Find rundt i Analytics

Lær de primære funktioner og kontrolelementer i en Analytics-rapport at kende.

Er Analytics nyt for dig? Brug dette grænsefladekort og nedenstående nummererede sektioner til lære de primære rapporteringsværktøjer og -kontrolelementer at kende.

Grænsefladekort for Rapportering

Bemærk! Dine tilladelser afgør, hvilke funktioner eller sider i Analytics du har adgang til. Desuden er nogle funktioner kun tilgængelige for Analytics 360-brugere. Du kan derfor muligvis ikke se alle de elementer eller funktioner, der er beskrevet her.

I denne artikel:
Navigation links

Breadcrumb-links øverst på hver side i Analytics giver dig adgang til de 360 Suite-organisationer og -produktkonti samt Analytics-konti, -ejendomme og -visninger, der er knyttet til dine nuværende loginoplysninger.

 • Organisation: Inden for Google Analytics 360 Suite, repræsentationen af din virksomhed og administrationsstrukturen for virksomhedens produktkonti og brugere. Få flere oplysninger
 • Produktkonti: Andre 360 Suite-produktkonti som f.eks. Tag Manager og Optimize.
 • Konto: Dit adgangspunkt til Analytics og det øverste organisationsniveau.
 • Ejendom: Et website, en mobilapp eller en enhed (f.eks. en salgs- eller kortterminal). En konto kan indeholde én eller flere ejendomme.
 • Visning: Dit adgangspunkt for rapporter – et defineret udvalg af data fra en ejendom.

Få flere oplysninger om konti, ejendomme og visninger.

Tilbage til toppen

2 Diagnostik og Google-konti

Hver side i Analytics giver dig også adgang til underretninger og diagnostiske meddelelser, og du kan administrere dine Analytics-brugerindstillinger og dine Google-konti.

 • Klik på for at se meddelelser, der er genereret af automatisk diagnostik i Analytics.
 • Klik på for at ændre brugerindstillinger, sende feedback til Google eller få hjælp til Analytics.
 • Klik på for at administrere din Google-konto og for at logge ud af Analytics.
Tilbage til toppen

3 Rapportnavigation

Herfra har du adgang til alle dine rapporter.

 • Brug søgefeltet til hurtigt at finde en bestemt rapport.
 • Klik på en rapportkategori for at åbne den pågældende liste med rapporter.
 • Kategorien Tilpasning omfatter Betjeningspaneler, Genveje og Tilpassede rapporter.
 • Klik på for at åbne Administrator, hvor du administrerer dine konti, ejendomme og visninger.

Alle steder i Hjælp til Analytics ser du henvisninger til rapporter som denne: Anskaffelse > Al trafik. Dette er en forkortelse, der betyder "rapporten Al trafik i kategorien Anskaffelse".

Tilbage til toppen

4 Handlingslinje

Handlingslinjen vises øverst i rapporterne i Analytics. Handlingslinjen indeholder rapporttitel, stikprøveprocenten, generelle betjeningselementer for rapporten og et link til panelet Indsigt.

 • Stikprøveprocent fortæller dig, hvor stor en procentdel af sessionerne inden for datointervallet der er medtaget i rapporten. Du kan skifte mellem en mindre stikprøve (kortere svartid, mindre præcision) eller en større stikprøve (længere svartid, større præcision).
 • Klik på Gem for at gemme den nuværende konfiguration af rapporten.
 • Klik på Eksportér for at eksportere dine data, så de kan bruges i andre programmer, f.eks. Excel.
 • Klik på Del for at dele en rapport, også selv om modtagerne ikke har Analytics-konti.
 • Klik på Indsigt for at åbne panelet Indsigt, hvor du kan se indsigt fra de af dine data, der er genereret af Analytics-maskinlæring, og forespørge om dine data i naturligt sprog.
Tilbage til toppen

5 Tilføj segmenter, og angiv datointervallet

All segments

Et segment er en undergruppe af dine Analytics-data. Føj segmenter til en rapport for at sammenligne forskellige delmængder af data.

 • Klik på + Tilføj segment for at tilføje eksisterende segmenter eller oprette nye.
 • Klik på et segment for at redigere, kopiere eller fjerne det. Du kan ikke redigere standardsystemsegmenterne.

Brug datovælgeren til at ændre rapportens datointerval og vælge datointervaller, du vil sammenligne.

Tilbage til toppen

6 Rapportfaner

Explorer tab

Analytics rapporterer visningsdata på en eller flere faner med flere visninger af dataene samme sted. De fleste standardrapporter indeholder fanen Explorer, som typisk er i to dele: øverst en graf over dine data og nederst en datatabel. Nogle rapporter indeholder yderligere faner, som f.eks. Oversigt eller Kortoverlejring.

Brug linkene Metric-gruppe under fanenavnet til at afgøre, hvilke metrics der vises i datatabellen, f.eks. Oversigt, Websiteanvendelse og Målsæt 1.

Tilbage til toppen

7 Graf

Den øverste del af de fleste Explorer-faner viser en grafisk visning af dine data. Grafkontrolelementerne omfatter følgende:

 • Vælgeren Graf-metric: Rediger de metrics, der er indsat i grafvisningen. Du kan sammenligne to metrics på grafen, f.eks. Sessioner ift. Afvisningsprocent. Den findes under linkene til metric-grupper.
 • Knapperne for graftidsskala: Rediger tidsskalaen på grafen. Vælg mellem dag, uge eller måned. De er lige til højre for vælgeren "Graf-metric".
 • Knapperne for graftype: Rediger grafvisningen. Vælg mellem linjegraf eller billeddiagram. De er lige under knapperne "Graftidsskala".
 • Klik på for at åbne skuffen med annoteringer. Du kan indsætte en bemærkning direkte i rapporten. Dette kontrolelement er lige under grafens tidsakse.
Tilbage til toppen

8 Datatabel

Den nederste del af fanen Explorer viser data i tabelform. Den primære dimension og de primære metrics, der vises, afhænger af den rapporttype og den metric-gruppe, der er valgt på kontrolelementerne på fanen Explorer.

Kontrolelementerne for datatabellen omfatter følgende:

 • Linkene Primær dimension: Rediger den primære dimension i rapporten.
 • Knappen Indsæt rækker: Føj de rækker, du har valgt, til grafen.
 • Menuen Sekundær dimension: Føj endnu en dimension til rapporten.

  Klik på X i overskriften til kolonnen Dimension, hvis du vil fjerne en sekundær dimension.

 • Menuen Sorteringstype: Rediger rækkefølgen af rækkerne i datatabellen. Du kan vælge mellem følgende:
  • Standard: Grundlæggende alfanumerisk sortering. Standardrækkefølgen er fra høj til lav. Du kan ændre dette ved at klikke på kolonneoverskriften.
  • Absolut ændring: Sorterer sammenligningsdata for datointervaller efter ændringens størrelse i stedet for absolutte værdier.
  • Vægtet: Sorterer procentdata efter vigtighed i stedet for numerisk rækkefølge.
 • Søgning: Vis kun rækker, der matcher din søgeterm. Klik på avanceret for at angive mere komplekse filtre.
 • Knapperne Tabelvisning: Rediger den måde, som datatabellen vises på. Du har følgende valgmuligheder:
  • Data graph button icon Data: Viser dataene i tabelform. Dette er standardtabelvisningen.
  • Percentage graph button icon Procentdel: Viser et cirkeldiagram, der viser den valgte metrics andel i forhold til totalen.
  • Performance graph button icon Effektivitet: Viser et vandret søjlediagram med den relative effektivitet for den valgte metric.
  • Comparison graph button icon Sammenligning: Viser et søjlediagram med effektiviteten for de valgte metrics set i forhold til gennemsnittet på websitet.
  • Term cloud button icon Ordsky: Viser en visuel repræsentation af søgeordenes effektivitet (ikke tilgængelig i alle rapporter).
  • Pivot graph button icon Pivot: Omarrangerer oplysningerne i tabellen for visse rapporter ved at pivotere dine data omkring en anden dimension.

Der er et par andre yderligere kontrolelementer, der ikke er vist på billedet af grænsefladekortet i starten af denne artikel:

 • Kontrolelementerne Sideinddeling: Rediger antallet af viste rækker, gå til en bestemt side med data, eller naviger fra side til side med kontrolelementerne under datatabellen.
 • Linket Opdater rapport: Opdater de data, der vises i rapporten, ved at klikke på linket helt nederst på siden ud for oprettelsesdatoen.

Forståelse af og interaktion med datatabellen

Den første kolonne i tabellen er den primære dimension. Dine data grupperes efter denne kolonne. Hvis du vælger en sekundær dimension, vises den i den næste kolonne med en yderligere gruppering af dine data. De resterende kolonner i tabellen er de metrics, der er knyttet til de valgte dimensioner.

Du kan udføre et antal handlinger direkte i tabellen, for eksempel disse:

 • Brug afkrydsningsfelterne foran en række til at vælge den pågældende række. Du kan herefter indsætte de valgte rækker i din graf via knappen Indsæt rækker
 • Hold markøren over ikonet ? på en kolonneetiket for at se en definition på den pågældende dimension eller metric.
 • Sortér tabellen efter en kolonne ved at klikke på kolonneoverskriften. Bemærk! Dette er en simpel ASCII-sortering. Brug knappen Sorteringstype til at udføre en mere sofistikeret sortering.
Tilbage til toppen
Var denne artikel nyttig?
Hvordan kan vi forbedre siden?