Analytics dla aplikacji mobilnych

Wykonaj te czynności, aby skonfigurować Analytics dla aplikacji mobilnych.

Aby korzystać z najnowszych raportów o aplikacjach w Google Analytics, musisz zainstalować pakiet SDK Firebase. Jeśli nie masz projektu Firebase, wejdź na stronę firebase.google.com, aby rozpocząć. Po zakończeniu konfiguracji wróć do Google Analytics i wykonaj poniższe czynności.

Aby połączyć konto z projektem Firebase, musisz być właścicielem projektu.

Utwórz nowe konto, aby generować raporty o swoich aplikacjach mobilnych

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja.
 3. W kolumnie Konto kliknij + Utwórz konto.
 4. Wybierz Aplikacja mobilna.
 5. W sekcji Konfiguracja konta:
  • Wpisz Nazwę konta.
   Nazwa konta powinna być konkretna i opisowa, aby później łatwo było stwierdzić, do czego służy dane konto na liście.
  • Zaakceptuj ustawienie domyślne, aby dodać to konto do swojej obecnej organizacji. Odznacz pole wyboru, aby utworzyć konto poza organizacją.
 6. W obszarze Konfiguracja usługi wypełnij pole Nazwa aplikacji. Będzie to nazwa domyślnej usługi na koncie.

  Jeśli planujesz śledzić na koncie więcej niż jedną aplikację, użyj nazwy opisowej z numerem wydania lub wersji. Dzięki temu usługi aplikacji na koncie będą odpowiednio uporządkowane.

 7. Wybierz Kategorię branży.
 8. Wybierz Strefę czasową raportowania.
  Określa ona granicę dnia w raportach, niezależnie od tego, skąd pochodzą dane.
  • Ustawienie strefy czasowej wpływa tylko na sposób wyświetlania danych w raportach, a nie na metodę ich gromadzenia. Jeśli na przykład wybierzesz Stany Zjednoczone – czas pacyficzny, początek i koniec każdego dnia będzie obliczany na podstawie czasu pacyficznego, niezależnie od tego, czy sesje pochodzą z Nowego Jorku, Londynu czy Moskwy.
  • Jeśli Twoje konto Analytics jest połączone z kontem Google Ads, automatycznie ustawimy taką samą strefę czasową jak na koncie AdWords. Opcja ta nie będzie wtedy widoczna. Takie rozwiązanie zapewnia precyzyjne raportowanie danych kampanii Google Ads.
  • Zmiana strefy czasowej będzie widoczna w datach przyszłych i nie działa wstecz. Jeśli zmienisz ustawienie strefy czasowej dla istniejącej usługi, możesz zauważyć w danych nagły spadek lub wzrost wartości. Po zmianie tego ustawienia dane w raportach mogą jeszcze przez krótki okres odnosić się do poprzedniej strefy czasowej.
 9. W sekcji Ustawienia udostępniania danych wybierz odpowiednie dla Ciebie ustawienia. Więcej informacji o ustawieniach udostępniania danych
 10. Kliknij Pobierz identyfikator śledzenia, aby pobrać pakiety SDK Firebase.

Utwórz nową usługę na istniejącym koncie

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja.
 3. W kolumnie Usługa kliknij + Utwórz nową usługę.
 4. Wybierz Aplikacja mobilna.
 5. Połącz z Firebase.
  Wybierz projekt Firebase dla swojej aplikacji.
  Jeśli nie masz konta Firebase, otwórz stronę firebase.google.com, aby rozpocząć. Po zakończeniu konfiguracji wróć do Google Analytics i wykonaj powyższe czynności.

 

 

Konfiguracja z wykorzystaniem starszych pakietów SDK usług Google Analytics

Aby skonfigurować raportowanie aplikacji za pomocą pakietu SDK usług Google Analytics na Androida i iOS, wykonaj poniższe czynności. Pakiet Firebase SDK jest zalecanym rozwiązaniem śledzenia dla Google Analytics.

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja.
 3. W kolumnie Usługa kliknij + Utwórz nową usługę.
 4. Wybierz Witryna.
 5. Wpisz Nazwę witryny. Możesz wpisać nazwę swojej aplikacji.
 6. Wpisz URL witryny. Możesz wpisać URL firmy lub strony reklamowej swojej aplikacji.
 7. Kliknij Pobierz identyfikator śledzenia.
 8. W menu w kolumnie WIDOK wybierz opcję Utwórz nowy widok.
 9. Wybierz Aplikacja mobilna.
 10. Wpisz nazwę widoku danych raportowania.
 11. Kliknij Utwórz widok.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?