιμες μόνο σε χρήστες του 360. Επομένως, ενδέχεται να μην μπορείτε να βλέπετε όλα τα στοιχεία ή τις δυνατότητες που περιγράφονται εδώ.

Σε αυτό το άρθρο ακολουθούν τα εξής:
Navigation links

Από τους συνδέσμους δυναμικής διαδρομής που βρίσκονται στο επάνω μέρος κάθε σελίδας του Analytics, έχετε πρόσβαση στους οργανισμούς και τους λογαριασμούς προϊόντος του Google Marketing Platform, καθώς και σε λογαριασμούς, ιδιοκτησίες και αναλυτικές προβολές του Analytics που συσχετίζονται με τα τρέχοντα διαπιστευτήρια σύνδεσης.

 • Οργανισμός: Η εκπροσώπηση της εταιρείας σας και το πλαίσιο διαχείρισης για τους λογαριασμούς προϊόντος και τους χρήστες της εταιρείας σας, στο πλαίσιο του Google Marketing Platform. Μάθετε περισσότερα
 • Λογαριασμοί προϊόντος: άλλοι λογαριασμοί προϊόντος του Google Marketing Platform, όπως ο Διαχειριστής ετικετών και το Optimize.
 • Λογαριασμός: το σημείο πρόσβασης για το Analytics, καθώς και το ανώτατο επίπεδο οργάνωσης στο πλαίσιο του προϊόντος.
 • Ιδιοκτησία: ένας ιστότοπος, μια εφαρμογή για κινητές συσκευές ή μια συσκευή (π.χ. ένα περίπτερο πληροφοριών ή μια συσκευή σημείου πώλησης). Ένας λογαριασμός μπορεί να περιέχει μία ή περισσότερες ιδιοκτησίες.
 • Αναλυτική προβολή: το σημείο πρόσβασής σας για αναφορές. Μια καθορισμένη προβολή δεδομένων από μια ιδιότητα.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς, τις ιδιοκτησίες και τις αναλυτικές προβολές.

 

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης, για να κάνετε αναζήτηση στο Analytics για αναφορές, να κάνετε ερωτήσεις και να υποβάλετε ερωτήματα για περιεχόμενο βοήθειας.

Επιστροφή στην κορυφή

2 Διαγνωστικά στοιχεία και Λογαριασμοί Google

Από κάθε σελίδα του Analytics, έχετε, επίσης, πρόσβαση σε ειδοποιήσεις και διαγνωστικά μηνύματα, ενώ μπορείτε να διαχειρίζεστε τις ρυθμίσεις χρήστη του Analytics και τους Λογαριασμούς σας Google.

 • Κάντε κλικ στο εικονίδιο , για να δείτε τυχόν μηνύματα που έχουν δημιουργηθεί από τα αυτοματοποιημένα διαγνωστικά στοιχεία του Analytics.
 • Κάντε κλικ στο εικονίδιο , για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις χρήστη, να στείλετε σχόλια στην Google ή να λάβετε βοήθεια σχετικά με το Analytics.
 • Κάντε κλικ στο εικονίδιο , για να διαχειριστείτε τον Λογαριασμό σας Google και να αποσυνδεθείτε από το Analytics.
Επιστροφή στην κορυφή

3 Πλοήγηση σε αναφορές

Σε αυτό το σημείο αποκτάτε πρόσβαση σε όλες τις αναφορές σας.

 • Κάντε κλικ σε μια κατηγορία αναφορών, για να ανοίξετε τη συγκεκριμένη λίστα αναφορών.
 • Η κατηγορία Προσαρμογή περιλαμβάνει Πίνακες ελέγχου, Συντομεύσεις και Προσαρμοσμένες αναφορές.
 • Κάντε κλικ στο εικονίδιο , για να ανοίξετε το στοιχείο Διαχειριστής, όπου διαχειρίζεστε τους λογαριασμούς, τις ιδιοκτησίες και τις αναλυτικές προβολές σας.

Σε ολόκληρο το Κέντρο βοήθειας του Analytics εμφανίζονται παραπομπές σε αναφορές, όπως η εξής: Απόκτηση > Σύνολο επισκεψιμότητας. Αυτό σημαίνει συνοπτικά το εξής: η αναφορά "Σύνολο επισκεψιμότητας" στην κατηγορία "Απόκτηση".

Επιστροφή στην κορυφή

4 Γραμμή ενεργειών

Η γραμμή ενεργειών εμφανίζεται στην κορυφή των αναφορών στο Analytics. Η γραμμή ενεργειών περιλαμβάνει τον τίτλο της αναφοράς, το ποσοστό του δείγματος, τα στοιχεία ελέγχου που επιδρούν στην αναφορά συνολικά και έναν σύνδεσμο προς τον πίνακα "Πληροφορίες".

 • Με το ποσοστό δείγματος ενημερώνεστε σχετικά με το ποσοστό των περιόδων σύνδεσης στη διάρκεια του εύρους ημερομηνιών, οι οποίες περιλαμβάνονται στην αναφορά. Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ μικρότερου δείγματος (πιο γρήγορος χρόνος απόκρισης, μικρότερη ακρίβεια) ή μεγαλύτερου δείγματος (πιο αργός χρόνος απόκρισης, μεγαλύτερη ακρίβεια).
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση, για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα διαμόρφωση της αναφοράς.
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή, για να εξαγάγετε τα δεδομένα της αναφοράς για χρήση σε άλλες εφαρμογές, όπως το Excel.
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση, για να μοιραστείτε μια αναφορά, ακόμα και αν οι παραλήπτες δεν διαθέτουν λογαριασμούς Analytics.
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες, για να ανοίξετε το πλαίσιο Πληροφορίες, όπου μπορείτε να δείτε insights από τα δεδομένα σας που έχουν δημιουργηθεί από τη μηχανική εκμάθηση του Analytics και να υποβάλετε ερωτήματα για τα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας φυσική γλώσσα.
Επιστροφή στην κορυφή

5 Προσθήκη τμημάτων, ορισμός του εύρους ημερομηνιών

All segments

Τα τμήματα είναι ένα υποσύνολο των δεδομένων σας στο Analytics. Προσθέστε τμήματα σε μια αναφορά, για να συγκρίνετε διαφορετικά υποσύνολα δεδομένων.

 • Κάντε κλικ στην επιλογή + Προσθήκη τμήματος, για να προσθέσετε υπάρχοντα τμήματα ή να δημιουργήσετε νέα.
 • Κάντε κλικ σε ένα τμήμα, για να το επεξεργαστείτε, να το αντιγράψετε ή να το καταργήσετε. (Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα προεπιλεγμένα τμήματα συστήματος.)

Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα ημερομηνίας, για να αλλάξετε το εύρος ημερομηνιών της αναφοράς και να επιλέξετε εύρη ημερομηνιών για σύγκριση.

Επιστροφή στην κορυφή

6 Καρτέλες αναφορών

Explorer tab

Οι αναφορές του Analytics προβάλλουν δεδομένα σε μία ή περισσότερες καρτέλες, παρέχοντας πολλές αναλυτικές προβολές των δεδομένων σε ένα μέρος. Οι περισσότερες τυπικές αναφορές περιλαμβάνουν μια καρτέλα "Εξερεύνηση", η οποία συνήθως έχει 2 τμήματα: ένα γράφημα των δεδομένων σας στην κορυφή και έναν πίνακα δεδομένων παρακάτω. Ορισμένες αναφορές περιλαμβάνουν επιπλέον καρτέλες, όπως "Επισκόπηση" ή "Επικάλυψη χάρτη".

Χρησιμοποιήστε τους συνδέσμους ομάδας μετρήσεων που βρίσκονται κάτω από την ετικέτα της καρτέλας, για να προσδιορίσετε τις μετρήσεις οι οποίες θα εμφανίζονται στον πίνακα δεδομένων (π.χ. Σύνοψη, Χρήση ιστοτόπου, Σύνολο στόχων 1).

Επιστροφή στην κορυφή

7 Γράφημα

Το επάνω τμήμα των περισσότερων καρτελών "Εξερεύνηση" προβάλλει μια αναλυτική προβολή των δεδομένων σας με γραφήματα. Στα στοιχεία ελέγχου του γραφήματος περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Επιλογέας μέτρησης γραφήματος: Αλλάξτε τις μετρήσεις που παρουσιάζονται στην προβολή γραφήματος. Μπορείτε να συγκρίνετε 2 μετρήσεις στο γράφημα. Για παράδειγμα, Περίοδοι σύνδεσης έναντι Ποσοστού εγκατάλειψης. Βρίσκεται κάτω από τους συνδέσμους των ομάδων μετρήσεων.
 • Κουμπιά κλίμακας χρόνου γραφήματος: Αλλάξτε την κλίμακα χρόνου του γραφήματος. Επιλέξτε μεταξύ ημέρας, εβδομάδας ή μήνα. Βρίσκονται στη δεξιά πλευρά του επιλογέα μέτρησης γραφήματος.
 • Κουμπιά τύπου γραφήματος: Αλλάξτε την προβολή του γραφήματος. Επιλέξτε το γράφημα γραμμής ή το γράφημα κίνησης. Βρίσκονται δίπλα στα κουμπιά κλίμακας χρόνου γραφήματος.
 • Κάντε κλικ στο εικονίδιο , για να ανοίξετε το συρτάρι Σχόλια. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια σημείωση απευθείας στην αναφορά. Αυτό το στοιχείο ελέγχου βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον άξονα χρόνου του γραφήματος.
Όταν οι δημιουργοί των σχολίων διαγράφουν τους Λογαριασμούς τους Google, διαγράφονται επίσης τα σχόλια (κοινόχρηστα ή ιδιωτικά) που δημιούργησαν σε αναλυτικές προβολές του Analytics.
Επιστροφή στην κορυφή

8 Πίνακας δεδομένων

Το κάτω τμήμα της καρτέλας "Εξερεύνηση" προβάλλει δεδομένα αναφοράς σε μορφή πίνακα. Η κύρια ιδιότητα και οι κύριες μετρήσεις που προβάλλονται εξαρτώνται από τον τύπο της αναφοράς και από την ομάδα μετρήσεων που έχουν επιλεγεί στα στοιχεία ελέγχου της καρτέλας "Εξερεύνηση".

Στα στοιχεία ελέγχου του πίνακα δεδομένων περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Σύνδεσμοι κύριας ιδιότητας: Αλλάξτε την κύρια ιδιότητα στην αναφορά.
 • Κουμπί απεικόνισης σειρών: Προσθέστε σειρές που έχετε επιλέξει στο γράφημα.
 • Μενού δευτερεύουσας ιδιότητας: Προσθέστε μια άλλη ιδιότητα στην αναφορά.

  Για να καταργήσετε μια δευτερεύουσα ιδιότητα, κάντε κλικ στην επιλογή X, στην κεφαλίδα της στήλης ιδιοτήτων.

 • Μενού τύπου ταξινόμησης: Αλλάξτε τη σειρά εμφάνισης των σειρών στον πίνακα δεδομένων. Οι επιλογές σας είναι οι εξής:
  • Προεπιλογή: βασική αλφαριθμητική ταξινόμηση. Η προεπιλεγμένη σειρά είναι από ψηλά προς χαμηλά. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, κάνοντας κλικ στην κεφαλίδα στήλης.
  • Απόλυτη αλλαγή: Ταξινομήστε δεδομένα σύγκρισης εύρους ημερομηνιών σύμφωνα με τις αλλαγές και όχι με τις απόλυτες τιμές
  • Στάθμιση: Ταξινομήστε δεδομένα ποσοστού με σειρά σπουδαιότητας και όχι με αριθμητική σειρά.
 • Αναζήτηση: Προβάλετε μόνο τις σειρές που αντιστοιχούν στον όρο αναζήτησης. Κάντε κλικ στην επιλογή σύνθετη, για να καθορίσετε πιο σύνθετα φίλτρα.
 • Κουμπιά προβολής πίνακα: Αλλάξτε τον τρόπο προβολής του πίνακα δεδομένων. Οι επιλογές που έχετε είναι οι εξής:
  • Data graph button icon Δεδομένα: Τα δεδομένα εμφανίζονται σε μορφή πίνακα. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη αναλυτική προβολή πίνακα.
  • Percentage graph button icon Ποσοστό: Εμφανίζεται ένα γράφημα πίτας, το οποίο παρουσιάζει τη συνεισφορά στο σύνολο για την επιλεγμένη μέτρηση.
  • Performance graph button icon Απόδοση: Εμφανίζεται ένα οριζόντιο γράφημα ράβδων, το οποίο παρουσιάζει τη σχετική απόδοση για την επιλεγμένη μέτρηση.
  • Comparison graph button icon Σύγκριση: Εμφανίζεται ένα γράφημα ράβδων, το οποίο απεικονίζει την απόδοση των επιλεγμένων μετρήσεων σε σχέση με τον μέσο όρο του ιστοτόπου.
  • Term cloud button icon Νέφος όρων: Εμφανίζεται μια οπτική απεικόνιση της απόδοσης των λέξεων-κλειδιών (δεν διατίθεται για όλες τις αναφορές).
  • Pivot graph button icon Αναδιάταξη: Οι πληροφορίες αναταξινομούνται στον πίνακα για συγκεκριμένες αναφορές, με την αναδιάταξη των δεδομένων σε μια δεύτερη ιδιότητα.

Υπάρχουν κάποια επιπλέον στοιχεία ελέγχου που δεν εμφανίζονται στην εικόνα χάρτη διεπαφής στην αρχή αυτού του άρθρου.

 • Στοιχεία ελέγχου σελιδοποίησης: Αλλάξτε τον αριθμό των σειρών που εμφανίζονται, μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη σελίδα δεδομένων ή πλοηγηθείτε ανά σελίδα, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ελέγχου κάτω από τον πίνακα δεδομένων.
 • Σύνδεσμος αναφοράς "Ανανέωση": Ενημερώστε τα δεδομένα που εμφανίζονται στην αναφορά, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας, δίπλα στην ημερομηνία δημιουργίας.

Κατανόηση του πίνακα δεδομένων και αλληλεπίδραση μαζί του

Η πρώτη στήλη του πίνακα είναι η κύρια ιδιότητα. Τα δεδομένα σας ομαδοποιούνται σύμφωνα με αυτήν τη στήλη. Αν επιλέξετε μια δευτερεύουσα ιδιότητα, αυτή εμφανίζεται στην επόμενη στήλη, ομαδοποιώντας περαιτέρω τα δεδομένα σας. Οι στήλες που απομένουν στον πίνακα είναι οι μετρήσεις που συσχετίζονται με τις επιλεγμένες ιδιότητες.

Μπορείτε να εκτελέσετε έναν αριθμό ενεργειών απευθείας στον πίνακα, όπως είναι οι εξής:

 • Χρησιμοποιήστε τα πλαίσια ελέγχου που βρίσκονται πριν από μια σειρά, για να επιλέξετε τη συγκεκριμένη σειρά. Στη συνέχεια, μπορείτε να παρουσιάσετε τις επιλεγμένες σειρές στην προβολή γραφήματος, χρησιμοποιώντας το κουμπί Απεικόνιση σειρών.
 • Τοποθετήστε το εικονίδιο ? σε μια ετικέτα στήλης, για να δείτε έναν ορισμό της συγκεκριμένης ιδιότητας ή μέτρησης.
 • Ταξινομήστε τον πίνακα κατά στήλη, κάνοντας κλικ στην κεφαλίδα στήλης. Σημείωση: Πρόκειται για μια απλή ταξινόμηση ASCII. Για να εκτελέσετε μια πιο εξειδικευμένη ταξινόμηση, χρησιμοποιήστε το κουμπί Τύπος ταξινόμησης.
Επιστροφή στην κορυφή
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;